5G, IoT og AI skaper den perfekte teknologistormen i fabrikkene

Tre teknologier endrer fremtidens produksjon.

5G, den femte generasjonen mobilnett, er i ferd med å finne sin form og de globale mobilaktørene tar i bruk 5G-standarden etter hvert som den blir tilgjengelig og kommer i oppdaterte versjoner. I løpet av 2020 blir den endelige standarden for 5G fastsatt.

5G-nettet byr på helt nye industrielle muligheter, sammenlignet med dagens mobilnett.

– De første generasjonene nettverk ble laget for tale, tekst og etter hvert internett og til bruk på våre mobiltelefoner. 5G åpner også opp for helt nye industrielle bruksområder, sier forskningssjef i Telenor Research, Patrick Waldemar.

Derfor forsker Telenor nå på forskjellige måter 5G kan brukes på i flere prosjekter. Et av dem, i regi av EU, undersøker blant annet 5Gs rolle i fremtidens fabrikk. Prosjektet, 5G-Vinni, rår over 126 årsverk fra 23 deltagere, som skal fordeles over prosjektlengden på tre år. Blant deltagerne finner vi bedrifter som British Telecom, Nokia, Cisco, Ericsson og Huawei.

Forsterker digitaliseringen

– Mobilnettverkene er en svært viktig katalysator for digitaliseringen av samfunn og næringsliv. Ettersom 5G-teknologien modnes, vil digitaliseringen forsterkes, fortsetter Waldemar.

Han viser til en McKinsey-rapport som definerer digitalisering slik: Man kan både endre måten man produserer på og man kan gi produktet og kundene et bedre verdiforslag.

– Forretningsmodellene endrer seg, enten internt i forretningen eller i hvordan man leverer produktet, utdyper Waldemar.

Les også: 5G er grunnmuren i fremtidens fabrikk?

Den perfekte stormen

Kombinasjonen av 5G for rask internettilkobling, sensorer tilkoblet internett i det vi kaller for tingenes internett (IoT) og nye analysemetoder som utnytter kunstig intelligens (AI) vil drivedigitaliseringen.

– Kombinasjonen av kunstig intelligens, IoT og 5G, kaller vi den perfekte stormen fordi teknologiene forsterker hverandre, sier Waldemar og forklarer:

– IoT synliggjør den fysiske verden og samler inn data. 5G transporter data og informasjon, mens kunstig intelligens analyserer og gir mulighet for mer effektive løsninger.

Kombinasjonen av kunstig intelligens, IoT og 5G, kaller vi den perfekte stormen fordi teknologiene forsterker hverandrePatrick Waldemar, Telenor Research

5 ulike scenarier for hvordan 5G, IoT og AI endrer fremtidens produksjon

1. Tidskritisk produksjon. Bedre prosesskontroll, økt effektivitet, økt sikkerhet. Gjøre det lettere for de som jobber der.

2. Produksjon som ikke er tidskritisk. Øker fleksibiliteten, man kan redusere lagerbeholdningen siden man har mer og bedre informasjon om status på verdikjede, produksjon og produkter.

3. Fjernstyring. Kan hente informasjon fra produkter ute i felten som brukes til å øke kvaliteten på kommende produkter eller senke kostnadene i produksjon fordi man har bedre kontroll og mer informasjon.

4. Eget nettverk til egen produksjon og/eller partnere. Gir bedre og sikrere kommunikasjon og informasjonsflyt i fabrikken og/eller mellom aktørene i verdikjeden.

5. Nettilkoblede produkter. Når mer og mer blir koblet opp, blir fabrikken mer effektiv. Selvkjørende trucker kan plukke opp produkter. Autonome, automatiske produksjons- og verdikjeder kan settes opp.

Dette er 5G

Den femte generasjonen mobilnettverk (på fagspråket kalt IMT-2020), har følgene krav til ytelse fra ITU, her sammenlignet ned 4G (IMT-advanced).

  • Lav forsinkelse (ned mo en 1 ms).
  • Stor datatrafikkapasitet (minst 10 gbps pr. tilkobling).
  • Mange tilkoblinger (minst 1.000.000 enheter pr. kvm2 / 1 pr. m2).
  • Svært mobilt, takler at enhet beveger seg i opptil 500 km/t uten å miste tilkobling.
  • Mulighet for å dele inn nettverket og dermed dedikere deler av det til for eksempel nødetatene eller selvkjørende biler (slicing).

Med andre ord: 5G gir mulighet til å sende enorme datamengder, ekstremt raskt til svært mange enheter. Samtidig gir 5G-nettet mulighet til å dele opp nettet etter ulike aktørers behov.

Denne fleksibiliteten gjør det mulig å realisere utvalgte deler av kravene over på et logisk nettverk som benytter samme underliggende fysiske nettverk.

Den endelige standarden for 5G blir fastsatt i løpet av 2020.

– 5G er utviklet for å kunne etablere egne nettverk med ulike egenskaper, for eksempel ekstremt liten forsinkelse eller veldig rask overføring av store datamengder eller andre egenskaper. Med 5G kan man skreddersy deler av nettet til forskjellige behov, bransjer eller bruksområder, sier Waldemar.

Nye forretningsmodeller

– 5G er utviklet for å kunne etablere egne nettverk med ulike egenskaper, for eksempel ekstremt liten forsinkelse eller veldig rask overføring av store datamengder eller andre egenskaper. Med 5G kan man skreddersy deler av nettet til forskjellige behov, bransjer eller bruksområder, sier Waldemar.

Det åpner for nye forretningsmodeller hos teleselskapene, som også vurderer nye partnermodeller.
Frem til nå har teleselskapene tatt kostnadene ved utbygging og utrulling av mobilnettene. Med 5G kan det bli annerledes. Utbyggingen av 5G-nettet kan bli et partnerskap med flere aktører der teleselskapene, partnere og ulike bedrifter vil dele på kostnadene og jobbe sammen for å finne de beste løsningene.

– I forskningsprosjektet prøver vi også å finne ut av hvordan forretningsmodellene skal være. 5G blir mer en “øy-utrulling”, der man finner frem til konkrete områder, for eksempel et fabrikkområde, langs en vei eller andre steder, der det er mulig å finne en forretningsmodell som gir insentiver til bidrag fra alle aktørene. Vi må forstå behovene som oppstår i automatiseringen av fabrikkene, og hva dette krever av oss som teleselskap, forteller Waldemar og fortsetter:

– For oss kan dette bli partnerjobbing på en ny måte, der teleselskapene inngår i nye økosystemer eksempelvis med produsenter av sensorer, produsenter av roboter og selskaper som jobber med dataanalyse og kunstig intelligens, sier Waldemar.

Slik velger du riktig Business Intelligence-løsning

Learn how to optimize your processes and increase your competitiveness in the process industry

Si din mening

*