Samarbeid er gull: Medarbeidere og intelligente maskiner

Bedrifter forsøker å styrke konkurranseevnen ved hjelp av intelligente teknologier, men bedriftene må oppmuntre og hjelpe medarbeiderne sine til å samarbeide med smarte maskiner.

For å styrke konkurranseevnen vender bedrifter seg til kunstig intelligens (AI), maskinlæring, roboter og intelligent automatisering. Stemmeassistenter som minner deg på en ventende konferansesamtale, chatbots som samhandler med besøkende på nettet, roboter som pakker inn kundebestillinger på et lager – disse og andre smarte teknologier blir i økende grad en del av strukturen på arbeidsplassen.

Ettersom maskiner og algoritmer har lært å utføre tjenester som tidligere ble utført av mennesker, har noen bedrifter (og til og med hele bransjer) benyttet seg av muligheten til å redusere lønnsutgifter. Men for å dra nytte av fordelene fullt ut, må bedriftene oppmuntre og hjelpe medarbeiderne sine til å samarbeide med smarte maskiner.

Når organisasjoner kombinerer disse digitale teknologiene med menneskelige ressurser (medarbeidernes ferdigheter, kunnskap, erfaring og vurderingsevne), kan de øke verdien av og effektiviteten til begge – og i prosessen kan de også forbedre produktiviteten, øke effektiviteten, fremme innovasjon og muliggjøre strategiske mål.

Det er imidlertid en prosess som ikke bør overlates til tilfeldighetene. Beslutningstakere i bedriften bør snarere utvikle og implementere et veikart for å lære medarbeidere om intelligente maskiner, sørge for opplæring og tilførsel av ny kunnskap, og omstrukturere arbeidsflyter etter behov. Dette vil gjøre det mulig for bedriftene å dra nytte av det spirende talentet i arbeidsstokken, samtidig som maskinene fungerer som forventet.

“Det er fremdeles behov for mennesker til å programmere og styre prosessene og maskinene, fordi de begår fortsatt feil”, sier Max Hemingway, teknologisjef for DXC Technology i Storbritannia.

“Selv om du har automatisert noe, må du fortsatt sørge for at det går som det skal og er oppdatert, for sett at du glemmer det og deretter foretar en endring som vil påvirke prosessen på et senere tidspunkt.”

Vis, forklar og forplikt

De første stegene man kan ta for å forberede medarbeiderne på å jobbe med smarte teknologier er å

(1) avmystifisere verktøyene

(2) vise hvordan de kan hjelpe medarbeiderne til å gjøre jobben sin mer effektivt, ved å påta seg hverdagslige gjøremål og dermed gjøre det mulig for arbeidstakere å fokusere på viktigere oppgaver.

“En av de viktigste oppgavene for virksomhetene er å si: ‘Se, du sitter der og trykker på den knappen hver dag. Vi kan automatisere den delen av jobben din og involvere deg i noe nytt”, sier Hemingway.

Mens noen medarbeidere ser på et slikt tilbud som en mulighet, kan andre mistenke at de blir satt til å lære opp sine erstattere. Det er viktig at bedriftene følger opp gjennom å tilby opplæring og ny kompetanse i arbeidet med intelligente maskiner.

Dette steget krever innspill fra relevante beslutningstakere og koordinering fra HR-avdelingen (HR), som kan tilby en kombinasjon av online-kurs og internopplæring for å hjelpe medarbeiderne med å tilegne seg de nødvendige ferdighetene for den nye jobbhverdagen.

Det som er enda viktigere er at bedriftene får medarbeiderne til å tenke mer strategisk, bli mer analytiske og ta i bruk et mer innovasjonsorientert tankesett. Disse kognitive ferdighetene er viktigere enn teknologiske endringer og gir langsiktige fordeler for både bedriften og den enkelte arbeidstaker.

En forpliktelse til opplæring i kunstig intelligens og medarbeiderutvikling bidrar ikke bare til å sikre at bedriftene har de rette ferdighetene på huset, men kan også bidra til større lojalitet og redusere kostbar omorganisering.

Digitalisering handler om mer enn å implementere intelligente teknologier; det er også en forpliktelse til løpende organisatorisk endring og en kultur for løpende opplæring. Det krever også et engasjement fra medarbeiderne, ifølge Hemingway.

“Du må være åpen for å lære nye ferdigheter”, sier han. “Å holde deg oppdatert på ny kompetanse er helt sentralt i dag og i fremtiden.”

Les mer: IoT i produksjonsindustrien: En veiledning i hvordan forretningsverdi kan oppnås

Les mer: Digital makeover innen produksjon

Si din mening

*