CIOen har talt: Disse 5 utfordringene går ut over virksomheten

IT-kompleksiteten i virksomhetene er økende, sier CIO-er i en nyere undersøkelse. Sjekk om disse utfordringene også finnes i din virksomhet.

Hele 76 % av 800 CIO-er svarer i en global undersøkelse at den økende IT-kompleksiteten gjør det vanskeligere å drive en effektiv virksomhet. Det er særlig fem utfordringer som gjør seg gjeldende i virksomhetene.

Nedenfor kan du sjekke om de også finnes i din virksomhet.

Utfordring nr. 1: Økende press for å bruke ny teknologi raskere

Virksomhetene opplever et økende press for å holde tritt med den digitale utviklingen. Forbrukernes etterspørsel etter øyeblikkelig tilgang til digitale tjenester, samt forventningen om konstant produktforbedring, tvinger virksomhetene ut i en uendelig syklus av innovasjon.

Derfor er virksomhetene nødt til å bruke ny teknologi raskere, mens de etterstreber fleksibiliteten og kostnadseffektiviteten som er nødvendig for å imøtekomme forbrukernes krav, men også for å holde seg foran konkurrentene, sier CIO-ene.

Utfordring nr. 2: IT-kompleksiteten stiger fortsatt som følge av ny teknologi

Størsteparten av CIO-ene bekymrer seg over den økende IT-kompleksiteten, som står i veien for effektiv forretningsdrift. Og det er ingenting som øker kompleksiteten mer enn ny teknologi. Dette er foruroligende, fordi mange virksomheter står overfor implementering av ny og omfattende teknologi de kommende årene.

Den nye teknologien gjør et allerede innviklet digitalt økosystem enda mer komplekst. Det ser man f.eks. i cloud-native-applikasjoner, som kan bestå av hundrevis av tjenester og tusenvis av innbyrdes avhengigheter som forbinder dem med andre applikasjoner og digitale tjenester. Dette fører til at antallet IT-systemer eller komponenter som kreves for én enkelt webtransaksjon øker med alarmerende hastighet.

Utfordring nr. 3: Virksomheten bruker for store ressurser på IT-problemer

Et klassisk eksempel på en fallgruve i virksomheten er når man bruker for mye tid og penger på å løse IT-problemer. IT-arbeiderne bruker mer og mer tid på å slukke branner i avdelingene, og det forpurrer muligheten til å bruke tiden på innovasjon som bidrar til at virksomheten hele tiden ligger ett skritt foran konkurrentene.

Vedlikehold av virksomhetens plattform kan også være en tidkrevende og kostbar arbeidsoppgave. Særlig når det dreier seg om skybaserte løsninger, fordi de ofte har separate overvåkingssystemer. Det betyr at virksomhetens IT-avdeling må bruke utallige arbeidstimer på implementering og vedlikehold av overvåkingsprosesser.

Det anslås at virksomhetene i undersøkelsen i gjennomsnitt bruker 2,5 millioner dollar i året på å løse IT-problemer.

Les mer: Teknisk etterslep stopper innovasjon

Utfordring nr. 4: Løsningene fører også til problemer

Virksomhetene overfører eldre applikasjoner til mikrotjenester og containerisert infrastruktur i forsøket på å maksimere fordelene.

Problemet er at det får IT-kompleksiteten til å øke ytterligere, fordi det hindrer oversikt over ytelsen i de enkelte mikrotjenestene i systemet. Dermed blir det markant mer komplekst å få oversikt over og optimere brukeropplevelsen.

Les mer: Sliter virksomheten med ubrukelig IT? Slik løser du problemet

Utfordring nr. 5: AI er nødvendig for å håndtere hyperkompleksiteten

De fleste virksomheter står overfor et dilemma når det gjelder databehandling, fordi medarbeiderne ikke er i stand til å håndtere dataene. Det er ganske enkelt for uoversiktlig. Dessuten har medarbeiderne også begrensninger når det gjelder å kartlegge et utviklende og fleksibelt miljø som bare finnes i skyen.

Derfor ser man i stadig større grad på å ta i bruk kunstig intelligens i arbeidet med å behandle dataene. Faktisk mener 81 % av CIO-ene at AI blir en avgjørende faktor for å håndtere den økende IT-kompleksiteten. AI gir nemlig mulighet for lynrask analyse og forståelse av de millioner av avhengigheter som eksisterer innbyrdes mellom cloud-applikasjoner og multi-cloud-infrastruktur som støtter dem.

Derfor er det forståelig at hele 83 % av CIO-ene bruker eller vil bruke AI i løpet av de neste 12 månedene for å løse problemer med kompleksiteten i virksomheten.

Les mer: Minimer den teknologiske kompleksiteten med Business Central

Les mer: Skybasert ERP-plattform gjør det komplekse enkelt

Si din mening

*