Bedre, smatere og raskere: Wearables oppgraderer arbeidsstyrken

«Wearable»-produkter, teknologiprodukter vi bærer på kroppen, er verktøy som gjør oss mer produktive. De gir bedre tjenester til kundene, og skaper fordeler for bedriftene og nye muligheter for de ansatte.

Man kan få inntrykk av at annenhver artikkel om teknologi på arbeidsplassen fokuserer på forventede negative innvirkninger på jobbene.

Spesielt kunstig intelligens oppfattes som en sterk trussel akkurat nå, og fremstilles som en truende, beregnende endringskraft som står klar til å erstatte de rotete og meningsløse menneskene i bedriftene. Vel. Det kan skje. Men sannsynligvis ikke.

Kan vi snakke litt om de positive virkningene? Det er mye mindre oppmerksomhet rundt teknologi som kommer til å være til stor nytte for arbeidsstyrken, spesielt teknologi som er til direkte hjelp for de ansatte.

I dag bruker man «Wearable»-produkter som gjør oss smartere og sterkere, som forbedrer synet og hørselen vår, og som beskytter oss i farlige miljøer.

Dette er verktøy som gjør oss mer produktive og bedre egnet til å håndtere flere arbeidsoppgaver. Det betyr at vi skaper en arbeidsstyrke som er mer verdifull, mer fleksibel og mindre utsatt for å bli erstattet.

Enorme fordeler med wearables

Wearables finnes i mange forskjellige former.

Ansatte innen produksjon og miljøer der det kreves tunge løft blir utstyrt med eksoskjeletter som hjelper dem å håndtere tunge gjenstander i lengre tid med mindre anstrengelser.

Trådløse hodetelefoner koblet til direkteoversettelser gjør at servicerepresentanter i flybransjen kan forstå og snakke med nesten hvem som helst på sitt eget språk og i sanntid.

Augmented reality er et annet område i rask utvikling, som dramatisk endrer hvordan ansatte utfører komplekse arbeidsoppgaver. Wearables skaper fordeler akkurat nå, og har potensial til å bidra til nye innovasjoner og bedre effektivitet i mange bransjer.

Vi har kommet langt på bare noen få år etter at Google Glass-brillene ble lansert. Nå finnes det smarte briller med innebygd trådløs teknologi, høyoppløst stereoskopisk visning, stemme- og bevegelsesaktiverte kontroller, kameraer og sensorer.

Les mer: AR øker salg og produktivitet

Coaching av nyansatte med AR-wearables

Enheter som er utstyrt med augmented reality gjør det mulig for arbeidere å få tilgang til og se viktig informasjon mens de utfører arbeidsoppgaver og reparasjoner – helt håndfritt.

Denne typen hjelpemidler kan også skape viktige fordeler for bedrifter og ansatte. Tenk deg for eksempel en bedrift som har problemer med å finne dyktige medarbeidere når personer som har vært ansatt i lang tid, slutter.

Nye medarbeidere med grunnleggende ferdigheter kan utstyres med AR-wearables og coaches i sanntid av eksperter andre steder, som kanskje ellers ville ha sluttet. Når eldre medarbeidere med kompetanse ikke lenger trenger å reise eller utføre vanskelige oppgaver, kan de fortsette å tilføre verdi til bedriften og være aktive under forhold som er bedre tilpasset deres omstendigheter og ønsker.

Det betyr naturligvis ikke at man bare kan ta på seg et par briller og sette i gang med arbeidet. Bedriftene må legge planer og løse noen utfordringer på veien for å få mest mulig ut av denne teknologien.

Teknologieksperter må samarbeide med bedriftene, og spesielt operasjonelle ledere, for å finne den beste måten å integrere innovative produkter i det daglige arbeidet på.

Bedre tjenester til kundene, fordeler for bedriftene og nye muligheter for de ansatte

Medarbeiderne kommer sannsynligvis også til å stille spørsmål ved hvordan en arbeidsgiver har tenkt å bruke wearables. For eksempel, ville en arbeidsgiver bare bruke wearables for å hjelpe arbeidstakere med å utføre en oppgave, eller er det omstendigheter der enhetene kan bli brukt til å overvåke eller vurdere arbeidet deres?

Medarbeiderne har også legitime bekymringer angående innsamling og bruk av data og personvernrelaterte spørsmål. Slike bekymringer må håndteres fra begynnelsen av.

Likevel er det ingen tvil om at wearables og augmenting-teknologi har mye å tilby både medarbeidere og arbeidsgivere. Disse verktøyene fjerner ikke jobber, de hjelper medarbeiderne å utføre arbeidet på en mer produktiv måte.

De skaper muligheter for ivrige nye ansatte som trenger veiledning. Og de forlenger karrieren for erfarne medarbeidere som setter pris på muligheten til å fortsette å være aktive bidragsytere.

Bedre tjenester for kundene. Fordeler for bedriftene. Nye muligheter for de ansatte. Det høres ikke så skremmende eller truende ut, gjør det?

Les mer: Augmented reality kan redusere feil og forebygge ulykker

Last ned guiden: Slik påvirker Industri 4.0 din bedrift

Si din mening

*