3 fokusområder for å bli en mer datadrevet bedrift

Med en tydelig ansvarsfordeling i organisasjonen kan dere forstå dataene deres bedre, gjøre dem til en konkurransefordel og øke bunnlinjen med opptil 10 prosent.

Din virksomhet genererer tusenvis, for ikke å si millioner av datapunkter hver eneste dag, men hvor aktivt bruker dere dataene deres i den daglige driften? Med riktig struktur kan prognosene og de strategiske beslutningene underbygges av kunnskap og informasjon som allerede finnes i organisasjonen.

Michael Lundquist er Senior Business Consultant hos DXC Technology Danmark og har arbeidet som IT-konsulent siden slutten av 80-tallet. Mesteparten av denne tiden har han vært hos Coopers & Lybrand/PwC, Valtech, Platon og Devoteam Consulting, men han har også jobbet for Gyldendal, Velux og Bunker Holding i deres lokaler. Michael har gjennom årene hjulpet mange bedrifter med å bli mer datadrevne, og her lister han opp tre fokusområder som er avgjørende dersom dere har samme ambisjoner for deres egen bedrift.

IT-implementering mislykkes hvis ikke organisasjonen er involvert

IT handler også om mennesker, og skal den rette strukturen integreres i medarbeidernes hverdag, krever det at ledelsen sørger for at det ikke er tvil om viktigheten av den digitale transformasjonen, og hvem som har ansvaret i organisasjonen.

«Det er viktig med et tydelig eierskap og ansvar i organisasjonen med tanke på den type prosess som kreves for digital transformasjon. Dette gjelder spesielt for KPI og andre måleverdier, hvor vi ser at utskiftingshastigheten har steget markant i en årrekke. Uten tydelig eierskap og ansvar for å vedlikeholde og rydde opp i KPI-ene risikerer man fort å sitte med uryddige systemer, hvor ubrukelige og foreldede KPI-er hindrer overblikket,» sier Michael Lundquist.

I den nye digitale virkeligheten er mengden og kvaliteten på tilgjengelige data avgjørende. Michael Lundquist har alltid hatt fokus på hvordan data kan forbedre og styre forretningsdriften i bedrifter, og har blant annet arbeidet med datamodellering, master data management, datamigrasjon/ -integrasjon, deling av data og andre metoder for å gi kvalitet og effektivitet til de beslutningene som tas på bakgrunn av datamaterialet. Han forteller at hvis bedrifter skal bli bedre til å utnytte og handle ut fra data, vil det kreve at ledelsen sørger for at data som et aktivum er gull verdt og behandles deretter.

«Det krever fokus og støtte fra ledelsen for å sikre at både systemer og medarbeidere behandler og genererer data på en måte som støtter forretningsdriften,» sier Michael Lundquist, og utdyper hvor verdifull datautnyttelse kan være:

«Det finnes globale eksempler på virksomheter som er dyktige på Enterprise Architecture (EA), atomare dataintegrasjoner (unike og uten duplikater), Business Intelligence og god styring når det gjelder data. De har økt bunnlinjen med opptil 10 prosent ved å kutte ut ineffektive arbeidsprosesser som monolittiske legacy-systemer som ikke snakker sammen.

Kildedataanalyse: Hva har dere, hva har dere bruk for og hva mangler dere?

Hvis det skal tas krevende, strategiske valg som vil gi store gevinster i fremtiden, skal man ifølge Michael Lundquist starte med en kildedataanalyse hvor man ser både på interne og eksterne systemer, og hvor man danner seg et overblikk over hvilke data som finnes i de ulike systemene. Dette skal så sammenlignes med datadefinisjoner i systemene, slik at bedre flyt og integrasjon mellom ulike systemer sikres.

«Kildedataanalysen gir deg og din bedrift oversikt over dataene, blant annet datatyper, datakvalitet, datatilgjengelighet, oppdateringsfrekvens, systemer og behov. Det gjør det mye lettere å innrette IT-infrastrukturen etter både nåværende og fremtidige forretnings- og organisasjonsbehov», sier Michael Lundquist.

Som så ofte ellers i livet vil det i denne prosessen ligge en stor gevinst i å lage et grundig forarbeid, hvor man utarbeider et felles begrepsapparat for datatyper i systemer på tvers av virksomheten eller organisasjonen.

«Et felles begrepsapparatet hjelper dere til tidlig å forstå kompleksiteten i dataene, og hvis det gjøres i riktig rekkefølge, kan det minimere nødvendigheten av vedlikehold og endringer i datastrukturen i fremtiden,» sier Michael Lundquist.

Mange organisasjoner vil ifølge Michael Lundquist med fordel kunne bygge opp et datavarehus som grunnlag for datadeling, hvor data ikke ligger i de enkelte systemene, men automatisk er tilgjengelig for alle datakonsumentsystemer. Det sikrer enkel datatilgjengelighet og minsker risiko for duplikater og lignende, siden data alltid ligger sentralt.

«Samtidig blir fremtidige migreringer til nye ERP-systemer betraktelig billigere, da man med en ny ERP-implementering bare behøver å tenke på å dataintegrere mot datavarehuset. Dermed brukes det betraktelig færre arbeidstimer og ressurser i prosessen», sier Michael Lundquist.

Start med et fundament av skalerbarhet og realisme

Når alt kommer til alt er det viktig med et godt fundament. Man må starte med de datatypene som er forutsetningen for andre typer data, forklarer Michael Lundquist. Han anbefaler derfor å begynne med et strukturert og skalerbart pilotprosjekt som viser verdien og gjennomføringsevnen, og deretter skalere opp med andre typer data, flere brukere og bedre svartider.

Før den digitale transformasjonen igangsettes, er det også avgjørende å sikre balansen mellom organisasjonen og prosjektets omfang/ambisjoner. «Det er viktig å sikre seg at organisasjonen er moden for forandringen som nå ligger på tegnebrettet, og at dere har kompetansen, tiden og ressursene til å gjennomføre prosjektet», sier Michael Lundquist.

DXC Technology kan bistå med å samle inn relevant informasjon, slik at dere kan avdekke skjulte mønstre og nyttige sammenhenger. Vi viser dere hvordan dere kan fremme bruken av data i bedriften og på den måten skape verdi.

DXC Technologys løsninger og konsulenttjenester til felles datavarehus, Business Intelligence og Business Analytics skaper en strukturert og datadrevet oversikt over den daglige driften, men tydeliggjør også de fremtidige mulighetene og utfordringene dere har.

Les mer: Finn ut mer om hvordan data kan omsettes til ny innsikt og større inntekter

Les mer: Cloud omsetter data til penger

Si din mening

*