Beste praksis: Gjør virksomheten mer smidig og reduser kostnader i kraftbransjen

Det er harde tider for bedrifter i kraftbransjen. Her følger åtte eksempler på beste praksis som kan gjøre virksomheten mer smidig og redusere kostnadene.

Tradisjonelle informasjonssystemer var fundamentet for dagens sammenvevde, globaliserte økonomi. Men i de senere år har nye krav og raskere forretningssykluser satt etablerte tilnærminger til IT-infrastruktur og programutvikling på prøve.

Det gjelder også for bedrifter i energibransjen. Stilt overfor mindre marginer som følge av synkende oljepriser har kraftselskaper igjen rettet søkelyset mot driftseffektivitet og kostnadsreduksjon. Men de forretningsmålene er vanskelige å nå med en kostnadskrevende og rigid teknologipark.

Heldigvis faller neste generasjons teknologi og som-tjeneste-økonomien sammen for å frigjøre enorme forretningsverdier for enregibransjen – ved å åpne for en ny tilnærming til teknologi som lar bedrifter bruke mindre penger på å vedlikeholde det gjeldende miljøet og mer på å omstille det.

Kraftselskaper som ønsker økt smidighet og reduserte kostnader bør følge de beste praksisene nedenfor, som er basert på DXC Technologys mange års erfaring med å levere bransjespesifikke løsninger som gjør det mulig for olje- og gasselskaper å nyte godt av moderne teknologier og forretningsmodeller.

  1. Fokuser på tiden det tar å skape verdier

Markedet er i endring, og det påvirker måten bedrifter formulerer og gjennomfører grunnleggende forretningsstrategier på. Teknologien gjør det nå mulig å flytte IT-fokuset, slik at man bruker mindre på å vedlikeholde systemer og heller omdirigerer ressursene til mer innovative bruksområder, for eksempel å forbedre arbeidsflyter og optimalisere eksisterende prosesser.

Et viktig første steg i en bedrifts omstillingsprosess er å identifisere de kritiske forretningsprosessene med behov for optimalisering. Ved å optimalisere viktige prosesser, for eksempel ved å etablere et fellesforetak for oljeleting og tilhørende IT-systemer, kan en bedrift oppnå en betydelig forbedring av tiden det tar å skape verdier. Dette laserfokuset korter ned tiden det tar å realisere besparelser og bedre smidigheten.

  1. Prioriter omstillingsaktiviteter

Det kan kanskje være fristende å stille omstillingsaktiviteter i bero under de gjeldende forholdene, med økt kostnadspress og synkende inntjening i kraftsektoren, men bedriftene må likevel sørge for at strategiske initiativer ikke ofres til fordel for kortsiktige taktiske tiltak.

Uten fornuftige prioriteringer vil de daglige kravene lede oppmerksomheten bort fra strategiske omstillingstiltak, men gi mindre avkastning. Derfor er det avgjørende å sørge for at bransje- og CIO-interessenter opprettholder omstillingsaktiviteter som et høyt prioritert område for å nyte godt av moderne teknologier og dagen som-tjeneste-forretningsmodeller.

  1. Ta en helhetsvurdering

En vilkårlig tilnærming – som å flytte et IT-miljø til skyen så fort som mulig – kan føre til mindre enn optimal avkastning. En forhåndsvurdering av kritiske prosesser, arbeidsflyter og programporteføljer er avgjørende for å lykkes med veien videre.

  1. Optimaliser forretningsarkitekturen

Før de går i gang med en IT-modernisering som utnytter et hybrid skymiljø, må bedriftene være sikre på at de optimaliserer forretningsarkitekturen, prosessene og arbeidsflytene. Ta en forhåndsvurdering for å bli kvitt kostnader som nærmer seg utløpsdato og legg grunnlaget for fremtiden med en referansearkitektur for hele virksomheten. Forretningsprosesser kan deretter optimaliseres ved å fjerne alt overflødig og øke effektiviteten ved hjelp av innovative, hybride plattfortjenester.

  1. Utvikle en referansearkitektur for virksomheten

Mange moderniseringsforsøk går i den fellen at de skaper punktvise løsninger i stedet for å ta en helhetlig tilnærming, noe som gir inkonsistente arkitekturer og inkompatibiliteter mellom forskjellige systemer. Ved å utvikle en robust referansearkitektur for hele virksomheten og et kontekstuelt veikart for moderniseringstilnærmingen kan en bedrift utnytte skyen og nyte godt av optimale IT-tjenester på en profesjonell måte.

  1. Opprett et veikart for migrering

Det er viktig å kunne vise til en umiddelbar avkastning på investeringer ved gjennomføringen av en omfattende omstilling av forretningsprosesser og programportefølje. Et veikart for migrering sørger for at en bedrift overfører forretningsprosessene og programmene på en måte som garanterer umiddelbar avkastning på investeringen.

  1. Opprett et hybrid skymiljø

Utnyttelse av skyen er en avgjørende komponent når det gjelder å redusere kostnader og oppnå bedre smidighet. For å unngå å låse seg til leverandører og sikre seg fordelen ved alle de større skymiljøene (inkludert private, lokale og offentlige skyer) er det viktig å velge en egnet arkitektur. DXC omtaler dette som et hybrid skymiljø som støtter alle de viktigste skyplattformene, blant andre Microsoft Azure og Amazon Web Services (AWS) i tillegg til private skyfunksjoner.

  1. Velg en utprøvd partner

For å få fullt utbytte av skyen er det avgjørende å velge en utprøvd partner. Med våre bransjespesifikke løsninger har DXC gjennomført alle de beste praksisene ovenfor for et større oljeselskap. Vårt ekspertteam har foretatt alle de kritiske vurderingene, og vi har et sterkt samarbeid med Microsoft Azure, AWS og AT&T.

Digitale avbrudd er reelle og påvirker alle bransjer. For å svare på det må kraftselskaper lære å operere innenfor den moderne som-tjeneste-økonomien, og det krever vilje til omstilling når det gjelder IT-arkitekturen.

Les mer: Bli klar for fremtidens energimarked

Les mer: Verdo får en ensartet pipeline med Microsoft Dynamics 365 CRM

Si din mening

*