4 måter du kanskje sløser med skybudsjettet ditt på, og hvordan det kan unngås

Skyen kan gjøre virksomheter mer smidige og spare ressurser, men mange bedrifter har større utgifter enn prognosene tilsier. Her ser du årsakene og hvordan problemet kan løses.

I 2019 anslo Gartner at virksomheter brukte omtrent 206,2 milliarder USD på offentlige skyutgifter, der infrastruktur som tjeneste (IaaS) utgjorde omtrent 39,5 milliarder USD. Den samme undersøkelsen fant at virksomheter kaster bort omtrent 14,1 milliarder USD på skyutgifter, hovedsakelig som følge av uutnyttede og overdimensjonerte ressurser.

Ettersom skyen tas i bruk mer og mer, kan det være på tide å se litt nærmere på hvor godt du utnytter ressursene dine. Her ser du fire av de viktigste årsakene til at du kanskje har større utgifter enn nødvendig til skyressursen, og hvordan du kan unngå unødvendige kostnader:

1. Uutnyttede ressurser

Uutnyttede ressurser er et begrep som beskriver skyressurser bedrifter betaler for per time eller per minutt, men som de når det kommer til stykket ikke bruker så effektivt som de kunne ha gjort. Dette skjer som regel i bedriftens ikke-produksjonsmiljøer, for eksempel innen utvikling, testing, presentasjon og kvalitetssikring. I de fleste tilfeller brukes ikke-produksjonsressurser bare innenfor vanlig arbeidstid og trenger ikke være oppe og gå døgnet rundt hele uken. Så hvis du betaler for ressurser i helger og på fridager når de vanligvis ikke er i bruk, er dette et område der det er enkelt å spare inn kostnader.

Gjør følgende: Identifiser ressurser som ikke trenger å kjøres hele tiden og se om du kan få til en mer fleksibel forbruksordning. Fjern forekomster som ikke lenger er i bruk, for eksempel midlertidige forekomster til prosjekter som er avsluttet. Fjern unødvendige eller foreldede tjenester, og husk å avslutte kontoer knyttet til tjenester du ikke lenger bruker.

2. Overdimensjonerte ressurser

Kan det hende at du betaler for større kapasitet enn du trenger? Dette er ikke uvanlig og skjer som regel som følge av de mange ukjente faktorene når man flytter forekomster fra lokal lagring til skyen. Virksomhetene kan være usikre på om en forekomst krever tilsvarende plass i skyen, om den kommer til å ha de samme egenskapene, og hvilke størrelser som gir maksimal verdi. De fleste av dem gjetter, og siden de er redde for å ha for få tilgjengelige ressurser, ender de med å overdimensjonere. Slik går det til at mange bedrifter bruker forekomster som er minst én størrelse større enn nødvendig for den aktuelle arbeidsmengden. De kunne lett spare kostnader ved å nedskalere.

Gjør følgende: Nedskaler forekomster som ikke brukes ofte, eller som krever lite datakraft, og bytt til en lavere prisgruppe. Utnytt rabattordninger der det er mulig, og flytt forekomster som kjører i områder med høyere kostnader til områder med lavere kostnader. Nedgrader lagringskapasiteten såfremt det er mulig. Du kan alltids oppgradere den igjen senere hvis behovet melder seg.

3. Manglende automatisering

Mange bedrifter flytter til skyen uten å ta de nødvendige grepene for å optimalisere investeringene, idet de ikke innser at skyutgiftene endres når ressurser stadig legges til og fjernes. Så det nytter ikke å optimalisere virksomhetens skyutgifter en gang for alle. Bedriftene må identifisere sløsing og løse problemet for å sikre at skyutgiftene fortløpende er under kontroll.

For å optimalisere skymiljøene, som er i rask endring, tyr bedrifter til automatisering for kontinuerlig å kunne overvåke og løse problemer med ubrukte, uutnyttede eller for lite brukte kontoer og identifisere områder med høye kostnader som kan flyttes til områder med lavere kostnader.

Gjør følgende: Analyser skybruken og automatiser prosesser for å slå av ubrukte ressurser og justere dem dynamisk for å utnytte mer kostnadseffektive lagringsområder.

4. Uklart bilde av totale utgifter

Det ligger i selve nettskyens natur at bedrifter kan opp- og nedskalere ressursene sine etter behov, men for å kunne dra nytte av dette må de overvåke bruken. Nøyaktig sporing er ekstremt viktig, ettersom prisen på skytjenesten varierer drastisk ut fra flere faktorer, inkludert, men ikke begrenset til lagringsområdet og antallet timer ressursene kjøres.

Nettskyabonnementer kan se lave ut ved første øyekast, men hvis du ikke har et klart bilde av hvilke ressurser du bruker og når, hvor de er lagret og hvilke satser du betaler, kan kostnadene fort bli større over tid.

Gjør følgende: Følg med på hvor mye du bruker. Påse at du mottar rapporter som viser de reelle kostnadene ved skybruken, og iverksett tiltak på de områdene det er mulig å foreta justeringer.

Bruk skyen til din fordel

Slik forretningsplanen for en fremtid med stadig skiftende forbrukerkrav krever, er det mange som satser på skybaserte verktøy og ressurser for å bli mer smidige og skalerbare.

Spesielt vender detaljister seg mot to sentrale teknologier, nettskyen og enhetlige handelsplattformer, for å koble sammen prosessene og kanalene sine og tilby en personlig tilpasset forbrukeropplevelse. Bransjeledere som har lyktes med skystrategiene sine, er i stand til å administrere uutnyttede og overdimensjonerte ressurser aktivt for å spare utgifter og samtidig levere høyst differensierte forbrukeropplevelser som imponerer kundene og gir dem lyst til å komme tilbake.

Last ned veiledning: Giv kunderne oplevelser i verdensklasse med en unified commerce-platform

Les mer: Er du klar for omstillingen til skyen?

Si din mening

*