Suksessfull produksjonsvirksomhet transformerer driften med skybasert ERP

Kolossal vekst førte til en ny, skybasert ERP-løsning med tilgang til nøyaktige sanntidsdata og rapporter for Makinex, en suksessrik produsent av produkter til bygg og anlegg, landskapsarkitektur og infrastruktur.

Makinex er eksperter på design, utvikling og distribusjon av innovative produkter til bygg og anlegg, landskapsarkitektur og infrastruktur innenfor den globale bygg- og anleggs-, landskapsarkitektur- og utstyrsleiebransjen.

Selskapet etterstreber kontinuerlig forbedring og tilbyr unike, innovative og praktiske produktløsninger som gir entreprenører og bransjefolk mer effektive måter å arbeide på, samtidig som de sparer tid, krefter og penger.

Med planer om å utvide det eksisterende designede produktutvalget og et engasjement for forskning og utvikling, er Makinex ute etter å gjøre seg gjeldende i den globale bygg- og anleggsbransjen ved å levere virkelig unike og innovative kvalitetsprodukter av australsk design.

Kolossal vekst førte til nytt ERP-system

Makinex hadde nylig opplevd en kolossal vekst i lokale og globale markeder, spesielt med sin egen serie av designede og produserte varer.

I denne perioden med rask vekst hadde teknologi og systemer ikke kunnet holde tritt med den økende etterspørselen etter informasjon fra ledelse, ansatte og kunder.

Da selskapet opererte med en rekke systemer og regneark på flere plattformer, ble mangelen på sanntidsdata og rapporteringsmessige blindsoner en hemsko for ytelsen. De ansatte hadde ikke tilgang til de riktige sluttbrukerverktøyene for å oppfylle sine roller, og det var vanskelig å få oversikt over den økende virksomhetens resultater på grunn av de tidkrevende manuelle prosessene. Den manglende samordningen av driften med andre avdelinger og de fragmentariske kunde/leverandørprosessene førte til at de ansattes produktivitet og kundenes tilfredshet ble redusert.

Makinex innså at det enkle regnskapssystemet deres ikke lenger egnet seg for den økende virksomheten. Selskapet trengte en helhetsløsning for å integrere data og dele informasjon på tvers av de globale operasjonene.

Skybasert ERP-løsning: en enkelt sannhetskilde

For å møte Makinex’ økende behov anbefalte DXC dem å implementere en integrert, skybasert løsning for ressursplanlegging (ERP), utviklet for å forsyne forretningsprosesser innen alt fra økonomi til HR med innebygde forretningsanalyser, mobilitet og e-læring.

Hvis den ble implementert globalt, ville denne skybaserte ERP-løsningen tilby organisasjonen:

  • Umiddelbar tilgang til sanntidsdata og rapporter;
  • Strømlinjeformet rapportering for regnskapsteamet; og
  • Forbedret kommunikasjon med ansatte og kunder.

I samarbeid med DXC rullet Makinex ut en enkelt, integrert ERP-løsning som dekket alle virksomhetens funksjoner i Australia, USA og Storbritannia.

Steve Roddy, økonomicontroller for Makinex, kommenterte det slik:

«Vi følte at vi hadde DXCs fulle støtte fra første stund. De veiledet oss gjennom prosessen og forsto seg på virksomheten vår. Det er en av grunnene til at vi valgte dem som samarbeidspartner.»

Løsningen er basert på forhåndsdefinerte beste praksis-prosesser og tilbyr omfattende funksjonalitet; den har et brukervennlig, nettbasert grensesnitt og er et verktøy for rapportering i sanntid. Funksjoner for mange land og valutaer er også inkludert.

Som en del av den komplette løsningen ble HubSpot, Makinex’ verktøy for automatisert markedsføring, også integrert. Det innebærer nå større kapasitet for kundepleie med komplett integrering av leveringstider og data via nettstedet og inn i ERP-systemet.

En mengde fordeler

Dashbordet for sanntidsanalyse gir Makinex betydelig bedre styringskontroll og full oversikt over de globale operasjonene. Det åpner også for detaljert transaksjonsanalyse og setter selskapet i stand til å nå kundemål og samtidig opprettholde jevnere leveranser.

Ledelsen kan delegere rutineoppgaver til nøkkelbrukere og konsentrere seg mer om strategi. Løsningen har forbedret forretningsdriften over hele linjen, med tydelige ansvarsforhold mellom avdelingene. Den har også gitt brukerne tilgang til ett systemgrensesnitt og gjort dem bedre rustet til å støtte kundene.

Kontantstrømmen er blitt bedre takket være punktlige og nøyaktige systemprosesser fra kundeordrer til betaling. Virksomheten kan opprette mer nøyaktige prognoser for alle geografiske områder og har dermed bedre oversikt over tilgjengelig varebeholdning og mer kontroll over produksjonskostnadene.

Dashbordet gir innsikt som støtter bedre beslutningstaking og leverer den relevante kontekstuelle informasjonen der innsats er påkrevd. Det omfatter tilgang til mer nøyaktig og punktlig månedsrapportering for regnskapsteamet, takket være strømlinjeformede arbeidsflyter.

Makinex kan nå fullt ut dra nytte av forretningsdataene for å få en bedre forståelse av forretningstrender, suksessfaktorer og kritiske situasjoner, og det generelle tilfredshetsnivået er høynet hos både kunder og ansatte.

Det nye ERP-systemet omstiller forretningsdriften

Denne løsningen har ført til økt inntjening som følge av reduserte utgifter i hele virksomheten. Makinex søker nå kontinuerlige forbedringer av forretningsprosessene og utvidelse til flere markeder. Weaver bemerket:

«I denne tidlige fasen er vi svært tilfredse med hva systemet har levert, og vi gleder oss til å se hva neste fase har å tilby virksomheten.»

Fokuset er nå på pågående konsolidering og opplæring for å utnytte funksjonaliteten i Business ByDesign fullt ut. På lengre sikt har selskapet muligheter til å vurdere ytterligere integrering med systemer for logistikk og HR.

Makinex er fremdeles i rask vekst og har nå systemfunksjonene og den kontinuerlige støtten fra DXC-teamet som kan håndtere den langt inn i fremtiden.

Les mer: Har du lyst til å sette fart i bedriftens digitale omstilling?

Les mer: Digitaliseret produktion af bygningsmoduler styret fra ét cockpit

Si din mening

*