Effektiviser den digitale virksomheten med Power Platform

Med digitalisering, skyteknologi og Power Platform kan organisasjonen din oppfylle sitt potensial og stå rustet for fremtiden.

Bak moteord som disrupsjon, delingsøkonomi, paradigmeskifter og lignende ligger to konsepter som utgjør fundamentet for forhåpningene, forventningene og drømmene om den nye virkeligheten og de nye forretningsmulighetene: Digitalisering og skyteknologi.

At arbeidsprosessene dine ikke lenger trenger å foregå analogt og papirbasert, og at du nå kan få tilgang til både data og verktøy fra enhver godkjent enhet verden over, har på grunnleggende måter endret premissene for hvilken forretningsmodell dere bør ha, og for hvordan arbeidet skal utføres.

Med Power Platform fra Microsoft er det nå blitt lettere å gjøre virksomheten (enda mer) digital. Du og medarbeiderne dine kan nå bygge deres egne automatiseringsprosesser, apper, kunde- eller leverandørportaler eller noe helt annet, uten at det krever et tungt oppbud av utviklere og legger beslag på IT-avdelingen.

Kom lett i gang med eksperimenter

Med den riktige rådgivningen kan en stor del av potensialet i Power Platform forløses helt uten kjennskap til koding eller lang erfaring med IT-utvikling. Slik er det blitt mye enklere for deg å få hele bedriften med på den digitale transformasjonen.

Dere kan bruke Power Platform som et kreativt verksted der nye ideer kan testes og prøves ut, men dere kan også bruke Power Platform til å bygge meningsfylte løsninger som skaper verdi med det samme.

For eksempel kan Power Platform brukes til å gjøre prosjekter lønnsomme på kortere tid, slik at dere raskt kan begynne å eksperimentere og presentere en konseptskisse med ideer fra organisasjonen for raskere å få realisert verdien av investeringer.

DXC Technology har lang erfaring både fra Skandinavia og resten av verden med å hjelpe bedrifter å kartlegge deres nåværende aktiviteter i en digital kontekst og se hva som kan støttes, gjøres bedre eller gjøres annerledes.

I denne sammenhengen ser vi spesielt på forretningsmodell, segmentering, kunderelasjoner, verdikjede, flyt (prosesseffektivitet), organisasjonsstruktur, arkitektur, datamodeller osv.

Herfra hjelper vi til med å finne de riktige verktøyene og arbeidsflytene, og gir deg råd om hvordan du mest effektivt implementerer og vedlikeholder dem, slik at du kan fokusere på forretningsutvikling og verdiskapning i virksomheten.

Som strategiske partnere har DXC Technology et tett samarbeid med Microsoft om plattformer, systemer og applikasjoner. Det betyr at vi kan bistå dere effektivt med å komme i gang med bruken av Power Platform.

Les mer: Syv gode grunner til å satse mer på digitalisering

Si din mening

*