Global leder får et nytt syn på rapportering med Power BI

Microsoft Power BI gjorde rapporteringen enklere enn noensinne for den verdensledende produsenten Russell Mineral Equipment. Nå har de ansatte informasjonen de trenger for bedre å kunne analysere fakta, svare på spørsmål og ta faktabaserte beslutninger.

Russell Mineral Equipment (RME) er verdensledende innen design, produksjon, leveranse, service og drift av teknologi og tjenester for omgjøring av anlegg.

Ved utgangen av 2018 hadde det australskbaserte selskapet RME besluttet seg for å gå i gang med et datalagringsprosjekt for å forbedre selskapets rapporteringsfunksjoner.

Tradisjonelt hadde salgs- og driftsplanleggingsteamene brukt en rekke komplekse regneark til å håndtere salgsprognoser og kapasitetsplanlegging.

Rapporter ble utarbeidet manuelt ved hjelp av data fra flere kilder, og det fantes ingen sentralisert forretningsinformasjonsløsning for utvikling av analyse og innsikt.

Generering av rapporter til salgskanalen var en tidkrevende prosess der brukerne måtte benytte seg av forskjellige pivottabeller og datasett for å trekke ut informasjonen, som skulle vurderes manuelt gjennom en syklus av møter med globale interessenter.

Mark Jocumsen, sjef for RME365-programmet, sier:

«Vi trengte et sentralisert datalager som lot oss beholde historiske data og legge inn nye data for å få frem en robust, uavbrutt oversikt over virksomhetens viktigste datasett. Vi hadde også behov et konsekvent rapporteringsformat. Det var helt avgjørende å få en enkelt sannhetskilde for dataene som ble lagt til grunn for rapporter og analyser, og en metode som satte teamene våre i stand til å undersøke data daglig.

Microsoft Power BI: Den eneste sannhetskilden

Etter en omhyggelig prosess for å velge leverandør, ledet av RMEs kommunikasjonsdirektør Jonathan Hooper, valgte RME å inngå samarbeid med DXC Eclipse, Microsoft-praksisen innen DXC Technology, om å implementere Microsoft Power BI som selskapets nye rapporteringsløsning.

DXC Eclipse ble valgt som RMEs teknologileverandør for prosjektet basert på sin dype kjennskap til Microsoft datastrukturer og sin ekspertise med datalagring ved hjelp av Microsoft Azure skytjenester.

RME valgte Microsoft Power BI som sin nye data- og rapporteringsløsning fordi virksomheten i stor grad deler Microsofts visjon.

Microsoft Power BI er en kjernekomponent i dette – og leverer en løsning for forretningsanalyse som gjør det enkelt for brukerne å visualisere data og raskt dele kunnskaper internt i en organisasjon.

«DXC Eclipse er kjent for sin teknologiske ekspertise med Microsoft, datastrukturer og datalagring og brakte denne sterke tekniske kompetansen med seg inn i prosjektet. DXC Eclipse-teamet var alltid profesjonelt, årvåkent, lydhørt og engasjert i relasjonen med oss, og ga oss førsteklasses opplæring. DXC Eclipse-teamet spilte en avgjørende rolle med å hjelpe oss å levere Microsoft Power BI-prosjektet i tide og innenfor budsjettet», sier Jocumsen.

Rapportering er raskere og enklere enn noensinne

RMEs Microsoft Power BI ble gjennomført etter en 22 uker lang distribusjon.

I første omgang erstattet den nye løsningen flere regnearkbaserte rapporter hos salgs- og driftsplanleggingsteamene. Datavirtualisering og automatisert dataintegrering satte brukerne i stand til å generere selvbetjeningsrapporter trygt og raskt.

Rask, enkel tilgang til mulighetsrapportering i salgskanalen økte teamenes produktivitet. Data ble oppdatert automatisk og med jevne mellomrom fra det nye lageret, noe som reduserte ventetiden i hele nettverket. Den automatiserte løsningen satte også RME i stand til å redusere utgiftene.

«Vi fikk gode og positive tilbakemeldinger fra brukerne med det samme løsningen var lansert. Teamene var svært begeistret for Microsoft Power Bis funksjoner for å skape et enkelt, intuitivt grensesnitt for analyse av informasjon. Da de så potensialet for innsikt og analyse, ba de om mer detaljerte produksjonsrapporter for å administrere den daglige driften. Nå kjører de rapporter om lagerbeholdninger, produksjonsordrer og en rekke andre prestasjonsindikatorer som bidrar til å optimalisere driften. Rapportering er raskere og enklere enn noensinne», sier Jocumsen.

Microsoft Power BI er i rute når det gjelder fortsatt å gjøre rapportering mer tilgjengelig og nyttig for samtlige av RMEs ansatte.

Ensartede rapporteringsformater basert på ett enkelt felles underliggende datasett har ført til kommunikasjon og ansvarlighet på nye nivåer i selskapet, både nasjonalt og internasjonalt.

Microsoft Power BI har også gjort at RME har nådd et nytt nivå for datasikkerhet, et svært viktig mål for RMEs økende internasjonale virksomhet.

De neste stegene for RME-teamet er å utvide datalageret for å bringe rapporteringen videre til virksomhetens produksjons- og økonomiteam.

Microsoft Power BI muliggjør sømløs rapportering fra flere datakilder, så RME utforsker også muligheten for å innføre andre datasett, for eksempel informasjon om produktenes livssyklusstyring, for ytterligere å forbedre analysen og kunnskapene på dette området.

«Microsoft Power BI effektiviserer virkelig rapporteringen for brukerne. Brukerne trenger ikke lenger være eksperter på regneark for å undersøke data eller opprette pivottabeller. Økt synlighet av data i meningsfulle formater betyr at brukerne våre har informasjonen de trenger for hånden, slik at de lettere kan analysere fakta, svare på spørsmål og fatte evidensbaserte beslutninger. Microsoft Power BI er et verktøy vi kan ha virkelig god nytte av uten for store mengder konsulentbistand», avslutter Jocumsen.

Les mer: Dine ansatte kan også forelske seg i rapportering

Les mer: Business intelligence gør produktionen konkurrencedygtig

Si din mening

*