Slik sikrer du et friksjonsløst skifte fra Dynamics AX 2012 til Dynamics 365

Fra 2023 er det slutt på support av Microsoft Dynamics AX 2012. Hva gjør man da? Her får du svar på hvordan du forbereder din virksomhet til livet etter Dynamics AX 2012.

Supporten av Microsoft Dynamics AX 2012 R2 og R3 stopper i henholdsvis 2021 og 2023. Det etterlater mange med spørsmålet: Hva gjør man da? Svaret er å velge Microsoft Dynamics 365. Her får du blant annet en fleksibel skyløsning som alltid er oppdatert, og dermed et langtidsholdbart fundament for din digitale transformasjon.

Å flytte sitt forretningssystem til skyen kan virke overveldende for noen, men det er forutsetningen for at dere som virksomhet kan fremtidssikre deres IT-infrastruktur.

Med avslutningen på support av Dynamics AX 2012 er det samtidig ikke en reel mulighet å bli på plattformen, da det er store forretnings- og sikkerhetsrisikoer ved å bli på en plattform som ikke blir supportet.

Du behøver ikke å frykte for kompleksiteten ved et skifte fra Dynamics AX 2012 til Dynamics 365. Med skyversjonen av Dynamics-forretningssystemet har Microsoft endret måten ERP-systemer leveres på.

Her er noen av de største endringene som i årene siden Dynamics 365 ble lansert har satt i gang utallige virksomheters digitale transformasjon:

  • Med Dynamics 365 tar Microsoft ansvaret for systemet med kontinuerlig videreutvikling og oppdateringer.
  • Med Dynamics 365 har Microsoft laget en plattform hvor data kan utveksles mellom en rekke funksjoner, systemer og løsninger – ikke bare innad i forretningssystemet.
  • Med Dynamics 365 bryter Microsoft også ned det kunstige systemskillet mellom ERP og CRM.

Bare ved å utnytte data på tvers av bedriften kan man lage nye, innovative tjenester, forteller Microsoft-direktør Andreas Dolven.

Her kommer en liste med de viktigste punktene for å ta din virksomhet fem trinn nærmere en skyløsning og dermed oppnå et fremtidssikret grunnlag for en kraftfull digital transformasjon.

Trinn 1: Prøv Dynamics 365

I skrivende stund er funksjonsområder for Dynamics 365 definert som blant annet Salg, Marketing, Kundeservice, Finans, SCM, Handel og HR. På tvers av funksjonene blir du understøttet i å treffe klokere beslutninger som setter din virksomhet i gang.

Allerede i dag kan du sammen med din partner downloade og prøve de forskjellige appene, så du får innblikk i hva Dynamics 365’s funksjonsområder kan gjøre for din virksomhet.

Få et supplerende overblikk over hvorfor du bør skifte fra AX til Dynamics 365

Trinn 2: Planlegg din implementering

Planlegg implementeringen av Dynamics 365 og de appene som gir størst verdi for din virksomhet, sammen med en partner som har erfaring fra Dynamics 365-implementeringer, kjenner din bedrift og din bransje. Microsoft og gode partnere har verktøy og metoder som sikrer at implementeringen går raskt og enkelt etter oppsatte prosedyrer.

Finn en partner med en forståelse for de prosessene som er karakteristiske for og kritiske i din bransje, og som har en strukturert prosess for å definere hvordan standard Dynamics 365-funksjoner kan imøtekomme dine daglige behov uten dyre tilpasninger.

Trinn 3: Kjøp og administrer et abonnement

Dynamics 365 vokser med din bedrift. Du kan begynne med akkurat de verktøyene du trenger i dag, og legge på ytterligere funksjonalitet i form av flere apper når behovene utvikler seg, samt tilføye brukere i takt med at virksomheten vokser. Kjøper du abonnement gjennom en partner, er du sikker på at du betaler bare for det som din bedrift faktisk bruker – også når du reduserer bruken.

Trinn 4: Få organisasjonen om bord

Microsoft har en detaljert liste for hvordan man skal få organisasjonen i gang med Dynamics  365. Blant hovedpoengene finner vi følgende:

  • Gjør deg kjent med abonnementet ditt.
  • Legg inn brukere og definer sikkerhetsnivåer for hver av dem.
  • Sett opp et datalagringsregime og en “sandbox” (sandkasse, et miljø som holdes utenfor produksjon, hvor man kan gjennomføre eksperimenter).

Imidlertid, skal Dynamics 365 virkelig bli digitaliseringsmotoren i ditt selskap, må man endre måter å jobbe på og automatisere prosesser og prosedyrer. En partner som har erfaring med både bransjen din, de teknologiske mulighetene, implementering, change management og aksept blant de daglige brukerne, sikrer størst mulig effekt av investeringen.

Trinn 5: Få brukerne om bord

Som vi var inne på i Trinn 1, har Dynamics 365 mange separate apper for salg, kundeservice og en lang rekke andre funksjoner. Ved å holde disse som separate apper, blir det enklere for brukerne å bare forholde seg til appene de trenger for å utføre sine oppgaver, men det er like fullt klokt at de trener på å utføre disse oppgavene med de nye verktøyene. Gå ytterligere i dybden med vår migrasjons e-bok.

Videre kan de i en periode med mye travelhet fortsatt bruke det tidligere systemet. Denne fleksibiliteten senker den tradisjonelle motstanden mot nye systemer og gjør dermed overgangen til Dynamics 365 lettere. Partneren din bør kunne levere manualer og strukturerte treningsprogrammer som kan sikre utbredelse og bruk av det nye systemet.

Med bistand fra en ekstern partner kan du ved hjelp av en plattform som Power Platform gjøre det lettere å definere dashboards eller skape automatiske rapporter og skjemaer for tilbakemelding fra kundene. Partnere som har erfaring med verktøyene i Power Platform kan hjelpe deg med å utvikle, implementere og supportere nye prosesser på en kodefri eller lavkode-basis, så det ikke krever en stor IT-innsats å komme i gang. Les mer om hvordan du gjør det her.

Bli fremtidssikret med Microsoft Dynamics 365

Kontakt oss og bli klokere på hvordan du enklest skifter til Dynamics 365

Si din mening

*