Ri sky-bølgen til en fremtidssikret IT-infrastruktur

Dynamics 365 og andre skybaserte løsninger fra Microsoft gjør din IT-infrastruktur langtidsholdbar.

Skybaserte løsninger er ikke bare en trend og hos DXC Technology anbefaler vi at du som minimum kikker på å integrere sky-løsninger inn i et hybrid-setup, så din virksomhet får adgang til gevinstene fra sky-teknologien. Hos DXC Technology anbefaler vi de fleste virksomheter å utnytte skyteknologien ved å bruke Dynamics 365 fra Microsoft som ERP-system. Vi har arbeidet tett sammen med Microsoft i over 30 år og kjenner deres plattformer godt.

Standardmoduler gjør implementering og drift mer effektiv

En av de mange fordelene ved Dynamics 365 er at løsningen er bygget opp av standardmoduler som kan velges til og fra avhengig av bransje og behov. Standardmoduler er kjappere å implementere, enklere å vedlikeholde og krever ikke lang tid å bygge opp fra bunnen av.

Hos DXC Technology har vi utviklet industrimaler (industry templates) for en rekke bransjer, hvor vi på bakgrunn av best practice og egne erfaringer har definert et standard setup. Fremfor mange, lange møter og workshops presenterer vi på bakgrunn av industrimalen for din bransje våre forslag til et setup basert på en standardoppsetning, som vi tilpasser til deres behov og ønsker hvis det er nødvendig.

Med en ren standard implementering kan du oppnå kortere implementeringstid, lavere implementeringskostnader, raskere avkastning på deres investering og færre risikoer under og etter implementeringen.

Vår salgsdirektør presenterte på Computerworld Summit 2020 om hvordan vi arbeider og hvordan det kan effektivisere din implementering med opp til 40%.

 

Bruk din og dine medarbeideres tid fornuftig

Med implementering følger et fokus på dine medarbeidere. Du kan investere i nok så gode systemer, men hvis du ikke gjør en tilsvarende investering i dine medarbeidere i form av user adoption og forandringsledelse, kan gevinsten ved den opprinnelige investeringen raskt bli spist opp.

Karen Wosylus, som er prosjektleder hos DXC Technology, ser en oppsetning basert på etablerte og standardiserte elementer som et avgjørende valg i forhold til user adoption:

”Det handler om å ikke gjøre IT-implementering unødig komplekst. Med etablerte og standardiserte elementer kjenner vi de vanlige utfordringene som finnes, når de skal rulles ut, og vi har erfaringer fra bransje til bransje i forhold til hvordan de utfordringene skal adresseres. Våre paratheds- og kompleksitetsvurderinger holder din virksomhet opp mot den anbefalte og ønskede løsningen, så du forstår hvilken innsats det vil kreve å gjøre IT-implementeringen til en suksess.”

Vil du heller bruke din og dine medarbeideres tid på forretningsutvikling samt andre kreative og strategiske aktiviteter, enn på vedlikehold og drift av deres IT-infrastruktur? Avhengig av deres setup og behov kan din virksomhet også få support til deres løsninger hvor vi overvåker, vedlikeholder og sikrer stabiliteten i deres drift. Vi kan samtidig komme med proaktiv rådgivning om oppdateringer og vedlikehold, så endringer times optimalt i forhold til behov, økonomi og drift. Du er velkommen til å kontakte oss hvis du vil vite mer.

Vil du ha fullt overblikk over et fremtidssikret digitalt setup? Les mer i vårt whitepaper her

Slik arbeider DXC Technology med implementering av Dynamics 365-løsninger

Si din mening

*