Slik letter DXC din Dynamics 365-implementering

Slik letter DXC din Dynamics 365-implementering med strukturerte metoder, så du kan gå en sky-basert fremtid i møte.

Skiftet til skyen fra en on-premise løsning vil med en klok og veloverveid implementering gi mulighet for store gevinster for de fleste virksomheter og organisasjoner. Det er viktig å sikre kvaliteten på implementeringen av en sky-basert Dynamics 365-løsning, og at den forventede avkastningen ikke sløses bort.

Derfor vil det for de fleste virksomheter gi mening med en forretnings- og IT-partner som gjennom motspill og rådgivning hjelper med å drive prosessen.

Dra fordel av lokal forankring og globalt nettverk

DXC Technology har vært på det nordiske markedet i mer enn 40 år. Vi kjenner altså de forretningsprosessene og utfordringene som er en del av nordiske virksomheters hverdag. Ettersom vi samtidig er en del av en global virksomhet, har vi adgang til global viten og erfaringer som skjerper den rådgivningen vi kan gi din virksomhet.

Her kan du høre vår svenske Country Manager Stefan Fleron fortelle om styrkene ved å være en global virksomhet med sterke, lokale røtter:

Samtidig har DXC vært en strategisk partner for Microsoft i mer enn 30 år. På verdensplan er DXC den nest største Microsoft Partneren.

Det betyr at når vi skal rådgive om og implementere Microsofts løsninger i din virksomhet, kan vi ta i bruk produktkjennskap og erfaring som er styrket av å være helt tett på når Microsoft presenterer ny viten og nye løsninger.

Eldar Håbrekke, som er Senior Sales Executive på det norske markedet, er tydelig på den verdien vår relasjon til Microsoft kan ha for deg:

 

Slik finner og implementerer vi en løsning som passer til dere

Vår danske Country Manager John T. Hummelgaard utdyper her hvordan vi har effektivisert den måten vi finner den rette løsningen til våre kunder:

”Hos DXC har vi en tilgang til de ERP- og IT-prosjektene som vi samarbeider med våre kunder om, som tar utgangspunkt i ” 60/30/10”. De 60% dekker de vanligste funksjonene og prosessene som finnes og skal understøttes mer eller mindre på samme måte i alle typer virksomheter. De neste 30% dekker over de funksjonene og prosessene som er industrispesifikke, og som skiller virksomheten ut fra andre virksomheter i andre industrier og til slutt har vi 10%, som typisk er nice to have-behov. Anbefalingen er å sette fokuset på need to have – som primært er de 60% og de 30% for så å utsette de siste 10% til en senere fase.”

John T. Hummelgaard ser ofte at organisasjoner i forbindelse med implementeringen av nytt IT-system jakter nice to have-løsninger og en slik tilgang tjener sjeldent virksomhetens interesse.

”Våre erfaringer viser at nice to have-tilgangen ofte resulterer i skreddersydde løsninger med mange tilretninger, som senere viser seg å ikke være nødvendige og gjør den løpende oppdaterings- og vedlikeholdsprosessen dyrere og mer kompleks enn nødvendig. Anbefalingen er derfor å gå etter en snever need to have-løsning i første omgang, som setter fokus på de funksjonene og prosessene som er spesielle for kunden og industrien,” forteller John T. Hummelgaard.

Han utdyper:

”For å understøtte denne tilgangen har vi i DXC en rekke industrimaler som nettopp ut fra best practice dekker de behovene vi erfaringsmessig ser hos denne typen kunder og industri. Hermed reduserer vi implementeringstiden og gjør vedlikeholdet av systemet enklere på sikt takket været bruken av standardiserte løsninger.”

Den strukturerte implementeringsmetoden som blir brukt av DXC Technology opplever Claus Kraft, Head of Delivery & Operations, at gjør en markant forskjell når løsningene blir implementert hos kundene:

Hos DXC Technology kan vår unike kombinasjon av industri- og IT-erfaring, vår pragmatiske tilgang til å finne det rette omfanget av løsninger, samt vår strukturerte implementeringsprosesser hjelpe deg med å realisere sky-teknologiens muligheter uten unødvendige risikoer.

Vil du gjerne bli klokere på hvordan du enklest skifter til Dynamics 365? Les mer her, og kontakt oss her.

Se hvordan våre metoder skaper verdi for deg

Strukturer og standardiser deres vei til å gi en bedre IT-implementering

Si din mening

*