Derfor trenger bedriften en CIO 2.0 til sin digitale transformasjon

Fremtidens IT-sjef bygger bro mellom serverrom, utviklere og forretningsprosesser.

Michael Weis i DXC legger ikke fingrene imellom når han beskriver skillet mellom en tradisjonell (1.0) og en moderne (2.0) CIO:

«Perspektivene i de to rollene er grunnleggende forskjellige. Der en CIO 1.0 har fokus på servere, oppgradering, ytelse, IT-infrastruktur, hosting og drift, retter en CIO 2.0 i blikket en helt annen vei. Her er fokuset på prosesser, dynamikk, verktøy og plattformer, og på å gjøre en aktiv innsats for brukerne», forteller Michael Weis, som er DXC Technologys Vice President for Digital Industry Solutions i Nord-Europa.

Der den viktigste rollen til en CIO 1.0 er å sikre driften, er oppgaven til en CIO 2.0 å omstille og utvikle virksomheten. Evnen til å utvikle følger av CIO 2.0s forståelse av både IT- og forretningssiden av virksomheten og evnen til å se mulighetene som digitaliseringen skaper for forretningen. Samtidig er en CIO 2.0 i stand til å forstå hvilke forretningsbehov teknologien har mulighet til å dekke.

Forståelsen må gå begge veier

Nikolce Stojcevski arbeider hos DXC Technology med digitale løsningsstrategier for kunder i hele Europa. Han understreker hvor viktig det er at forståelsen mellom forretningsutviklere og IT-utviklere går begge veier:

«Det holder ikke å si at IT-avdelingen må forstå forretningen bedre. Forretningen er også nødt til å få en bedre og mer grunnleggende forståelse av IT og digitale verktøy. IT-siden må bli bedre til å utvikle og skaffe løsninger som passer til forretningens behov, men nye digitale løsninger fungerer godt bare hvis forretningssiden forstår teknologien og ikke oppretter datasiloer eller på andre måter reduserer dataenes verdi.»

Ressursene går med andre ord til spille dersom forretningssiden ikke lærer å bruke de verktøyene som IT-avdelingen skaffer til veie. Hva som er de riktige verktøyene, avhenger altså ikke bare av hvilke tekniske muligheter de skaper, men også av hvor lett brukergrensesnittet lar medarbeiderne utføre arbeidet sitt på den nye plattformen. Det er med andre ord avgjørende at verktøyet enkelt kan integreres i medarbeidernes rutiner med en effektiv strategi for å ta dem i bruk.

CIO 2.0 samler organisasjonen

Samtidig er det viktig at forretningen forstår hva som kan gjøres med data og med analyser», sier Nikolce Stojcevski. Han forklarer at det er nødvendig å samarbeide i prosjektgrupper med medlemmer fra både IT- og forretningssiden.

«Men det er ikke nok bare å sette folk sammen. I denne prosessen er en sterk CIO 2.0 som setter dagsorden, avgjørende for å bygge broer mellom alle deler av organisasjonen», sier Nikolce Stojcevski.

Michael Weis gir Nikolce Stojcevski rett i at en CIO 2.0 skal være sterk og i stand til å sette dagsorden:

«En CIO 2.0 må være i stand til å presse, utfordre og inspirere forretningen ved å spørre: ‘Hvorfor gjør vi det på denne måten, når vi ved å digitalisere og automatisere kan eksperimentere med nye prosesser, samarbeidsmetoder og produkter?’».

Til syvende og sist er det viktig at de fine ordene og gode hensiktene omsettes i konkret handling, når du som bedriftsleder gjør IT-sjefen til en CIO 2.0.

«I mange bedrifter blir den IT-ansvarlige møtt med CIO 2.0-forventninger, men har ansvar og mandat kun som en CIO 1.0. Der er en økende forventning om at IT-avdelingen skal kunne forstå forretningen bedre og fortelle dem hvordan de skal gjøre tingene bedre, og det krever den rette personen i den rette rollen», avslutter Nikolce Stojcevski.

Les mer: DXC Technology har både bred og dyp erfaring med bransjespesifikke forretningssystemer. Start din digitale transformasjon her 

Les mer: Her får du fire forslag til hvordan du kan sikre lønnsomheten i IT-implementeringsprosjektet ditt

Si din mening

*