Gassnettoperatør bruker smart data til smarte nett

Open Grid Europe viser veien mot en lysere fremtid ved å bruke big data og analytics.

Open Grid Europe er en virksomhet i endring. Operatøren av langdistanse-gassnett bruker digital transformasjon for å introdusere nye fremgangsmåter i sin kjernevirksomhet – inkludert forutsigende vedlikehold av anlegget.

Samtidig tester selskapet nye IT-drevne forretningsmodeller ved å bruke big data til å utvide servicevirksomheten sin.

På Open Grid Europes hovedkvarter i Essen handler alt om morgendagens energisystem.

«I fremtiden kommer energi til å genereres desentralisert, mens energitransport vil kontrolleres av intelligente distribusjonsnett og fasiliteter. I dette scenarioet vil vi ikke klare oss uten intelligente IT-løsninger eller intelligent bruk av data», sier Ralf Werner, CIO for Open Grid Europe.

Intelligente IT-løsninger for fremtidens energisystem

Fremtiden har allerede startet for Open Grid Europe, selskapet som driver et av Tysklands største gassnett. Big data konverteres til smart data, noe som gjør at selskapet kan bruke eksisterende rørledninger mye mer effektivt. For dette formål samles det inn en rekke ulike data som korreleres og analyseres på en intelligent måte. Dette omfatter markedsdata knyttet til nødvendig kapasitet og priser, og tekniske data knyttet til gassnettet.

For eksempel holder selskapets kompressorstasjoner et gasstrykknivå på opptil 100 bar for å sikre en smidig flyt i rundt 12 000 km med rørledninger. Open Grid Europe evaluerer for tiden muligheten for forutsigende vedlikehold av sine kompressorstasjoner.

Flere sensorer måler driftsparametere, som vibrasjoner og temperaturer. Dataene som innhentes av disse sensorene, sendes til Open Grid Europes datasenter i Essen, slik at selskapet automatisk kan plukke opp avvik og identifisere problemer tidlig.

«Denne fremgangsmåten gjør at vi i større grad kan redusere risikoen for svikt i gassturbinene og i neste ledd, nettsvikt. Vi kan også optimere vedlikeholdsintervaller ved å inkludere geografiske data», forklarer Werner.

«Noen intervaller kan være for korte, mens andre kan være for lange. I det første tilfellet har vi en høyere risiko for svikt. I det andre tilfellet vil vi kunne kutte kostnader ved å utvide vedlikeholdsintervallene. Forutsigende analyser vil altså uansett hjelpe oss med å gjøre prosessene våre mer effektive.»

Standardisering og automatisering frigjør ressurser

Open Grid Europe ønsket en big data-applikasjon for selskapets nye system. Denne plattformen leveres av DXC. Siden Open Grid Europe ble skilt ut fra E.ON i 2010, har DXC tatt over rundt 90 % av gassnettoperatørens IT.

«Sammen med DXC har vi bygget et solid fundament for grunnleggende IT-operasjoner som er robuste, standardiserte og automatiserte. Dette fundamentet gjør at vi kommer til en annen fase i partnerskapet, der vi fokuserer mer på den digitale transformasjonen av selskapet,» forteller Werner.

I samarbeid med DXC la vi grunnlaget for IT-infrastrukturen, standardisert i tråd med ERP, og slo sammen og tilpasset mange av prosessene i datasenteret.

«Outsourcing hjalp oss å redusere kostnadene for IT-operasjonene betraktelig, og IT-operasjonene er derfor blitt mer stabile,» sammenfatter Werner.

«Disse tiltakene har hjulpet oss med standardisering og automatisering av infrastrukturen og har gitt oss rom for å ta tak i de mest presserende problemene knyttet til digitaliseringen,» understreker administrerende direktør.

Open Grid Europe bruker også big data-analyse for å bli bedre til å forutse kundeatferd.

«Vi ønsker å kunne forutse bruksmønstrene til våre industrielle kunder mer nøyaktig, slik at vi kan bruke gassnettet vårt på en mer effektiv måte,» avslutter Werner.

I tillegg til strukturerte data bruker selskapet ustrukturerte data som medienyheter om sjefsavganger i selskaper eller arbeidstvister som kan påvirke gassforbruket.

Les mer om: Er du klar for fremtidens energi?

Les mer om: Vil du ha mer inspirasjon? Sjekk hvordan et globalt kraftselskap gir Europa kraft gjennom digital transformasjon

Si din mening

*