Hvordan rekrutterer du, holder på og videreutvikler talentfulle medarbeidere?

Et tett samarbeid med HR er en god begynnelse. Her får du noen tips om hvordan du kan lykkes.

Produksjonsbedrifter står i disse dager overfor to utfordringer med arbeidsstyrken. De skal både rekruttere neste generasjons talenter og holde på bedriftens rutinerte og velkvalifiserte medarbeidere i en tidsalder med smart produksjon.

Å rekruttere fremtidens talenter er en krevende disiplin når talentmassen skrumper inn på grunn av lave fødselstall, hvilket bidrar til en aldrende arbeidsstyrke. Og når det grå gullet så forlater arbeidsmarkedet, står bedriftene igjen med en stadig større etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft.

Det merker HR også. Presset for å finne sterke kandidater til ledige stillinger øker konstant. Ikke minst fordi konkurransen om arbeidskraften er enorm. Det betyr at HR er nødt til å gå nye veier i rekrutteringen, fordi bedriftene er mer fleksible med kravene de stiller til utdanning og erfaring.

Derfor lønner det seg virkelig å ha et tett samarbeid med HR. Samarbeidet vil bringe dere nærmere svarene på følgende spørsmål:

 • Hvordan vil automatisering og teknologi endre arbeidsplasser og ferdigheter?
 • Hvordan kan bedriften lære opp og utvikle medarbeiderne til å bli fortrolige med arbeidet fortere?
 • Hvordan kan bedriften inspirere talenter?
 • Hvordan får man bukt med foreldede oppfatninger av hva en karriere i produksjonsindustrien innebærer?
 • Hvordan kan bedriften øke de ansattes engasjement?

Her får du tips om hvordan du kan styrke dialogen med HR, slik at dere skaper en mer helhetlig innfallsvinkel til å rekruttere, holde på og videreutvikle talentfulle medarbeidere i produksjonsbedriften deres.

Hvordan rekrutteres talentfulle medarbeidere?

Det er ikke bare på medarbeidernivå at det skjer store forandringer nå for tiden. Arbeidsprosessene forandrer seg også i takt med at flere produsenter tar i bruk IoT, AI og robotteknologi. En konsekvens av dette er at bedriftene etterspør nye ferdigheter hos den neste generasjonen av medarbeidere.

Du kan takle disse utfordringene ved å samarbeide med HR om å identifisere kort- og langsiktige stillingsprofiler, samtidig med at dere også utarbeider en langsiktig plan for utviklingen av medarbeiderne for å holde tritt med et skiftende behov for diverse kvalifikasjoner.

Still disse spørsmålene til HR:

 • Vi blir nødt til å innovere for å skape nye produkt-som-tjeneste-tilbud drevet av AI, IoT og mixed reality. Kan HR hjelpe oss med å identifisere hvilke kompetanser vi har bruk for?
 • Det er nødvendig å øke appellen overfor de nyutdannede som står i startgropen for karrieren. Finnes det måter vi kan begynne å skape forbindelser til kandidatene på, allerede før de er ferdig utdannet?
 • Hvis vi utvider området vi søker etter kandidater i, kan vi få det antallet kandidater vi trenger. Er det noen innovative programmer med grupper som kan ha den kompetansen vi ønsker oss? Det kunne for eksempel være veteraner eller underrepresenterte grupper som kvinner.
 • Endringer i arbeidsstyrken betyr at vi muligens blir nødt til å vurdere på nytt ting som opplæring og utvikling. Kan dere hjelpe oss med å utvikle opplæringsprogrammer til både «digital natives» og dem med mindre erfaring?

Hvordan holde på og videreutvikle dyktige medarbeidere?

Løsningen på utfordringen med å holde på medarbeidere, henger sammen med å skape de beste arbeidsvilkårene for dem. Derfor er det en god idé å se nærmere på om det er noe sammenfall mellom resultatene på målinger av medarbeidernes engasjement og hvor produktive de er. Løpende medarbeidersamtaler med lederen er viktige, ettersom det kan være avgjørende for om medarbeideren blir i bedriften eller ikke. Møtene er også lagt opp for å avdekke områder hvor medarbeideren har lyst til å videreutvikle seg.

Her har vi to gode råd til deg. Det første er å bruke Microsoft PowerApps. Det gir lederne i bedriften mulighet til å handle på disse innsiktene ved at de får et varsel når det er lenge siden en medarbeider har hatt en samtale med en overordnet. Det andre er at du kan vurdere å ta en gjennomgang av den eksisterende teknologien på arbeidsplassen for å se om det allerede finnes verktøy og data som kan hjelpe deg med å måle de ansattes engasjement.

Still disse spørsmålene til HR:

 • Data er et godt grunnlag å ta utgangspunkt i. Vet du om vi kan måle engasjementet hos de av våre ansatte som har de egenskapene vi ønsker å tiltrekke oss?
 • Vi trenger å vite om metoden vår fungerer. Kan dere hjelpe til med å samle inn data om arbeidsstyrkens effektivitet?

Det var tipsene vi hadde for jakten i talentmassen. Det hersker altså ingen tvil om at produksjonsbedrifter står overfor noen helt unike utfordringer når det gjelder å fremtidssikre arbeidsstyrken.

Heldigvis kan du med et godt og tett samarbeid med HR posisjonere bedriften bedre slik at dere sikrer arbeidsstyrken for fremtiden ved å rekruttere, holde på og videreutvikle de talentfulle medarbeiderne.

Les mer: Se inn i produksjonsindustriens fremtid allerede i dag

Les mer: Smartutstyr styrker produksjonsmedarbeidere og realiserer Industri 4.0-fordeler

Si din mening

*