Hva er en multisky? Hvorfor brukes det?

Multisky er på fremmarsj verden over. Men hva er det? Og hvorfor bør du bruke det? Det kan du finne ut her.

Mange selskaper er i ferd med å innføre multisky-strategier. For eksempel kommer de fleste finansvirksomhetene i EMEA-regionen og Nord-Amerika til å gå over til multisky-løsninger i løpet av de neste to årene.

I et hybrid skymiljø er den offentlige og den private skyen sømløst slått sammen til en enhetlig infrastruktur. Tidligere ble det brukt flere forskjellige teknologier for å levere disse plattformene. Nå for tiden er Kubernetes ofte limet som holder hybride skymiljøer samlet.

Hva er en multisky?

En multisky er når du har flere enn én offentlig eller privat sky fra forskjellige leverandører. Så en multisky kan omfatte to eller flere offentlige eller private skyer.

Du kan for eksempel godt bruke Microsoft Office 365, en programvare-som-tjeneste (Software-as-a-Service, SaaS), som programvare for kontoret, og en administrert VMware-multiskytjeneste som inkluderer VMware i tillegg til Amazon Web Services (AWS), som bedriftens IT-struktur.

Disse to tilnærmingene utelukker ikke hverandre. Faktisk er det mange bedrifter som har begge deler.

Hvorfor bruker vi multisky?

Med en hybridsky har du bedre kontroll over den skybaserte IT-strukturen.

Når så mange er redde for å miste kontrollen over programmene og dataene sine, hvorfor skal vi da bruke en multisky? Jo, det er flere grunner til det.

For det første er det en del bedrifter som ikke har lyst til å legge alle IT-eggene sine i den samme offentlige sky-kurven. Uansett om det er for å unngå å bli rammet av en kjempemessig svikt i skyen eller bli låst fast hos en gitt leverandør, er det mange virksomheter som føler seg tryggere når de fordeler innsatsen på flere hester.

En annen utbredt grunn er at enhver skyleverandør har både fordeler og ulemper. Ved å fordele arbeidsoppgavene gjennom å mikse og matche offentlige skyleverandører, kan du sette sammen den best mulige løsningen.

Multisky-tilnærmingen er det realistiske valget

Det er mulig å bruke en multisky-strategi til å øke påliteligheten ved å bruke én offentlig sky som failover for en annen. Ennå er det ikke så mange bedrifter som gjør dette, men det lar seg fint gjøre. Inntil videre kan du imidlertid så visst lagre data i forskjellige offentlige skyer for sikkerhetskopiering og nødgjenoppretting.

Med innføringen av EUs personvernforordning (GDPR) og annen personvernlovgivning kan du også bli nødt til å bruke flere skyer bare for å sikre at kundedataene dine oppfyller de lovpålagte kravene.

Hvis du går over til edge computing, kan det godt hende du vil oppdage at du for å få tilstrekkelig hastighet og redusert ventetid blir nødt til å bruke én sky i ett område, og en helt annen sky i et annet. Når man snakker om skyen er det fort gjort å tenke at den er overalt, men beliggenheten til datasentrene til den enkelte skytjenesten har fortsatt noe å si.

Og sist, men ikke minst: Hvis du åpner for en multiskyløsning, kan du slippe inn all kontorets skybaserte skygge-IT inn fra kulden.

Du har kanskje sett gjennom fingrene med det, men det er godt mulig at en eller annen avdeling allerede bruker sin egen favorittsky.

Det er bedre å få lagt disse egenrådige operasjonene inn under IT-avdelingen enn å utstede pålegg som sikkert ikke kommer til å bli etterfulgt likevel.

Så selv om du i en ideell verden kunne ha brukt en hybridsky som dekket alle behov, er i praksis en multisky-tilnærming ofte mer realistisk og kan vise seg å bli svært nyttig.

Les mer: 3 regler for multicloud: enkelt, billig og sikkert

Les mer: Kom den skybaserte fremtiden trygt i møte

Si din mening

*