Bedrifter omfavner edge computing

Med edge computing kan data som er generert av IoT-enheter, behandles og analyseres atskillig raskere enn hva en skybasert server kunne ha gjort. Det genererer en rekke fordeler for mange bransjer.

Den eksponentielle veksten i tilkoblede, integrerte enheter – Internet of Things (IoT) – tvinger enkelte bedrifter til å bygge om nettverksarkitekturen for å unngå ventetid, samtidig som de fortsatt skal kunne behandle store datavolumer med minimale forsinkelser.

Blant faktorene som bidrar til at IoT-enheter tas i bruk innen stadig flere bransjer, «er et økende behov for databehandling med lite ventetid og automatiserte sanntidsløsninger for beslutninger. Det er også et behov for å håndtere eksponentielt økende volumer av data og nettverkstrafikk», ifølge forskningsselskapet Business Industry Reports.

Veksten i IoT-enheter forårsaker faktisk en dramatisk endring i hvor digitale data oppbevares. For å få mest mulig ut av IoT-enheter – og la dem utføre oppgaver og ta beslutninger i sanntid – bør bedrifter vurdere å plassere fysiske databehandlingsressurser i nærheten, i «periferien» av nettverket.

Med edge computing kan data som genereres av IoT-enheter, behandles og analyseres atskillig raskere enn hva en sentral server kunne gjort, skybasert eller ikke.

Derfor trenger du det

Etter manges syn er bedrifters bruk av IoT den sterkeste markedsdriveren for edge computing, som forventes å stige til 6,72 milliarder USD innen 2024, fra 1,47 milliarder USD i 2020, ifølge en nylig prognose fra Business Industry Reports.

Noen eksempler på bruk av edge computing:

  • Hjelpe produsenter med å oppdage utstyrssvikt i sanntid
  • Forbedre styringen av og ytelsen til smarte energinett
  • Levere nettverksarkitektur for smart trafikkstyring
  • Muliggjøre sanntidsovervåking av pasienter via tilkoblede enheter i helsevesenet
  • Analysere kundeatferd innen detaljhandelen i sanntid

I tillegg til å redusere ventetid, bidrar edge computing til å effektivisere og sikre organisasjoners virksomhet samtidig med at kostnadene til IT-driften reduseres, alt fordi man unngår behovet for å overføre massive datavolumer over store avstander.

Som ved enhver annen endring av nettverksarkitekturen bør bedriftene iverksette bestemte tiltak som forberedelse til innføringen av edge computing:

Det første steget er å definere organisasjonens «kant», spesielt hvor IoT-enhetene er plassert.

Det neste steget er å vurdere sikkerheten til bedriftens IoT-enheter, ettersom enkelte enhetsprodusenter kan være mer opptatt av å selge enn av å sikre produktene sine.

Testing og undersøking av enhetene kan fremstå som mye arbeid, men det er et lite offer sammenlignet med å måtte oppdage og fjerne sårbarheter. Det er også viktig å vurdere den fysiske sikkerheten til IoT-enhetene.

Et annet svært viktig tiltak er å utarbeide en realistisk strategi for IoT-vedlikehold. Målet bør være å forlenge levetiden til eksterne enheter gjennom programvareoppdateringer og på den måten redusere behovet for fysisk oppdatering eller utskiftning av maskinvare.

Administrasjonen av edge-servere og -enheter kan utarte til et mareritt hvis man ikke har en metode for å strømlinjeforme prosesser og operasjoner gjennom automatisering. Bedriftens IT-ledere bør ha en plan for automatisert edge-administrasjon.

Til slutt må du avgjøre hvilke kompetanser du trenger for å integrere og administrere et miljø for databehandling på kanten. Disse kompetansene kan omfatte systemdesign, nettverk, databaseekspertise og enhetssikkerhet.

Hvis medarbeiderne dine mangler slik kompetanse, kan det være fornuftig å alliere seg med en erfaren leverandør av IT-tjenester.

Edge computing tilbyr bedrifter den nettverksinfrastrukturen som er nødvendig for å støtte IoT-enheter, samtidig som den øker effektiviteten og reduserer kostnadene for virksomheten.

Nøkkelen til å lykkes med innføring av databehandling på kanten er planlegging og kunnskapsrike samarbeidspartnere.

Les mer: Edge Computing kommer til å transformere produksjonsvirksomheter

Last ned guiden: Slik påvirker Industri 4.0 din bedrift

Si din mening

*