Hva er Dynamics 365 Finance & Dynamics 365 Supply Chain?

Dynamics 365 Finance & Operations er blitt til to adskilte apper, men er mer enn noensinne relevant for mellomstore og store bedrifter.

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations har siden 2017 latt deg styre økonomi, varebeholdning og produksjon gjennom en skyløsning. Dynamics 365 FO egnet seg godt for mellomstore og store bedrifter med en viss grad av kompleksitet, og systemet har hjulpet mange bedrifter med å fatte bedre beslutninger og oppnå en mer effektiv drift, men slik er det ikke lenger.

Samme funksjonalitet – ny struktur

Siden sommeren 2020 har Dynamics 365 Finance & Operations vært delt i to separate apper som inngår i den samlede porteføljen hvor man også finner blant annet Marketing, Field Service og Human Resources. Dynamics 365 FO er nå erstattet av Dynamics 365 Finance og Dynamics 365 Supply Chain Management. Alt i alt er det ikke fjernet funksjonaliteter – de to applikasjonene er i stedet blitt innrettet mot bedriftsfunksjonene som skal bruke dem.

Målgruppen for Dynamics 365 Finance er uendret, og systemet er altså fortsatt for mellomstore og store bedrifter der adgangen til og oversikten over budsjetter, prosjektledelse, finansposter og regnskapet har stor betydning. Du får oversikt over finansielle aktiviteter i sanntid og blir bedre i stand til å fatte datadrevne beslutninger som skaper vekst.

Når systemet implementeres og brukes riktig, vil du oppleve at du kan automatisere finansielle aktiviteter og redusere bedriftens driftskostnader. Samtidig vil du kunne bruke Dynamics 365 Finance til å begrense økonomisk og finansiell kompleksitet på tvers av organisasjonen eller bedriften. Du får tilgang til kraftfulle analyseverktøy som er tilpasset rollene som henholdsvis kredittansvarlig, finansinspektør og økonomidirektør (CFO).

Dynamics 365 Supply Chain Management er relevant for de bedriftene der forsyningskjeden er av en viss kompleksitet, størrelse eller viktighet. Systemet integrerer salg og innkjøp med styring av logistikk, lager, produksjon og transport, der du samtidig kan se kostnadene og få oversikt over kvalitetskontroll, innkjøp og salgsordrer.

Den oversikten du kan få med Dynamics 365 Supply Chain Management, setter deg i stand til å optimalisere driftseffektiviteten, øke kvaliteten på produktene og skape helt nye muligheter for produksjonen og for driften av forsyningskjeden. De prediktive analyseverktøyene omsetter data til innsikt som kan sette deg bedre i stand til å fatte strategiske beslutninger på vegne av bedriften.

Hvis Dynamics 365 er den første skybaserte ERP-løsningen deres, vil du oppleve et gjenkjennelig brukergrensesnitt i stil med det du kjenner fra Office-pakken (som har skiftet navn til Microsoft 365). Du kan samtidig med den største ro flytte data til skyen, da Microsoft hvert år investerer et milliardbeløp i vedlikehold og utvikling av sikkerheten på plattformen. De løpende investeringene i sikkerhet og funksjonalitet sikrer at systemet alltid er oppdatert, og at dataene deres er sikre og sikkerhetskopierte.

Målrettede lisenser og sømløse integreringer

Med delingen av Dynamics 365 Finance & Operations er det med andre ord blitt enda enklere å målrette lisenser og funksjoner på tvers av Dynamics 365-plattformen til de enkelte brukere og bedrifters behov, slik at du ikke betaler for tilganger som ikke er nødvendige.

Som en del av en større Microsoft-plattform har Dynamics 365 Supply Chain Management og Dynamics 365 Finance sømløse og intelligente integrasjoner til de andre appene i Dynamics 365-pakken, men også Microsoft 365, Microsoft Azure og Power Platform.

Dynamics 365-verktøyene er samtidig åpne for hundrevis av både kjente og ukjente tredjepartspartsverktøy, så dere kan gjøre tilpasninger som øker verdien av systemet for dere uten at det går utover systemets grunnleggende kode og logikk.

Optimaliser økonomiske prosesser og reduser driftsomkostninger med Microsoft Dynamics 365 Finance.

Automatiser styringen av produksjonen og forsyningskjeden og gjør den enklere med Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management.

Si din mening

*