Utforsk funksjonene i Dynamics 365 Field Service

Gi dine kunder og serviceteknikere nye muligheter med datadrevne beslutninger og intelligent planlegging.

Verden blir mer og mer digital. Derfor har medarbeiderne i frontlinjen, med funksjoner som ikke kan digitalisers, blitt enda viktigere. Digitale verktøyer har altså ikke fjernet behovet for ansatte som kan håndtere praktiske oppgaver

Tvert imot, med riktig programvare og utstyr kan du gjøre serviceteknikerne dine mer effektive og bedre i stand til å yte hjelp enn noen gang før.

Proaktiv service og vedlikehold

Er maskinen din eller utstyret ditt klart for et serviceettersyn? Ved hjelp av tilkoblede sensorer som utnytter IoT-teknologi (Internet of Things), kan du la Dynamics 365 Field Service registrere og oppdage signaler som f.eks. temperaturendringer eller vibrasjoner som indikerer at det er behov for et ekstraordinært ettersyn.

Mange produksjonsbedrifter har maskiner som bare trenger små justeringer og montering av moderne sensorer for at de skal kommunisere og begynne å samle inn data.

Hvis du gjerne vil bli proaktiv i vedlikeholdet av produksjonslinjen, slik at du kan planlegge reparasjoner og service uten at det går ut over produksjonen, kan du oppnå dette uten dyre investeringer i nye maskiner.

Dynamics 365 Field Service samler relevant kunnskap, og basert på bestemte kriterier registrerer systemet mindre avvik før de blir til store problemer.

Med oversikt over teknikere, reservedeler og utstyr, kan systemet automatisk forutsi om det er behov for et ekstraordinært serviceettersyn, og da vil det selv opprette en sak.

Dersom du bruker Dynamics 365 Field Service rettet mot kunder, vil du få en samlet oversikt over kundens aktiviteter som kan hjelpe deg med å definere og avtale et passende servicenivå.

En tydelig avtale om servicenivået hjelper deg til å leve opp til og overgå forventningene. Samtidig bidrar Dynamics 365 Field Service til en bedre kundeopplevelse med automatiserte påminnelser om avtaler slik at ingen går forgjeves.

Her kan du se et webinar om hvordan ScaleAQ bruker Field Service og HoloLens til å optimere virksomheten:

 

Intelligent planlegging av serviceavtaler

Bruk av digitale verktøyer for å planlegge og koordinere serviceteknikernes arbeid er først og fremst et verktøy for å bli mer produktiv og effektiv. Med smarte hjelpemidler kan Dynamics 365 Field Service støtte planlegging av hvilke teknikere som skal sendes ut, hvor og når de skal. Anbefalingene til planlegging av service kan skje med fullstendig eller delvis automatisering, og de støttes av kunstig intelligens.

Hvis du bedre kan forutsi og minimere reisetid og reagere effektivt på forsinkelser, kanselleringer og hastejobber, vil du ikke bare utnytte de ansattes tid og ressurser bedre – du skaper også bedre kundeopplevelser ved at du kan gjøre bedre og mer nøyaktige avtaler og dele informasjon med kundene.

Kombinert med Dynamics 365 Customer Service kan du optimalisere den totale arbeidsflyten. Prioritering og fordeling av oppgaver skaper mindre problemer, mens driftskostnadene reduseres.

Håndgripelig digitalisering i felten

Field Service-mobilappen bidrar i høy grad til å styrke serviceteknikerne. Den setter folkene dine i stand til å holde oversikt over arbeidsordrer og avtaler, samtidig som appen også gir tilgang til relevante kundedata og mulighet for å ta opp og vise bilder, videoer og talenotater.

På denne måten blir det enklere å dokumentere tilstanden til en maskin og hvilke inngrep som har vært nødvendig. Du kan også bruke appen til å gi trinn-for-trinn-instruksjoner for bestemte oppgavetyper.

Noen ganger kan reparasjoner og andre oppgaver ute hos kundene likevel vise seg å være mer komplisert enn først antatt. Da kan utvidelsene Dynamics 365 Guides og Dynamics 365 Remote Assist gi teknikerne dine tilgang til ytterligere hjelp med mixed reality eller HoloLens-verktøyer via deres nettbrett eller smarttelefoner. Her får de tilgang til trinn-for-trinn-instruksjoner eller eksperter som med hjelp av utstyret kan bidra til å inspisere og løse problemene, uansett hvor de befinner seg.

Samlet sett er Dynamics 365 Field Service en integrert digital løsning som hjelper deg til å reagere hurtigere og bedre. Ved riktig bruk av systemet, kan det forbedre teknikernes produktivitet og forutsi vedlikeholdsbehov for maskiner.

Datainnsamling og analyse bidrar til å forbedre effektiviteten for de ansatte i felten. Der gjør Dynamics 365 Field Service det enklere å bruke AI, IoT og mixed reality for å veilede og informere teknikerne, noe som igjen skaper bedre kundeopplevelser og økt kundetilfredshet. Alt dette gjør forretningen din mer effektiv og bidrar til en bedre omsetning.

Last ned guiden: Slik påvirker Industri 4.0 din bedrift

Les mer: Slik oppgraderer du medarbeiderne med wearables

Si din mening

*