“Kan du finne frem i Facebook, kan du også lære Business Central”

Terskelen for å utnytte skyen senkes stadig for små og mellomstore bedrifter. Rask implementering og intuitivt brukergrensesnitt sørger for å frigjøre tid for kjernevirksomheten.

Dynamics 365 Business Central er Microsofts skyløsning for små og mellomstore bedrifter som ikke trenger en rekke frittstående systemer. I stedet gir Business Central en heldekkende skybasert forretningsløsning som knytter sammen økonomi, salg, service og drift.

Tidligere kunne implementeringen av ERP-løsninger og andre forretningsplattformer være langvarige prosesser som krevde svært mye ressurser, både fra virksomheten selv og deres implementeringspartner. I dag har tekniske fremskritt og en strukturert metodikk fra DXC Technology gjort prosessen kortere og smidigere.

Anders Christensen, Senior Manager hos DXC Technology, sier at en Business Central-implementering kan gå veldig raskt med riktig forarbeid:

“Vi kan faktisk ha en Business Central-løsning klar og oppe og gå i løpet av mindre enn et døgn dersom vi har alt vi trenger.”

Fordeler med standarder

Det er takket være våre faste prosedyrer, strukturer og standarder vi kan gjennomføre en implementering av Business Central så hurtig. Anders Christensen kan også fortelle at hurtig implementering ikke er den eneste fordelen kundene får av våre arbeidsprosedyrer.

“Vi tror at standardiserte og etablerte moduler skaper stor verdi for kundene. Ved å gå bort fra unødvendige tilpasninger, blir det gjennomskuelig hvordan systemene fungerer, og det gjør det lettere for oss å yte support til kundene. Vi er ikke avhengig av enkeltansatte, så selv om Tommy har en fridag eller Søren har barnets første sykedag, kan vi raskt løse dine problemer”, sier Anders Christensen.

Dersom du velger Dynamics 365 Business Central, betyr det at du får en skyløsning som oppdateres kontinuerlig. Gjennom oppdateringene får virksomheten din løpende nytte av Microsofts investeringer. Noen av de mange ressursene Microsoft investerer i Business Central, er blitt brukt til å skape en brukerflate som er intuitiv og som man ikke trenger en IT-utdannelse for å forstå.

Faktisk mener Anders Christensen at nesten alle skulle kunne komme i gang uten nevneverdige problemer:

“Hvis du er i stand til å finne frem på Facebook, kan du kvikt lære deg å bruke Business Central.”

Det er slett ikke bare brukerflaten som oppdateres av de løpende oppdateringene av Dynamics 365 Business Central. Du får også nye funksjoner som bygger opp under din evne til å drive kjernevirksomheten. Det er også viktig å understreke at Microsoft investerer store milliardbeløp i sikkerhet hvert år. Dermed sikrer de gjennom oppdateringene at den tekniske delen av sikkerheten kan være helt på topp.

Lokal bransjekunnskap

Til tross for fordelene ved standarder, sier Anders Christensen at virksomheter innen for eksempel bygge- og anleggsbransjen, logistikk og produksjon, detaljhandel og prosjektorienterte virksomheter vil ha behov for noe mer for å få mest mulig ut av Dynamics 365 Business Central.

“Med all respekt for Microsoft, så har vi mer kunnskap om vilkårene for disse bransjene i Norden. Vi har brukt vår kunnskap om beste praksis, bransjestandarder, lovgivning, behov og andre særlige forhold for de enkelte bransjer til å lage og innhente en rekke bransjeløsninger. I stedet for å bruke utviklertimer på unødvendige tilpasninger til hver enkel virksomhet, har vi dermed klar en løsning som dekker behovene på tvers av bransjen”, sier Anders Christensen.

For deg innebærer en bransjeløsning for Dynamics 365 Business Central at du får både i pose og sekk. Du får en vedlikeholdt og oppdatert forretningsplattform fra en av verdens ledende programvareutviklere, samtidig som den blir tilpasset og optimalisert for bransjespesifikke behov og krav.

Les mer: Skap vekst ved hjelp av Business Central – en heldekkende forretningsløsning

Les mer: Se forskjellen på Dynamics 365 Business Central og Dynamics 365 Finance

Si din mening

*