Matprodusent gjenoppfinner seg selv med en digital kjerne

Britiske JJ Food Service valgte å bruke digitale plattformer og data til å effektivisere og optimere aktivitetene sine. Resultatet? Økonomisk suksess.

Noen ganger kan man oppleve at alt går bra, men plutselig slår eksterne begivenheter alt helt ut av kurs, så man blir tvunget til å revurdere måten man styrer sin virksomhet på. Finanskrisen i 2008 var katalysator for nettopp denne typen revurdering hos JJ Food Service, som leverer produkter til britiske restauranter, pubber, hoteller og barer.

Da finanskrisen inntraff gikk det raskt opp for JJ Food Service at de eksisterende papirbaserte prosessene ikke ga dem den plattformen de hadde bruk for til å forbedre rentabiliteten, samtidig med å kunne skalere opp etter hvert som forretningen utviklet seg. JJ Food Service bestemte seg for en dristig strategi: Ledelsen valgte å bruke digitale plattformer og data til å effektivisere og optimere aktivitetene.

Digitalisering av manuelle, papirbaserte prosesser

JJ Food Service innså raskt at det var tre utfordringer som skulle håndteres:

  • Ineffektive manuelle prosesser. Kontorpersonalet behandlet fakturaer på ordrer manuelt og jobbet ofte til klokken 22, fordi varene først kunne bli sendt avgårde etter at fakturaene var blitt behandlet. Leveringsrutene ble også utarbeidet og sporet på papir.
  • Datafragmentering. Lederne strevde på grunn av manglende integrasjon av bokføringssystemet, lagersystemet og databasen som salgsteamet benyttet. Det resulterte i motstridende og overlappende datasett, hvilket gjorde det umulig å få et samlet overblikk over hvordan forretningen egentlig gikk. Lagerstyringen foregikk manuelt, og det var ikke noe overblikk over lagerbeholdningene i sanntid, hvilket ofte medførte manglende varer og høye lageromkostninger.
  • Manglende mulighet for å overvåke og forutsi etterspørselen. Virksomheten hadde ingen samlede posteringer om kundeatferd eller ordrehistorikk, så det var lite innsikt i og forståelse for kjøpernes behov. Det resulterte i at de forskjellige teamene var nødt til å reagere på endringer i etterspørselen når endringen var konstatert, hvilket betød, at de aldri var i stand til å planegge proaktivt.

Oppbygging av en intelligent kjerne som leverer innsikt overalt

For å kunne ta hånd om de tre utfordringene besluttet JJ Food Service seg for én integrert løsning: en samlet teknologiplattform for hele virksomheten som fungerer som host og driver all den nødvendige virksomhetslogikken.

Kún én enkelt versjon av sannheten

Plattformen har integrasjon på API-nivå i JJ Food Services ERP-system 4(Enterprise Resource Planning), hvilket muliggør håndtering av ordrer og leveringer i sanntid. Den leverer et sammenhengende overblikk, fordi den samler data fra alle de systemene som understøtter aktivitetene i de forskjellige delene av virksomheten. Det gjør det mulig å samarbeide på tvers av de enkelte teams og skape smidige, fleksible prosesser, som kjapt kan optimere administrasjon og levering av selv komplekse ordrer.

Automatisering av administrasjonsprosesser

JJ Food Services mobile app effektiviserer og integrerer hele logistikkprosessen fra start til slutt. Det eliminerer ekstraomkostninger til kontorarbeid, fordi sjåførene som skal levere varene kan utarbeide fakturaer på stedet. Appen leverer også innsikt i sjåførenes atferd, hvilket muliggør optimering i sanntid av leveringsrutene og nøyaktige, resultatbaserte motivasjonsmodeller.

Bestillingsprognoser

JJ Food Service benytter algoritmer til prediktiv maskinlæring (ML, Machine Learning), som analyserer hvor ofte kundene bestiller bestemte varer. Det intelligente systemet har gjort det mulig for virksomheten å øke mengden av kundens budsjett de kan oppnå, ved proaktivt å oppsøke kundene.

Ekte økonomiske gevinster hele veien rundt

JJ Food Service har alltid hatt stort fokus på rentabiliteten. Det er avgjørende for virksomheten å få innført digitale teknologier som reduserer tiden det tar å behandle ordrer, og gjør det mulig å gjennomføre flere leveringer pr. dag uten å øke omkostningene.

Den nye teknologien hjalp JJ Food Service med å øke rentabiliteten ved å redusere tiden det tok å behandle ordrer, og den gjorde det mulig å øke antallet av daglige leveringer. Videre ble det oppnådd mindre tap takket være sanntidsovervåkning av fryser- og kjølertemperaturer i varebilene. Det lykkes virksomheten å øke deres andel av kundens budsjett med et 360 graders overblikk over kundene, hvilket bidro til å forstå kjøpsatferden og forutsi fremtidige ordrer. Det resulterte også i en forbedring av kundetilfredsheten ved at man unngikk å selge varer som egentlig var utsolgt. De forskjellige salgsteams nøyaktighet og effektivitet økte også, fordi de fikk alle de relevante opplysningene om kundene, og utgiftene til kontoradministrasjonen ble redusert ved å automatisere de manuelle, gjentagende rutineoppgavene.

Ved hjelp av digital transformasjon har det lykkes JJ Food Service å gjenoppfinne måten virksomheten arbeider og fungerer på.

Les mer om: Q&A: Shells CIO Harry de Grijs om digital transformasjon

Les mer om: Hva kjennetegner et suksessfullt digitalt prosjekt?

Si din mening

*