Slik gir smart maskintilgang et løft til HMS for tungt maskineri

Ved å ta i bruk neste generasjons skybaserte digitale prosedyrer for tilgangsstyring for bruk av tunge industrimaskiner, kan virksomhetene oppnå en rekke fordeler.

Konseptet med å skape en «smart fabrikk» ved å integrere IoT-enheter, digital tvilling-teknologi, avansert dataanalyse og automatisering av hele produktets livssyklus får stadig mer utbredelse.

Men hva med å utvide digitaliseringen utover produksjonslinjen og direkte omgivelser til å omfatte tungt maskineri, bulldosere, overliggende løpekraner, dumpere, gaffeltrucker, borerigger, hjullastere og gravemaskiner?

Ved å ta i bruk neste generasjons skybaserte digitale prosedyrer for tilgangsstyring for bruk av tunge industrimaskiner, kan virksomhetene oppnå en rekke fordeler.

  • Redusere helse- og sikkerhetsrisiko
  • Etablere en nøyaktig revisjonssporing for bruk i ulykkestilfeller
  • Sikre at bare autorisert personell kan betjene utstyret
  • Redusere oppstartstiden for maskininnsats
  • Gi bedre synlighet og kontroll for overvåking
  • Ta i bruk sjekklister, slik at prosesser og prosedyrer blir konsistente
  • Gi en oversikt over bruken av utstyret for mer effektiv drift

Fordeler med digitale kontra manuelle prosesser

I dagens typiske tungmaskinscenario holder en arbeidsleder nøklene til alle kjøretøy ved anlegget under sin fysiske kontroll. Når en operatør ber om tilgang til en bestemt utstyrsenhet, konsulterer arbeidslederen et papirbasert system eller en database på nettet for å avgjøre om operatøren er opplært, sertifisert og oppfyller alle krav for å kjøre den aktuelle maskintypen. Deretter overlater arbeidslederen nøklene fysisk.

Hvis flere personer begynner et skift eller tilfeldigvis ber om nøklene omtrent samtidig, kan det ikke unngås at det blir forsinkelser og lange overleveringstider når arbeidslederen løper rundt på anlegget, stadfester og kontrollerer operatørenes godkjenninger for å kjøre tunge maskiner og etablerer et papirbasert revisjonsspor før han utleverer nøklene.

I et digitalt smartfabrikk-scenario vil den enkelte operatør dra ID-kortet sitt for å be om tilgang, på samme måte man er vant til at mange virksomheter styrer tilgang til bygninger. Kortlesersystemet gjennomfører identitetskontroll og tilgangsstyring for maskinoperatøren på samme måte som om en kunnskapsarbeider ba om tilgang til IT-nettverket. I tillegg kan smartfabrikksystemet også integrere andre relevante informasjonselementer, som f.eks. hvor lenge det er siden operatøren brukte denne type utstyr eller hans uhellshistorikk. Det kan også legges inn en detaljert sjekkliste med forberedelser som operatøren må gjennomgå før han får betjene utstyret. Dersom operatøren oppfyller alle kriteriene, vil systemet automatisk gi ham tilgang.

Denne digitale prosessen gir vesentlig forenkling av tilgangen til maskineriet og forbedrer produktiviteten. Arbeidslederne får bare melding om unntakstilfeller – for eksempel operatører som ikke er sertifisert eller sjekklister som ikke er oppfylt – og dermed kan de sette inn tiltak for å sikre at operatørene følger korrekte prosedyrer. Arbeidslederne kan også gis anledning til å bruke skjønn for å overstyre kontrollmekanismene i spesielle tilfeller og å dokumentere hvorfor det er berettiget, og dette blir en del av revisjonssporet. Alt dette kan også gjøres uten å være på stedet, hvilket igjen forbedrer produktiviteten.

Ved å etablere et smart tilgangssystem for maskiner kan man forvente en generell forbedring av HMS ved maskinparken. Dersom det skulle skje en ulykke som resulterer i materiell skade eller personskade, enten for operatøren eller andre, er det også nyttig at all denne informasjonen blir oppbevart i digital form.  Virksomhetene kan også benytte dataanalyse med tilpassede rapporter for å optimalisere driften.

Fysisk sikkerhet (OT) og cybersikkerhet (IT) har lenge beveget seg over i hverandre, så de fleste IT-ansatte har en god forståelse av det grunnleggende konseptet. For å integrere OT og IT, må det ettermonteres et kortlesersystem i det tunge maskineriet, og dette systemet kommuniserer med de sentrale databasene.

Selv om smart maskintilgang fortsatt befinner seg i en tidlig fase når det gjelder bruken, er det mange bransjer, blant annet entreprenører, industriproduksjon, helsevesen, olje og gass, romfart og forsvar, som kan trekke fordeler ved å anvende avansert tilgangsstyring og forberedende sjekklister for å administrere trygg drift av kostbart produksjonsutstyr.

Les mer: Entreprenørbransjen bør la seg inspirere av Industri 4.0

Les mer: Digitalisert produksjon av bygningsmoduler styrt fra en cockpit

Si din mening

*