Slik blir HR-team mer effektive med Microsofts AI-teknologi

Dynamics 365 Human Resources bruker kunstig intelligens til å forvandle HR.

AI eller kunstig intelligens er noe av det som det snakkes mest om innenfor teknologi. Det er i ferd med å bli en del av hverdagen. Uansett om det er handler om å be Alexa om å spille musikk eller be Cortana om å minne deg på å avtale et viktig møte, så bruker vi i økende grad kunstig intelligens til å gjøre livet bedre. Det samme gjelder også innenfor arbeidslivet, der antallet AI-løsninger som er tilgjengelige for bedrifter, øker eksponentielt.

Noen ganger kan det virke som om HR-sektoren er akterutseilt når det gjelder ny teknologi og utvikling. Men hvis du graver litt, vil du se mange muligheter som nå er tilgjengelige og byr på et stort antall fordeler.

Så hvilke muligheter er tilgjengelige på HR-området?

Chatrobot

For bedrifter som allerede nyter godt av fordelene ved Dynamics 365 Human Resources-programmet, finnes det en Microsoft Teams-app som for øyeblikket er i betaversjon.

Den har ikke bare den fordelen at ansatte kan registrere ferie uten å gå ut av Teams-appen, de kan også gjøre det ved å snakke med en chatrobot.

En kort samtale med en chatrobot kan enkelt opplyse om hvor mange feriedager den ansatte har igjen, eller hjelpe til med å registrere ferie. Det kan spare verdifull tid for både nye og gamle ansatte.

Den ansatte kan raskt kontrollere opplysningene uten noensinne å måtte åpne et annet program eller en ny webside. Det fremskynder prosessen, og det betyr også at HR ikke oversvømmes med endeløse spørsmål om ferie og fridager. Det er sannsynlig at Microsoft snart legger ytterligere funksjonalitet til dette, noe som gjør livet lettere for både ansatte og HR-team.

For kunder som ennå ikke bruker Dynamics 365 Human Resources-programmet, men som likevel gjerne vil bruke Microsoft-teknologier, finnes en løsning ved navn Power Virtual Agents, som er et av ​​Microsofts Power Platform-programmer. Power Virtual Agents gir deg mulighet for å utvikle en chatrobot som raskt og enkelt kan besvare de ansattes HR-spørsmål. Agenten kan på forhånd leses inn med en rekke spørsmål og svar for å dekke ikke bare de fleste vanlige spørsmål, men også noen av de mer nisjepregede henvendelsene som HR-team mottar daglig. Det er en fantastisk løsning med lav eller ingen kode, som kan være utgangspunktet for HR-avdelingens reise med AI. Denne chatroboten kan i neste omgang innleses på Microsoft Teams-nettstedet ditt, på hjemmesiden eller til og med i en app til personalet, alt etter hva som fungerer best for din organisasjon.

Lodd stemningen med undersøkelser

Nesten alle HR-team vil på et tidspunkt i løpet av året sende ut en eller flere spørreundersøkelser til de ansatte.

Analysen av disse undersøkelsene kan ta tid. Selv om det alltid vil være behov for menneskelig samhandling, kan AI-teknologi være til stor hjelp. Hvis undersøkelsen sendes ut ved hjelp av Microsoft Forms, analyserer den innbygde AI-teknologien svarene som de ansatte gir. Den fortolker stemningen som positiv eller negativ for både individuelle spørsmål og undersøkelsen som helhet. Dette bidrar til å gi en tidlig innblikk i stemningen blant de ansatte. Det gir gode muligheter for forbedringer i fremtidige spørreundersøkelser, og Microsofts oppdateringer til systemet vil fortløpende åpne nye muligheter for HR-teamet.

HR-team kan fokusere på strategi i stedet for administrasjon

Fellestrekket ved de nevnte emnene er å unngå at HR-team bruker unødvendig tid på (kjedelige) administrative oppgaver. Selv om disse oppgavene er viktige, er de også tidkrevende, og de er ikke den beste måten å bruke de ansattes tid på. Å bruke en teknologisk AI-innfallsvinkel til disse typene oppgaver hjelper medarbeiderne på teamet ditt til å bli mer effektive. HR-teamet vil også være mer motivert hvis deres daglige oppgaver blir mindre ensformige og trettende. La oss se i øynene at de fleste mennesker ikke velger en karriere innenfor HR fordi de elsker administrative oppgaver. De gjør det fordi de liker de menneskelige aspektene ved jobben. Hvis du prøver å tiltrekke de beste medarbeiderne til bedriften, vil organisasjonskulturen være nøkkelen. Et HR-team som er fullt rustet til å bruke tid på å skape denne kulturen fremfor å bruke den på administrasjon, vil ha en positiv effekt på dette.

Les mer: Finn og behold de rette ansatte

Les mer: Hvordan tiltrekker, beholder og kvalifiserer du talentfulle ansatte?

Si din mening

*