Teknologier på fremmarsj i 2021

Nå er det et nytt år. Derfor er det perfekt timing å bli nærmere kjent med de nye teknologiene som er på fremmarsj i 2021.

Det snakkes gjerne mye og høyt om teknologier som kunstig intelligens (AI) og blockchain, og noen ganger kan støyen dekke over det potensialet de faktisk har.

I denne Q&A vil Faisal Siddiqi, sjefsteknolog for innovasjon, økosystemer og forsikring hos DXC Technology, gi oss sitt unike perspektiv på de mest aktuelle teknologiene – med forankring i dagens virkelighet.

Hva ser du som de mest lovende nye teknologiene, og hvilken innvirkning vil de få?

Kunstig intelligens (AI), tingenes internett (IoT) og blockchain er fortsatt i kategorien ny teknologi, men fokuset bør være på hvordan de utnyttes. De har én fellesnevner: Alle er katalysatorer som må ha konkrete bruksområder som forbedrer våre liv.

Vi bør ikke akseptere dårlig implementering av teknologi som forventer at folk skal tilpasse seg teknologien. Nye teknologier må gi nytte til brukerne ut fra hva de har behov for i en gitt kontekst. De må være pragmatiske verktøy som tilpasser seg de endrede måtene vi arbeider og kobler av på.

Hvordan vil en slik menneskesentrert utvikling se ut?

Ta for eksempel AI. Smarte AI-chatbots som vi kan snakke til, kan raskt nå et punkt der de ikke vil være noe særlig mer enn en kuriositet.

La oss se nærmere på hvilke meningsfylte funksjoner AI kan bidra med. I dag forventer vi fortsatt at mennesker gjør mye repeterende og derfor unødvendig dataregistrering. Vi ser at AI-programmer kan observere og lære å gjøre slikt repeterende arbeid i stedet for oss. Dette frigjør tid slik at vi kan utføre mer verdiskapende og kreativt arbeid. Dersom du for eksempel leverer tjenester, vil det å gi en bedre kundeopplevelse skille deg vesentlig fra andre og mindre fremtidsrettede leverandører.

Eller IoT. Enheter utstyrt med sensorer kan bli dine assistenter og fungere som øyne og ører for deg. En smart transportbeholder med sensorer kan holde alle i komplekse leverandørkjeder oppdaterte om hvor beholderen er, hvordan tilstanden er, og om alt er som det skal være.

Hvordan er en tilpasset opplevelse med blockchain?

Autonome eller selveiende identiteter er svært godt egnet for distribuerte teknologier som blockchain. I dag er det vanligvis en tredjepart – et selskap eller en offentlig myndighet – som gir meg mulighet til å dokumentere at jeg virkelig er den jeg sier jeg er. Jeg kan legge frem et førerkort og et helseforsikringskort overfor et helseforetak og dokumentere to ting – hvem jeg er og at jeg kan betale regningen. Men all informasjon som finnes på førerkortet mitt, er ikke nødvendig for å få helsehjelp, og opplysninger jeg bruker for å verifisere identiteten min, kan lett misbrukes til identitetstyveri.

Ofte må vi oppgi langt flere personopplysninger enn det som er nødvendig, og her kan blockchain hjelpe oss. Autonome blockchain-baserte identifiseringsteknologier tilbyr alternativer til tradisjonelle identitetskort. Null-kunnskap-bevis (ZKP) som utvider den autonome identiteten, lar deg fremlegge dokumenterbare og verifiserbare påstander overfor en organisasjon eller myndighet uten at denne får vite noe annet om deg. I stedet for å ha med meg fysiske bevis for min identitet eller forsikring, kan jeg bruke et blockchain-basert alternativ til å gjøre den samme dokumentasjonen tilgjengelig på en mye sikrere måte.

Jeg kan også fremlegge svært finkornede påstander. Førerkortet mitt kan ha seks separate informasjonselementer. Jeg kan skille dem i seks uavhengige påstander, slik at jeg bare behøver å oppgi akkurat de verifiserbare opplysningene det er behov for. For eksempel kan tannlegen min få pålitelig informasjon om min identitet, forsikringsselskap og -dekning, uten å få med annen informasjon som ikke er relevant for formålet, som hvor høy jeg er, eller når førerkortet mitt utløper.

Hvordan kan vi bedømme hvor vellykket en ny teknologi er?

Jeg synes det er mest spennende når ny teknologi ikke er spennende lenger. Når en kul teknologi blir utbredt i vanlig bruk, betyr det at den har modnet og at vi har lykkes. I dag synes vi for eksempel ikke at smarttelefoner eller treningsklokker er noe spesielt. De har smeltet inn som en naturlig del av våre liv. De er blitt en del av standarden for applikasjoner.

Da er vi tilbake til det samlende prinsippet bak nye teknologier. Det overordnede målet er å forbedre den praktiske menneskelige opplevelsen av å bruke teknologi i hverdagen.

Les mer: Utnytt fordelene ved innovativ teknologi i din bransje

Les mer: Slik gjør du «kul teknologi» til en forretningsverdi

Si din mening

*