Derfor bør du se skyen som en forretningsstrategi

Cloud som strategi kan gjøre underverker for virksomheten din, men bare dersom du skiller mellom cloud som IT-strategi og cloudspesifikke forretningsmuligheter.

Dersom du er en leder på C-nivå, er det sannsynlig at virksomheten din allerede har flyttet en del av driften til skyen, eller i det minste har lagt en plan for migrering til skyen.

Siden utvalget av tjenester som kan leveres fra skyen er raskt økende, dreier det seg like mye om å levere forretningsmuligheter som IT-drift.

De store cloudtilbyderne tilbyr nå bedriftsfokuserte løsninger og leverer komponenter med bedriftsfunksjonalitet, slik at virksomheter kan gå over fra å bygge IT-systemer til å sette sammen og kombinere forretningsmuligheter.

Hvordan vil dette hjelpe bedriftene til å bli bedre? Dersom vi ser på skyen som et redskap til å skape forretningsmuligheter, får bedriftene plutselig fleksibilitet og frihet til å eksperimentere, frihet til å skape spesielle produkter og tjenester og evne til å skalere svært hurtig.

Cloud som forretningsstrategi

La oss et øyeblikk ta et skritt tilbake for å skille mellom cloud som IT-strategi og cloudspesifikke forretningsmuligheter.

Opprinnelig var skyen et tilbud for å kjøpe prosessering og lagring på en annen måte (tilgjengelig ved behov, betal etter forbruk og selvbetjening). Dette ga større smidighet og reduserte i noen tilfeller kostnadene, men innebar ingen endring i selve måten å drive forretningsvirksomhet på. Etter hvert utvidet skytilbyderne med tjenester som lar utviklere bygge applikasjoner i skyen – det som kalles cloudspesifikke applikasjoner. Dermed ble utviklingssyklusen kortere, og teamene kunne gjøre hurtigere iterasjoner for å forbedre produkter og tjenester.

Imidlertid har mangfoldet av tjenester som tilbys av skytilbydere vokst så mye at det nå er mulig å oppnå et nytt endringsnivå: Cloudspesifikke forretningsmuligheter som er unnfanget, skapt og levert gjennom skyen fra dag én. Skyleverandører tilbyr nå et enormt spekter av komponenter som gir tilleggsverdier til virksomheten. De har også bygget spesialiserte tjenester innenfor alle de store teknologiske trendene, for eksempel blockchain, 5G, maskinlæring, kunstig intelligens og digital identitet. Denne utviklingen gir bedrifter mulighet til å gå fra å bygge IT-systemer til å skape forretningsmuligheter.

Det kan sammenlignes med å produsere fly. Først gikk vi fra å konstruere fly av skruer og rå metallplater til å bruke deler til å bygge dem (for eksempel vifteblader). Nå beveger vi oss over til moduler (for eksempel komplette motorer). Dersom vi utvider sammenligningen, ser vi at bedriftene nå kan velge å kjøpe ferdige forretningsmuligheter i Airbus-stil (vinger, skrog etc.).

Når forretningsmuligheter kan settes sammen av skykomponenter, betyr det at investeringer i nye produkter og tjenester blir drastisk redusert, og det samme gjelder tiden det tar å få dem ut på markedet. Dersom et nytt produkt eller tjeneste får suksess, vil bedriften være posisjonert til å skalere hurtig.

Med så mye kapasitet tilgjengelig fra skyen etter behov, vil de bedriftene få konkurransefortrinn som kan se for seg hvordan komponentene kan settes sammen for å levere ulike alternativer til kundene – og til dem som har kompetanse til å omsette sin visjon til handling. Ironisk nok vil større tilegning av skyteknologi gjøre det mer – ikke mindre – viktig å ha de riktige menneskene (og partnerne) tilgjengelig. Med cloud som forretningsstrategi kan bedrifter skape konkurransefortrinn og styrke potensialet for å gjøre cloud til en strategi som former forretningsvirksomheten.

Still deg selv disse spørsmålene

Etter som en forretningsfokusert skystrategi utvikler seg, er det viktig å være oppmerksom på: Lederrollen, også for IT-lederne, vil og må videreutvikles i tillegg.

Spesifikt vil det være slik at når fokuset skifter fra bygging til sammenstilling, vil IT-sjefen (CIO) og IT-teamene bruke mye mindre tid på å slukke branner. I stedet vil de bli aktører som driver endringsprosesser. CIO-er og teamene deres vil spille en avgjørende rolle i å lære opp og rådgi sine kolleger om hva som er mulig i skyen, og hvordan det gir mulighet for å påvirke forretningsvirksomheten positivt.

Det vil kreve omforming, både av den nåværende driftsmodellen og kulturen, for å utnytte potensialet for sammenstilling av forretningskomponenter fra skyen, i stedet for å bygge systemer og kompetanse internt ved hjelp av tradisjonelle verktøy og prosesser. Det er avgjørende at ledere på C-nivå engasjerer seg aktivt i å drive frem denne endringen, og enda viktigere er det at de skaper en visjon for potensialet som ligger i cloud-spesifikke forretningsmuligheter.

Hvis virksomheten din er klar til å gå videre, still deg selv disse spørsmålene:

  • Hva er de nye produktene og tjenestene som vil tilføre mest mulig verdi til våre interne og eksterne kunder?
  • Hvilke komponenter er tilgjengelige fra skyen for å støtte nye produkter og tjenester?
  • Hvilke av cloudleverandørene tilbyr et tjenestespekter som vil bidra mest til de cloud-spesifikke forretningsmulighetene vi har behov for?
  • Hvor vil vi bruke partnere for å sette sammen og administrere cloud-komponenter, fordi disse aktørene kan bidra med spesifikk erfaring og kompetanse?
  • Hvilke endringer er nødvendige i vår driftsmodell for å utnytte potensialet for å bygge cloud-spesifikke applikasjoner og sette sammen (heller enn å bygge) cloud-spesifikke forretningsmuligheter?

Så er det naturligvis et siste spørsmål: Er du klar til å sette i gang?

Les mer: Gå den skybaserte fremtiden trygt i møte

Les mer: Hva er multicloud? Hvorfor bruker vi det

Si din mening

*