Hva er en plattform og hvorfor bør du bruke en?

Apple, Google, Amazon, Alibaba. Plattformbaserte virksomheter finnes nå overalt, og de snur opp ned på bransjer fra gaming til finans. Men hva er en plattform, og hvordan og hvorfor bør du bruke en?

Plattformbasert forretningsvirksomhet er ikke et nytt konsept, men styrken i internett har fått mange selskaper til å vurdere et skifte til en plattformbasert forretningsmodell.

Hva er en plattform? For å si det enkelt er det en forretningsmodell (ikke nødvendigvis et teknologisk verktøy) som legger til rette for samspill mellom aktører i et økosystem. Moderne plattformer fikk i første omgang suksess i IT-bransjen, der de knyttet sammen ulike produkter og tjenester.

I bilbransjen har enkelte bilprodusenter dreiet over fra å selge biler til å selge mobilitetskonsepter. Skiftet fra en forretningsmodell basert på tunge investeringer med lav hyppighet (en bil) til en modell som er innrettet på rimeligere og hyppigere tjenester (for eksempel bildeling), har både lagt til rette for faste inntekter for selskapene og skapt en sterkere tilknytting til kundene deres.

Velg en plattform

Det finnes forskjellige typer plattformer, og hver av dem har unike fordeler for plattformens eier og for interessenter i økosystemet. Hvordan velger du den som er riktig for din virksomhet?

Du kan hente mye læring fra eksisterende plattformselskaper og overføre det til din bransje.

Her er tre viktige plattformmodeller:

  1. Flersidig plattform: På en flersidig plattform, for eksempel Airbnb, tilbyr plattformeieren en markedsplass der leverandører av produkter eller tjenester kobles sammen med kundene. I slike tilfeller fungerer plattformeieren nærmest som en tjenestemegler, en mellommann mellom de to partene som gir dem redskapet til å kommunisere med hverandre.
  2. Bransjeplattform: En bransjeplattform gir det teknologiske fundamentet som andre selskaper kan bruke for å utvikle applikasjoner eller forretningsvirksomhet. For eksempel leverer Intel mikroprosessorer til datamaskinprodusenter som HP og Lenovo, som igjen bygger sine egne produkter med denne underliggende teknologien, og selger dem direkte til sine kunder. I slike tilfeller er plattformeieren en løsningsintegratør som ikke er i direkte kontakt med kundene.
  3. Flersidig bransjeplattform: En flersidig bransjeplattform er en kombinasjon av de to plattformene som er beskrevet over. I slike tilfeller besørger plattformeieren den teknologiske basen som andre interessenter kan bruke for utvikling, men plattformeieren ivaretar også forholdet til kunden. Apple og Google tilbyr for eksempel henholdsvis iOS- og Android-plattformer og utviklerverktøy, slik at eksterne utviklere kan lage applikasjoner som kjører på plattformene. Utviklerne innoverer og skaper ekstratjenester for plattformen, og Apple og Google selger dem videre til klientene. I slike tilfeller er plattformeieren en tilrettelegger som får dobbel verdi fra plattformen, ved at utviklere skaper nye tjenester som plattformeieren så selger.

Fordi den flersidige bransjeplattformen har vist seg å gi størst verdi til plattformeiere, er det mange virksomheter som beveger seg i retning av denne forretningsmodellen. For eksempel vil produsenter av originalutstyr for bilbransjen (OEM-er) etablere seg med flersidige bransjeplattformer ved å skape API-plattformene og dermed gjøre det mulig for eksterne selskaper å utvikle et økosystem av tjenester rundt de bilene som knyttes til.

Få det til å fungere

Hvordan skal du lykkes i de flersidige bransjeplattformenes verden? Fokuser på å skape verdi for utviklere og kunder.

Her er tre viktige punkter for å bygge en vellykket flersidig bransjeplattform:

  • Hold den åpen: Åpne plattformer vokser mye hurtigere. Finn måter å gjøre din plattform relevant på, både for andre bedrifter og kunder. Det er det evige dilemmaet: Hva kom først, høna eller egget? Hvis du ikke har utviklere og apper, vil du ikke få kunder, og hvis du ikke har kunder, vil utviklerne ikke være interessert i å samarbeide med deg. Bare en åpen plattform som støtter mange bruksområder vil være relevant.
  • Vær en god løsningsorientert tilrettelegger: Forstå din rolle som tilrettelegger mellom de forskjellige partene i markedet. Som plattformleder må du sørge for de verktøyene og ressursene som utviklere trenger for å lokke dem til å innovere på plattformen din. Videre bør du legge vekt på å etablere forbindelser mellom utviklere og kunder for å styrke plattformens økosystem.

Ekspander økosystemet ditt: Avslutningsvis må du kvitte deg med tankegangen om å beskytte immaterielle rettigheter. Du må sette partnerne dine i stand til å hjelpe plattformen å vokse, heller enn å sitte og ruge på egen forskning og utvikling internt.

Les mer: Trenger du en ny plattform? La oss hjelpe deg

Les mer: Omstillingstoget har gått. Har alle kommet med?

Si din mening

*