Sikre hybrid IT: Fem prinsipper for identitetsstyring

Skiftet til en hybrid IT-modell medfører vesentlige endringer, både når det gjelder teknologi, mennesker og prosesser. Her får du fem tips som hjelper deg med overgangen. Hvis IT-personellet ditt har vent seg til å forvalte tradisjonelle systemer med veletablert praksis over lang tid, vil skiftet til en hybrid IT-modell kreve vesentlige endringer, både når det […]

ERP on premise eller cloud: Hva er best og billigst?

Det er mange valgmuligheter når man skal i gang med ERP. Skal man velge on premise eller cloud? Få svaret her.

Skyen kommer til sin rett

Skyen gir ny fleksibilitet til høyeffektive databehandlingsmiljøer. Høypresterende databehandlingsmiljøer ligger helt i forkant innen datateknologi. HPC-systemer er klynger av datanoder samlet for å oppføre seg som én enkelt maskin, og som har utviklet seg gjennom årene til å levere ekstraordinære mengder av datakraft. De har blitt brukt til å løse noen av planetens mest fascinerende […]

Styrk din detaljhandelsvirksomhet med AI i skyen

Et modulbasert detaljhandelssystem for kunstig intelligens hjelper deg med å komme tettere på kundene, gir mye funksjonalitet utenfor boksen og oppdateres automatisk. Med en ny generasjon av forretningssystemer, som Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations for Retail er det ikke lenger forbeholdt de største detaljhandelsgruppene med best økonomi å dra nytte av ny teknologi. Tvert imot kan […]

Cloud omsetter data til penger

Utnytt dataenes fulle verdi ved å dra nytte av skalerbarheten i skyen. Skyen er den raskeste og rimeligste måten å integrere data på. Forbrukerrettede bransjer som bank og butikk vil gjerne forstå kundene bedre, slik at de kan forutse kjøpsmønstre og levere personlige produkttilbud. Selskaper innen infrastrukturbaserte bransjer som produksjon og energi ønsker intelligente systemer […]

3 regler for multicloud: enkelt, billig og sikkert

Multicloud vil fortsatt være en del av det digitale skiftet i virksomheten. Derfor vil du måtte fokusere på tre hovedområder for å oppnå suksess. Riktig kombinasjon av hybride skyressurser kan hjelpe selskaper å bli smidige, digitale virksomheter, men det krever planlegging å administrere flere offentlige skyer, private skyer og lokale ressurser. Man må huske tre […]

5 prinsipper for en vellykket overgang til hybrid-it

Skiftet til en hybrid it-modell krever en betydelig endring hva angår teknologi, mennesker og prosesser. Her er fem prinsipper for å suksessfult navigere i omstillingen. Dersom ditt it-personale har blitt vant til å operere med utdaterte systemer med veletablerte fremgangsmåter kan et skifte til en hybrid it-modell bety en betydelig omveltning hva angår teknologi, ansatte […]

ERP: Nå kan digitaliseringen starte i skyen

De ledende skybaserte ERP-systemene blir stadig bedre til å hjelpe bedrifter med å digitalisere sine forretningsprosesser, kommer det frem i ny rapport. Les hvilke ERP-leverandører som akkurat nå gir størst verdi til bedriftene, ifølge Nucleus Research. “ERP-markedet fortsetter overgangen til skybaserte systemer, ettersom skyteknologien modnes og ERP-leverandørene streber etter å legge stadig flere industrispesifikke løsninger […]

Microsoft: Alle flytter økonomisystemet til skyen

Digitalisering, integrasjon, analyse og økt konkurransekraft er nøkkelord for alle som vurderer nytt økonomisystem i våre dager, men den viktigste trenden er at «ingen» lenger vil ha en ERP-løsning som ikke er i skyen. Vi spurte direktør Andreas Dolven, direktør for Microsofts forretningsapplikasjoner, hva bedriftene legger mest vekt på når de nå vurderer å anskaffe […]

5 fordeler med en standardisert skyløsning for retail

Hvordan lykkes man med detaljhandel i et stadig mer konkurranseutsatt marked? En bra start er en standardisert skyløsning som er bransjetilpasset. Les om fem fordeler en slik skyløsning gir din butikk. Detaljhandelen preges av høy konkurranse og lave marginer. Dessuten ønsker mange å skille seg fra konkurrentene og være i forkant. Tidligere kunne man stole […]