Budsjettering er gammeldags

Begrepene «budsjett» og «digitalisering» passer ikke sammen, sier Gorm Gorell. Han anbefaler i stedet selskaper, om man virkelig vil ha fart på digital transformasjon, å snu opp ned på tradisjonell budsjettering og i stedet bruke en prognosemodell. Arbeidsoppgavene til dagens finansdirektører er i stor endring, og er i ferd med å endre seg vesentlig fra tidligere […]

Hva er egentlig Big Data?

Begrepet “Big Data” brukes flittig i forskjellige sammenhenger. Men hva er det? Big Data kan defineres med fire kjennetegn: stort volum, stor variasjon, mange variabler og stor sannferdighet. Når mengden av data gjør at de tradisjonelle måter å samle inn og behandle data ikke lenger strekker til, står man vanligvis overfor Big Data. Hvor stort […]

Her er CIO’ens muligheder med Common Data Service

Common Data Service – en felles datamodell – gir IT-direktøren nye muligheter. Mange nye verktøy og teknologier binder selskapenes data og prosesser sammen på hittil ukjente måter. Det gjør det enklere å arbeide proaktivt med data og å levere nye IT-tjenester til forretningen. IT-sjefen heter ikke lenger IT-sjef og han bruker heller ikke all sin […]

The consumer is out of control – Roskilde Festival Big Data Hackathon

Analyse av store datamengder gir overraskende innsikt i deltakernes oppførsel under Roskilde-festivalen. Blant annet står de i liten grad står de i ro for å høre på musikken. De siste årene har vi i IT-bransjen snakket så mye om Big Data at vi har glemt at de fleste selskapene stadig er temmelig usikre på hvordan […]

Før du kan transformere selskapet digitalt, må du ha kontroll på dine data

Mange trekker frem organisasjonen som det største hinderet for digital transformasjon. Henrik R. Møller er ikke uenig, men mener IT-arkitektur og datakvalitet er minst like viktig. Mange selskaper er i utgangspunktet ikke klar rent organisatorisk for digital transformasjon og innovasjon, men om man jobber med kultur og målsettinger kan man endre organisasjonens innstilling. Imidlertid er det […]