Teknologier på fremmarsj i 2021

Nå er det et nytt år. Derfor er det perfekt timing å bli nærmere kjent med de nye teknologiene som er på fremmarsj i 2021. Det snakkes gjerne mye og høyt om teknologier som kunstig intelligens (AI) og blockchain, og noen ganger kan støyen dekke over det potensialet de faktisk har. I denne Q&A vil […]

Hvordan kan blockchain revolusjonere din industri?

Et revolusjonerende nytt system er på vei. Blockchain kan øke produktiviteten ved å eliminere feil som følger av instruksjoner og kontrakter i papirform. Blockchain blir ofte blandet med bitcoin eller alminnelige databaser. Blockchain er dog en separat teknologi og er ekstremt brukbar i industrier som produksjon, sunnhetsvesenet, energi og logistikk. Den kan være særlig effektiv […]

Utarbeide en blokkjede-strategi for bedriften

Bedrifter vurderer i større grad blokkjede-teknologi for å forbedre sikkerheten og åpenheten rundt transaksjoner, men det krever riktig strategi. Fra finansielle tjenester til farmasøytiske tjenester til helsetjenester og mer, vurderer næringer verden rundt i større grad blokkjede-teknologi for å forbedre sikkerheten og åpenheten rundt forretningstransaksjoner. Blokkjede bruker kryptografi for å spore, godkjenne og registrere digitalt utstyr i […]

Derfor kan ingenting stoppe blockchain-toget

Blockchain har helt sikkert sine mørke sider, men det positive veier opp for det negative. Kort sagt, bevegelsen som driver teknologien, er ustoppelig. Blockchain-entusiaster er ivrige etter å snakke om det positive, ved om å sørge for en varig og uforanderlig offentlig oversikt over transaksjonen, spesielt nyttig når man forholder seg til flere parter og […]

Internett guru: Sats på blockchain

Bente Sollid Storehaug holder fram kunstig intelligens og blockchain som de viktigste teknologiene akkurat nå. Blockchain kan endre måten vi driver produksjon på. Bitcoin-kursen faller og faller, men Bente Sollid Storehaug mener den underliggende teknologien, blockchain, er en av de viktigste teknologiene for dagens og morgendagens bedrifter. Fra scenen under Industri Futurum på Gardermoen i […]

Blockchain krever forståelse for teknologien og organisasjonen

Potensialene til blockchain ligger i krysningspunktene mellom teknologi, organisasjon og forretning. Alexandra Instituttet har analysert erfaringene fra fem frontløper-prosjekter som allerede er godt i gang med å implementere blockchain. Blockchain er et av de mest omtalte begrepene i teknologiverdenen akkurat nå. Mange bedrifter er opptatt av hvordan de kan utnytte potensialene som ligger i teknologien. […]