Slik lykkes bedriftens digitale transformasjon med en CIO 2.0

Skal en CIO 2.0 kunne utvikle bedrifters forretningsdrift og IT, krever det at ledelsen og organisasjonen er klare for en ny type IT-sjef. Hvis forventningene til IT-sjefen bare er at IT-en skal fungere, vil man før eller siden se seg forbigått av mer digitale virksomheter. Så klar er meldingen fra Michael Weis, som er Vice […]

Derfor trenger bedriften en CIO 2.0 til sin digitale transformasjon

Fremtidens IT-sjef bygger bro mellom serverrom, utviklere og forretningsprosesser. Michael Weis i DXC legger ikke fingrene imellom når han beskriver skillet mellom en tradisjonell (1.0) og en moderne (2.0) CIO: «Perspektivene i de to rollene er grunnleggende forskjellige. Der en CIO 1.0 har fokus på servere, oppgradering, ytelse, IT-infrastruktur, hosting og drift, retter en CIO […]

Slik kan du gjøre «trend» om til faktisk verdi for din bedrift

I denne æraen med utrolige digitale teknologier som avansert dataanalyse, kan det være vanskelig å unngå å bruke dem bare for teknologiens egen skyld. Her er noen råd rundt hvordan du kan bruke teknologien for å nå faktiske forretningsmål. I denne Q&A-artikkelen vil Dragan Rakovich, DXC Technologys Chief technology officer for analytics, gi noen råd […]

CIOen har talt: Disse 5 utfordringene går ut over virksomheten

IT-kompleksiteten i virksomhetene er økende, sier CIO-er i en nyere undersøkelse. Sjekk om disse utfordringene også finnes i din virksomhet. Hele 76 % av 800 CIO-er svarer i en global undersøkelse at den økende IT-kompleksiteten gjør det vanskeligere å drive en effektiv virksomhet. Det er særlig fem utfordringer som gjør seg gjeldende i virksomhetene. Nedenfor kan […]

Q&A: Shells CIO Harry de Grijs om digital transformasjon

Shells CIO Harry de Grijs forteller om å bruke digital transformasjon til å gjennomføre enorme prosjekter og skape enda mer verdi fra de store datalagrene. Royal Dutch Shell med hovedkontor i Haag i Holland er en enorm virksomhet med omkring 86.000 medarbeidere og en årlig omsetning på omkring 305 billioner USD. Gass og olje er […]

Q&A: Hewlett Packard Enterprises CIO om digital strategi

Hewlett Packard Enterprise er en virksomhet som leverer digitale løsninger til en verdi av 31 milliarder USD. Hvordan implementerer en virksomhet på den størrelsen en ny digital strategi? Digital transformasjon er et krav for å oppnå suksess i hvilken som helst virksomhet, spesielt de som tilbyr programvare og serviceytelser i forbindelse med digital transformasjon. I […]

CIO: Derfor er endringsagenter dine viktigste medhjelpere

Digitaliseringen handler først og fremst om å endre kulturer. Derfor må en CIO først og fremst alliere seg med endringsagenter. Dan Hushon, teknologisjef hos DXC Technology, sier “dagens digitale prosjekter… ofte har én kvalitet som er svært viktig, og det er et kjent sluttmål, samtidig som de har liten kunnskap om hvordan de kommer seg […]

CIO: Derfor bør du være minst tospråklig

CIO’s er nødt til å være flerspråklige for å kunne kommunisere meningsfullt med toppsjefer, finansdirektører, brukere og kunder. Har du noen gang lurt på om personen du prøver å samtale med, snakker samme språk? En THRIVE-artikkel om kommunikasjonsavstanden mellom kolleger henviste til et selskap hvor interne team kommuniserte så forskjellige at det var som om de snakket […]

Nye teknologier enhver CIO bør kjenne til

Hvilke nye teknologier bør enhver CIO kjenne til? Få svarene her. En rekke nye teknologier omdefinerer tradisjonelle måter å gjøre forretninger på. Drevet av svimlende datamengder og gjort mulig av teknologi i rask utvikling, forandrer digital transformasjon forretningsmodeller, produkter og erfaringer på tvers av bransjer. “Vi er på vei inn i det jeg vil si […]

Slik blir fremtidens arbeidsplass

Gartner skisserer seks planleggingsforutsetninger som kommer til å prege arbeidslivet det neste tiåret. Hvis bedriftene skal lykkes i fremtiden, må de være klare for fremtidens arbeidsplass. Her er seks råd fra Gartner til bedriftsledere som ønsker å mestre lederskapet det neste tiåret. Forutsetning 1: «Vi-arbeid» kommer til å eliminere mye av mellomledelsen Antall mellomledere kommer […]