Slik forbedrer Power Platform kontakten med medarbeiderne

Nye virkeligheter krever nye, raske løsninger. Se hvordan Power Platform kan brukes til effektiv utvikling og implementering av nye verktøy. I en verden der fysisk avstand spiller en større rolle enn noen gang før og det aldri er arbeidet mer hjemmefra, krever kontakten med dine medarbeidere nye verktøy og arbeidsflyter for å opprettholde effektiviteten og […]

3 fokusområder for å bli en mer datadrevet bedrift

Med en tydelig ansvarsfordeling i organisasjonen kan dere forstå dataene deres bedre, gjøre dem til en konkurransefordel og øke bunnlinjen med opptil 10 prosent. Din virksomhet genererer tusenvis, for ikke å si millioner av datapunkter hver eneste dag, men hvor aktivt bruker dere dataene deres i den daglige driften? Med riktig struktur kan prognosene og […]

Virksomheters transformasjon vil fortsette

Digitaliseringen av bedriftene vil pågå langt inn i 2020-årene, ifølge en undersøkelse. Det avhenger imidlertid av digitaliseringsstrategiene. Selv om IT-moderniseringen er i full gang, vil digitaliseringen av bedriftene – den mer strategiske endringen – ta tid. En undersøkelse utført av Leading Edge Forum (LEF) rapporterer at det ikke er så mange eksempler på digitalisering i stor skala […]

Sosiale samarbeidsplattformer gjør email overflødig

Sosiale samarbeidsplattformer gir riktig folk tilgang til riktig informasjon. En konsekvens er at email ikke lenger kommer til å være avgjørende for å henge med på jobb.

Tre trinn for å forhindre IoT-kaos på arbeidsplassen

Det mangler ikke på dommedagsprofetier om de mange farene ved å slippe IoT inn i virksomheten. Her er tre trinn for å holde dem under kontroll.

CIO: Derfor er endringsagenter dine viktigste medhjelpere

Digitaliseringen handler først og fremst om å endre kulturer. Derfor må en CIO først og fremst alliere seg med endringsagenter. Dan Hushon, teknologisjef hos DXC Technology, sier “dagens digitale prosjekter… ofte har én kvalitet som er svært viktig, og det er et kjent sluttmål, samtidig som de har liten kunnskap om hvordan de kommer seg […]

Gartner: Digital Workplace-initiativer feiler

Gartners digital arbeidsplass-undersøkelse er nedslående, men analyseinstituttet gir deg råd om hvordan du kommer godt i gang med prosjektet. Digital arbeidsplass blir mer vanlig i stadig flere virksomheter. Og det med god grunn. For fordelene ved å digitalisere arbeidsplassen er åpenbare. Medarbeiderne blir mer effektive, mer fornøyde og mer forberedt på omstilling, og kundene kommer […]

Hvordan man håndterer et digitalt kultursjokk i en bedrift

Flertallet av lederne i en ny undersøkelse svarer at man trenger en endring i bedriftskulturen for å lykkes med digitale omlegginger. Her er noen råd for denne prosessen. Endringer er ukomfortable og upraktiske for mange, spesielt i arbeidslivet. Bekymringer for mer arbeid, evnen til å mestre nye oppgaver, tap av kontroll og økt usikkerhet er […]

5 prinsipper for en vellykket overgang til hybrid-it

Skiftet til en hybrid it-modell krever en betydelig endring hva angår teknologi, mennesker og prosesser. Her er fem prinsipper for å suksessfult navigere i omstillingen. Dersom ditt it-personale har blitt vant til å operere med utdaterte systemer med veletablerte fremgangsmåter kan et skifte til en hybrid it-modell bety en betydelig omveltning hva angår teknologi, ansatte […]

Machine Learning krever modige ledere og villige medarbeidere

Gode råd fra tre bedrifter som har implementert maskinlæring. Implementering av kunstig intelligens er i utgangspunktet ikke annerledes enn implementering av andre teknologier. Imidlertid er det ofte én forskjell. Mange har en tendens til å tro at nå kommer maskinene til å erstatte menneskene. Det skaper usikkerhet og motstand. Derfor må ledelsen ha medarbeiderne med […]