NetApps CSO: De fem viktigste teknologiske fremskrittene som former IT

Hva er de viktigste teknologiske fremskrittene innen IT? Her er de fem viktigste utviklingstrendene innen IT, slik CSO hos NetApp ser det. I 2019 så man klart hvordan virksomhetenes teknologi er knyttet sammen gjennom felles elementer. Kunstig intelligens (AI) er for eksempel helt sentralt for trender innen utvikling, dataforvaltning og levering av applikasjoner og tjenester […]

Tre trinn for å forhindre IoT-kaos på arbeidsplassen

Det mangler ikke på dommedagsprofetier om de mange farene ved å slippe IoT inn i virksomheten. Her er tre trinn for å holde dem under kontroll.

Fordeler med at digitale tvillinger blir mainstream

Digitale tvillinger blir stadig mer mainstream takket være fremkomsten av dataanalyse, AI og IoT. Med digitale tvillinger er det mulig å utarbeide en programvarebasert representasjon av et fysisk objekt, som – ved hjelp av en rekke følere inne i det fysiske objektet – kan brukes til å overvåke objektets tilstand, bevegelser, plassering og andre relevante […]

IoT i produksjonen: Slik oppnår du forretningsverdi

IoT innen industrien er svært lovende. Men hvordan kan produsenter benytte IIoT og Industri 4.0 og skape virkelig forretningsverdi? For produsenter er Tingenes internett (IoT) svært lovende. Digital sammenkobling av maskiner og annet utstyr på fabrikken kan gjøre det mulig å samle inn mer data, analysere informasjon raskere og ta bedre, datadrevne forretningsavgjørelser. Men bare […]

Sensorer gjør prosjektindustrien smartere

Med sensorer som samler data og informasjon, data og informasjon som analyseres ved hjelp av kunstig intelligens, blir produksjonen både smartere og mer lønnsom. Sensorer som samler informasjon og data blir gjerne omtalt som tingenes internett (Internet of Things – IoT). Kobler man sensorene til raskt internett (5G) og avanserte verktøy for dataanalyse (Big Data/kunstig […]

Big Data gjør industrien smartere

Bedre produktkontroll, bedre kundeopplevelse, økt omsetning og bedre lønnsomhet. Det er noe av effektene ved å ta i bruk tingenes internett med datainnsamling og dataanalyse i prosjektindustrien. Les hvordan du får stor effekt av Big Data. Tingenes internett (Internet of Things – IoT) gir mulighet for innsamling av store datamengder og påfølgende analyse av dem, […]

Slik kommer du i gang med sensor-data i produksjonen

Nå er det lettere enn noen gang å installere trådløse sensorer i produksjonen. På få timer kan du komme i gang med å samle inn data. Flere industri-eksperter anbefaler at produksjonsvirksomheter tar små skritt for å prøve seg fram. Big data er kanskje et av de mest omtalte fenomener for tiden. Begrepets popularitet har ifølge […]