Sensorer gjør prosjektindustrien smartere

Med sensorer som samler data og informasjon, data og informasjon som analyseres ved hjelp av kunstig intelligens, blir produksjonen både smartere og mer lønnsom. Sensorer som samler informasjon og data blir gjerne omtalt som tingenes internett (Internet of Things – IoT). Kobler man sensorene til raskt internett (5G) og avanserte verktøy for dataanalyse (Big Data/kunstig […]

Slik håndterer du mangel på medarbeiderkompetanser innenfor AI

Bruk av AI (kunstig intelligens) blir stadig mer utbredt, og med dette følger en ny utfordring; hvordan skaffe medarbeidere med de riktige AI-kompetansene? Finn svaret her. Virksomhetenes bruk av AI (kunstig intelligens) er ved å nå et kritisk omfang. Forsknings- og rådgivningsvirsomheten Gartner rapporterte tidligere i år at 37% av organisasjoner har innført AI eller planlegger å […]

Grundfos bruker kunstig intelligens til mer enn optimalisering

Grundfos bruker maskinlæring, IoT og Big Data til å selge water-as-a-service. Potensialet i kunstig intelligens blir utnyttet til å forandre virksomheter og markedstilbud. I samarbeid med EY har Microsoft gitt ut rapporten “Artificial Intelligence in Europe – Outlook for 2019 and beyond”. Rapporten undersøker utbredelse, planlegging og prioritering av kunstig intelligens i Europa og Danmark. Rapporten […]

Kunstig intelligens er her – men hvor langt er vi egentlig kommet?

Microsoft og EY har akkurat kommet ut med en rapport om bruk kunstig intelligens i Norge og i Europa. Les videre for et utdrag av de viktigste funnene. Norske selskaper henger etter resten av Europa i forhold til å ta i bruk kunstig intelligens, ifølge den ferske rapporten “Artificial Intelligence in Europe: Norway – Outlook […]

Machine Learning – hjernen bak kunstig intelligens

Machine Learning er “hjernen” bak kunstig intelligens. Programvaren lærer å finne mønstre, regler og sammenhenger i store og komplekse datasett. Teknologien kan blant annet lære av fortiden for å spå om fremtiden. Begrepet “Machine Learning” brukes innen datalogi (læren om databehandling) og statistikk der algoritmer og IT-systemer optimaliseres på bakgrunn av de data som programvaren […]