Virksomheter tar i bruk teknologi for å komme rundt problemet med mangel på dataspesialister.

De nordiske landene har vansker med å fylle behovet for dataspesialister og dyktige IT-folk. Maskinlæring og automatisering bidra til å avhjelpe dette. Datadrevet innsikt er fullstendig av virksomhetenes evne til å samle inn og analysere data om kunder, markeder, produktutvikling og drift, som kan gi dem grunnlag for å handle. Inntil nylig har dette innebåret […]

5 tips: Slik kan detaljhandelen dra nytte av Machine Learning

Machine Learning setter fart på butikken. Her får du fem tips til å løfte din forretning i teten ved hjelp av Machine Learning. Hvem vil ikke kunne se inn i fremtiden, å være i forkant og treffe de riktige beslutningene plasserer din butikk helt fremst i retailbransjen? Det er mulig ved hjelp av Machine Learning, […]

Slik kan du gjøre «trend» om til faktisk verdi for din bedrift

I denne æraen med utrolige digitale teknologier som avansert dataanalyse, kan det være vanskelig å unngå å bruke dem bare for teknologiens egen skyld. Her er noen råd rundt hvordan du kan bruke teknologien for å nå faktiske forretningsmål. I denne Q&A-artikkelen vil Dragan Rakovich, DXC Technologys Chief technology officer for analytics, gi noen råd […]

Dyp forsterkende læring: Ett steg nærmere AI

Gjennom dyp forsterkende læring samhandler maskinene med miljøene sine ved å behandle observasjoner og iverksette tiltak uten menneskelig veiledning. Kunstig intelligens (AI). Det er den hot tech-trenden alle har en mening om – det er menneskehetens undergang eller håp, det er teknologien med “superkrefter” som enhver bedrift ønsker å ha til produktene og løsningene de […]

Machine Learning krever modige ledere og villige medarbeidere

Gode råd fra tre bedrifter som har implementert maskinlæring. Implementering av kunstig intelligens er i utgangspunktet ikke annerledes enn implementering av andre teknologier. Imidlertid er det ofte én forskjell. Mange har en tendens til å tro at nå kommer maskinene til å erstatte menneskene. Det skaper usikkerhet og motstand. Derfor må ledelsen ha medarbeiderne med […]

Slik kommer du i gang med Machine Learning

Sensorer og tingenes internett er bare et par av brikkene når man skal gå over til Industri 4.0, og gjøre gamle produkter intelligente. Machine Learning er en annen brikke, som kreves for å samle opp og analysere data. Bjørn Bugge Grathwohl, Machine Learning-spesialist ved Alexandra Instituttet, er ofte involvert i Machine Learning-prosjekter i ulike selskaper. […]

Machine Learning blir vanlig i alle skytjenester

DXC tester ut Machine Learning i driftstjenester I løpet av få år vil Machine Learning gå fra hype til melk og brød og bli en helt vanlig del av forskjellige IT-løsninger. DXC prøver ut Machine Learning som en del av sin Business Care-tjeneste.   – Ved hjelp av Machine Learning kan vi analysere store mengder […]

Machine Learning – hjernen bak kunstig intelligens

Machine Learning er “hjernen” bak kunstig intelligens. Programvaren lærer å finne mønstre, regler og sammenhenger i store og komplekse datasett. Teknologien kan blant annet lære av fortiden for å spå om fremtiden. Begrepet “Machine Learning” brukes innen datalogi (læren om databehandling) og statistikk der algoritmer og IT-systemer optimaliseres på bakgrunn av de data som programvaren […]

Machine Learning: 3 tips til produksjonsbedrifter

Klargjør bedriften for Industri 4.0. Tar man i bruk Machine Learning i produksjonsbedrifter, kan man raskt høste gevinstene. Machine Learning er blant teknologiene som danner grunnlaget for begrepet “Industri 4.0”. Machine Learning, som kan kalles “avansert dataanalyse” eller “selvlærende programmer” på norsk, kan hjelpe bedrifter med å finne raskt realiserbare gevinster basert på eksisterende og […]

11 ting du kan bruke Machine Learning til i produksjonsbedrifter

Digitale muligheter har allerede endret måten vi driver virksomheter på. I fremtiden vil det bare gå raskere og raskere. Her er 11 måter du kan bruke Machine learning til produksjonsvirksomheten. Internet of Things og kunstig intelligens er trender som allerede nå endrer måten man bruker IT i hverdagen. For de fleste virksomheter er det i […]