Utvald artikel

6 fördelar med Managed Services inom detaljhandeln

Get insight into the benefits of Managed Services in retail. In this article you will find out what your business can achieve. There is a lot of talk about streamlining their operations, especially in retail which is more competitive than ever. But what are the benefits of Managed Services in retail? We have interviewed John […]

Övriga artiklar​

6 fördelar med Managed Services inom detaljhandeln

Get insight into the benefits of Managed Services in retail. In this article you will find out what your business can achieve. There is a lot of talk about streamlining their operations, especially … [Läs mer…]

Bygga upp digital kompetens utanför tekniksfären

How does a company that does not belong in the field of technology / IT get the staff they need to be able to compete for customers who expect every single company to collaborate with them as well as … [Läs mer…]

Så drar du nytta av potentialen hos Industri 4.0

Digitalisering håller på att förändra tillverkningsvärlden så som vi känner den. Så – var ska du börja, och hur drar du nytta av potentialen hos Industri 4.0 fullt ut? Digitalisering håller på att … [Läs mer…]

5 tydliga tecken på att du behöver Business intelligence i din detaljhandelsverksamhet

Business intelligence kan hjälpa din detaljhandelsverksamhet att bli bättre inom alla områden och vara redo inför möjligheter när de uppstår. Ofta beskrivs Business intelligence som ”en magisk … [Läs mer…]

Företags transformationer kommer pågå under större delen av 2020-talet

En företagsomvandling kräver tid och ansträngning, och arbetet med att fullständigt omvandla verksamheter kommer att pågå långt inpå 2020-talet, enligt en undersökning. Även om IT-moderniseringen … [Läs mer…]

5 områden där augmented reality kan transformera din verksamhet

Augmented reality kan effektivisera arbetsflöden, förbättra produktkvaliteten och göra staben av medarbetare smartare och tryggare. Även om vi befinner oss i ett tidigt skede kan vi vara säkra på att … [Läs mer…]

5 tips: Så kan detaljhandeln dra nytta av Machine Learning

Machine Learning helps you predict the future. Here are five tips on how to take the lead in retail using Machine Learning. Who doesn't want to see the future? To be at the forefront and make the … [Läs mer…]

Business Central: Ditt sista ERP-system

Microsoft Dynamics 365 Business Central är en allt-i-allo-lösning för mindre företag. Här får du alla nödvändiga verktyg i molnet för det framgångsrika digitala företaget. Små och medelstora företag … [Läs mer…]

Microsoft NAV hjälper Jyden Bur att minimera antalet arbetstimmar

Tidigare tog fakturahanterineng flera timmar – nu tar det bara en minut. - Bytet var inte svårt. Det fungerade från den första dagen, säger Jyden Burs it-chef Karl Henrik Jensen om verksamhetens … [Läs mer…]

Så överlever fysiska butiker i en digital värld

Fyra sätt som digitala verktyg kan stärka fysiska butiker på Sociala medier, shopping online, virtuella möten samt andra digitala verktyg och kanaler har blivit stående inslag i många människors … [Läs mer…]

BI, BA & AA: Väljer du rätt analysmetod?

Business Intelligence, Business Analytics and Advanced Analytics are three different tools for digital data analysis. See the differences and benefits here. Data analytics has become central to … [Läs mer…]

Att koppla samman den smarta fabriken med kundupplevelsen

Manufacturers can win big when they connect the smart factory with the customer experience. Preventative maintenance is an early example of connected manufacturing, but there are greater benefits to … [Läs mer…]

Fler inlägg från den här Kategorin