Här är IT-chefens möjligheter med Common Data Service

En gemensam datamodell, Common Data Service, ger CIO:n nya möjligheter. En lång rad nya verktyg och tekniker binder ihop verksamhetens data och processer på ett helt nytt sätt. Det gör det enklare att arbeta proaktivt med data och att kunna erbjuda nya tjänster till verksamheten.

It-chefen kallas inte längre it-chef, och han eller hon spenderar inte längre all sin tid på att arbeta med hårdvara och ta hand om serverutrymmet. Idag är titeln CIO och uppgiften är att se till att tekniken är en katalysator för att göra verksamheten effektivare, smartare och mer konkurrenskraftig.

Men fortfarande väljer de flesta verksamheter att använda erkända lösningar och drar inte maximal nytta av den data som finns inom organisationen. Flera undersökningar har även dokumenterat att danska verksamheter ligger efter sina konkurrenter i grannländerna när det gäller att använda data systematiskt för att stärka t.ex. transparens, drift, tillväxt och försäljning.

Vägen från de tungrodda och kostsamma projekten

Samtidigt låter många organisationer sig begränsas till traditionella övertygelser om att alla förändringar i it-baserade verktyg är riskabla, tidskrävande och inte minst mycket kostsamma, eftersom det alltid krävs extern hjälp.

– Det är förståeligt eftersom det inte var länge sedan varje förändring i de primära it-systemen tog månader eller år att genomföra och krävde mycket noggrann planering. Idag finns det i viss utsträckning verktyg som gör det möjligt för dig att se och återanvända data i större utsträckning. Du kan också lägga in nyckelfunktioner i appar, så att medarbetarna kan använda verktygen oavsett var de befinner sig. Det är varken komplicerat eller kostsamt, säger Jannik Bausager, Group Program Manager på Microsoft Danmark, med ansvar för bland annat Dynamics 365 Finance and Operations, Business edition.

En gemensam datamodell – många nya möjligheter

Det finns flera sätt att hantera utmaningen på, men enligt Microsoft är CDS grunden för att göra data levande. Det står för Common Data Service och är en applikationsplattform som bland annat används på Microsoft-plattformarna Office 365, Flow, PowerApps och Dynamics 365 samt med en uppsjö integrationsalternativ för tredjepartsprodukter.

– CDS samlar din data, gör det enkelt att dela information mellan dina applikationer och ger användarna omedelbar tillgång till information från alla datakällor inom verksamheten. Det är grunden för att kunna samla riktigt mycket insikter och funktionalitet, förklarar Jannik Bausager.

Låt data flöda fritt mellan systemen

På så sätt kan du inte bara välja, analysera och visa data om exempelvis finans, lager, försäljning eller produktion i Microsoft Power BI. Power BI kan också föreslå nya dashboards baserat på outliers i datauppsättningen. Det är praktiskt om du vill hålla dig uppdaterad med trender inom t.ex. försäljning eller produktion utan att aktivt behöva leta fram detta.

Du kan också använda exakt samma möjligheter och grafer direkt i Dynamics 365 som i Power BI eftersom de båda verktygen delar datakällor och därmed samspelar.

Ge verksamheten en ny app på bara en timme

– Mobility och möjligheten att återanvända funktioner och data är något helt annat. Många medarbetare måste fortfarande använda datorn för att få en överblick över försäljningen, så att de kan disponera hyllutrymmena på rätt sätt. Istället kan du använda PowerApps för att extrahera lämpliga funktioner och data, lägga in dem i en app och publicera den internt i medarbetarnas smartphones. Det tar en timme för en super user, säger Jannik Bausager.

– Jag vet att det låter som science fiction, och många kommer att insistera på att det aldrig blir lätt. Men det är faktiskt det. Som CIO eller super user kan du idag åstadkomma överraskande mycket på kort tid som direkt understöttar viktiga affärsprocesser och som uppfyller behov inom verksamheten. Också saker som tidigare krävde specialiserade utvecklare eller konsultstöd. Det gäller även om du varken behärskar JavaScript eller C #,  tillägger han.

Ge kraft åt samtliga processer

Ett tredje, ännu inte särskilt välkänt, exempel på denna utveckling är Microsoft Flow. Det är en plattform som i praktiken fungerar som en slags universell “makromaskin” som gör det enkelt att rita processer och arbetsflöden i ett diagram och sätta ihop dem så att de kan automatiseras.

– Det finns en uppsjö av mallar som täcker in en lång rad standardprocesser samt kopplingar för alla typer av verktyg, både från Microsoft och från tredjepartsleverantörer. Så många uppgifter kan enkelt lösas på en gång. Men annars fungerar Flow enligt den klassiska IF/THEN-metoden, så du kan också skräddarsy dina egna processer. Inklusive automatiserade arbetsflöden mellan appar och tjänster, implementering av larm och aviseringar samt hantering av journaler och autentisering etc. Det fungerar i traditionella it-system, men kan också användas för mycket annat. Det är smart om du till exempel ska hantera it-drivna ärendehanteringsprocesser i ett system eller börja arbeta med Internet of Things, förklarar Jannik Bausager.

Storskaligt projekt visar vägen till den datadrivna verksamheten

Återigen är den gemensamma nämnaren att CIO:n snabbare, enklare och billigare kan skapa nya möjligheter för verksamheten, utan alltför stora ansträngningar för att sjösätta omfattande projekt. Samtidigt bör man inte sluta föreslå förbättringar av arbetsflöden eller processer, eftersom det i många fall inte kräver särskilt mycket implementering.

– Kort sagt, det är lättare att vara en CIO som snarare säger ja än nej. Och som kommer med bra idéer till verksamheten, säger Jannik Bausager.

Vill du veta mer om hur bra din verksamhet kan öka användningen av data? Då kan projektet DataForBusiness vara relevant för dig. Projektet drivs av Dansk Industri, CBS, Alexandra Instituttet och ett antal it-verksamheter. Det kommer att pågå under 12 månader och går ut på undersöka verksamheters dataanvändning.

Besparingar läggs i ett verktyg som ger verksamheterna inblick i sin egen datapotential. Dessutom gör mer än 500 deltagande företag benchmarks anonymt mot varandra. Projektet ger också enkel åtkomst till affärsplaner och rådgivare som kan bidra till vidareutveckling till nästa steg.

Säg din mening

*