Effektivisera din IT-avdeling med Managed Services

I en serie som består av tre artiklar förklarar John T. Hummelgaard, Sales Director, DXC Eclipse Denmark, hur företag kan optimera affärsprocesser genom outsourcing.

Med våra driftstjänster behöver du inte lägga tid, ansträngningar eller medarbetarresurser som hanterar infrastruktur och applikationer. Dessutom slipper du bekymra dig om maskiner som strular. Vi har alltid någon som kan hjälpa till när något går fel, oavsett var det uppstår eller när det händer. Och våra tjänster och support, Application Management Services, Infrastructure Services och Field Service/POS Services, är tillgängliga 24/7.

DXC:s Managed Services står på tre ben med totalt fem produktområden:

  • Application Services
  • Infrastructure Services
  • Field Services med POS-services

Med Application Services hanterar DXC verksamhetens viktigaste it-system dygnet runt. Detta ger bland annat ökad produktivitet för bolagets anställda. Har du tänkt på hur produktivitet, kundnöjdhet och fakturering påverkas om:

  • It-systemet drabbas av driftsstörningar?
  • Du inte kan beställa varor?
  • Du inte kan svara på kundförfrågningar?
  • Säljare inte kan förbereda offerter?

Låt DXC hantera verksamhetens it

Infrastructure Services 

Dagens infrastruktur består ofta av ett antal lokala maskiner och system, så kallad on-premises, en del som ligger på en eller flera molnplattformar och en del som ligger i ett externt data- och driftscenter (ASP).

Det kan vara krävande och dyrt att ha tillräckligt med intern kompetens för att säkerställa en säker och tillförlitlig drift av ett allt mer komplext infrastrukturlandskap.

Och när något är fel, var har felet uppstått och vem tar ansvar för att det blir åtgärdat? Många verksamheter har upplevt att de kastas runt mellan olika leverantörer och tillverkare när kritiska it-system strular.

DXC kan ta det övergripande ansvaret för hela infrastrukturen. Vi har system och lösningar som övervakar infrastrukturen och snabbt hittar orsaken om något felar.

Som verksamhet behöver du inte tänka på hårdvara, inklusive konfiguration, installation och uppgraderingar. Du behöver heller inte lägga tid och pengar på att bygga upp kompetensen internt. Istället kan it-avdelningen lägga tid på tjänster, lösningar och strategi – saker som skapar affärsnytta.

DXC garanterar att mjukvara och hårdvara fungerar och är uppdaterade. Vi har dedikerade resurser och har processer som ständigt bygger upp kunskap och expertis inom både mjukvara och hårdvara.

En komplett lösning för kassa- och betalsystem

Field Service och POS-services

Det finns förmodligen inte många som vet att DXC hanterar nästan alla typer av hårdvara ute hos kunderna eller att vi gör garantireparationer för HP och Lenovo. Hårdvaran vi tar hand om inkluderar datorer, skrivare, servrar, bildskärmar och POS (Point of Sales).

Som en långsiktig leverantör av it-lösningar till detaljhandeln vet vi hur kassalösningar och betalningssystem skapas och underhålls. Genom att samla din hårdvara och mjukvara hos DXC får du endast en kontaktyta när du behöver hjälp, hög medarbetarproduktivitet, effektiv problemlösning utan onödig väntan och hög medarbetarproduktivitet.

När en dator, server eller annan hårdvara strular förlorar anställda och verksamheter dyrbar tid. Om du låter DXC stå för beredskapen har du täckt in frågan och kan koncentrera dig på kärnverksamheten. Du behöver varken investera i hårdvara eller upplärning.

Många företag tycker att deras it-avdelning kämpar med att hänga med. När fler användare kopplas på och arbetsflöden digitaliseras drunknar många avdelningar i felsökning, tillfälliga lösningar och support.

Med Managed Service kan du frigöra resurser som istället kan användas till att skapa värde för verksamheten. Samtidigt får du förbättrad upptid och bättre kvalitet på it-systemen, vilket i sin tur gör verksamheten effektivare och ger bättre service till både kunder och anställda.

Uppnå din digitala potential 

 

Säg din mening

*