Microsoft: Alla flyttar ekonomisystemet till molnet

Digitalisering, integration, analys och ökad konkurrenskraft är nyckelord för alla som överväger ett nytt ekonomisystem idag, men den viktigaste trenden är att «ingen» vill ha en ERP-lösning som inte är molnbaserad.

Vi har intervjuat Andreas Dolven, Director Business Applications på Microsoft, om vad verksamheter lägger störst vikt vid när de överväger att köpa sitt framtida ekonomisystem.

– Alla vill gå i molnet, är det kortaste svaret, säger Andreas Dolven.

Nedan kan du läsa hans goda råd för att byta till ett molnbaserat system som Dynamics 365. Du får också koll på skillnaden mellan Dynamics AX och ERP-delen i Dynamics 365-plattformen, Dynamics 365 Finance and Operations.

De största förändringarna

Microsoft lanserade molnplattformen Dynamics 365 sommaren 2016. Med molnversionen av Dynamics affärssystem förändrade it-jätten hur affärssystem levereras. Här är några av de största förändringarna:

  • Med Dynamics 365 ansvarar Microsoft för lösningen med kontinuerlig vidareutveckling och löpande uppdateringar.
  • Med Dynamics 365 har Microsoft skapat en plattform där data kan utbytas mellan en rad olika funktioner, system och lösningar – inte bara inom affärssystemet.
  • Med Dynamics 365 tar Microsoft också bort systemuppdelningen mellan ERP och CRM.

Bättre samspel 

– Generellt sett anser vi att det är viktigt att ekonomisystemet fungerar tillsammans med andra applikationer. Detta använder verksamheterna för att skaffa sig en helt annan inblick i sitt eget bolag än vad de tidigare har haft möjlighet till. Dessa möjligheter har blivit mycket väl mottagna, säger han.

När det gäller Dynamics 365 betyder det integration med exempelvis Flow, Cortana Analytics och Office365 – inklusive Power BI – och det gör det möjligt att bygga rapporter och dashboards för att följa olika delar av verksamhetens ekonomi på närmare håll än de flesta är vana vid.

– Övergången till ett molnbaserat system innebär också att det är slut med kostsamma och omfattande uppgraderingsprocesser vart tredje eller fjärde år. Istället kommer det små stegvisa uppgraderingar och förbättringar som gör att man slipper oroa sig för driftsavbrott eller nertid, fortsätter Dolven.

Uppnå din digitala potential 

Fem viktiga skillnader mellan Dynamics AX 2009/2012 och Dynamics 365 Finance and Operations:

1. Cloud-First: Den nya versionen av Microsoft Dynamics är en «cloud-first»-applikation. Nu behöver du inte vänta med att uppgradera till nästa version, programmet uppdateras kontinuerligt och automatiskt med ny funktionalitet. Det innebär också att verksamheten kan ta hand om serverdriften och allt som hör till- de ekonomiska fördelarna är betydande.

2. Bättre integrationer: Dynamics 365 är en betydligt smartare lösning än sina föregångare och har full integration med CRM, Office 365 och Power BI och inte minst Cortana. Detta gör att du kan hämta ut information och fatta precisa, välinformerade beslut på rekordtid.

3. Användarupplevelse: En stor skillnad är hur lösningen upplevs i användningen, eftersom Dynamics 365 är byggt för samarbete med andra. Allt är dessutom tillgängligt i en webbläsare och utformat för att fungera både på smartphones och surfplattor.

4. Work Load: Det tidigare rollbaserade gränssnittet till Dynamics har nu ersatts med Work Load eller “arbetsområden” som syftar till att ge användarna en bild per jobbaktivitet. Detta ger en mer skräddarsydd upplevelse som skapar effektivitet genom att göra det enklare att fokusera på uppgifterna.

5. Appar: Det finns många problem och utmaningar som du inte är ensam om: Hundratals appar från fristående partners ger funktionalitet som är enkel att köpa, plugga in och använda för att göra Dynamics ännu bättre – och det dyker hela tiden upp nya.

Molnet- Allt mer dominerande 

Speciellt när det gäller molnbaserade system menar Dolven att skandinaviska företag har ändrat sin syn i bedömningen av de olika alternativen.

– Här har det skett stora förändringar, speciellt under de senaste tolv månaderna. Nu är det praktiskt taget ingen som frågar efter något annat än molnbaserade lösningar. Med molnet behöver man inte drifta sin egen serverpark med medföljande utmaningar och kostnader. Man kan dessutom använda sina it-resurser på mer strategiska uppgifter. Det faktum att säkerheten blir bättre är också en viktig aspekt för många, säger han.

Ännu är det inte klart när Microsoft öppnar ett svenskt datacenter. Dock meddelade it-jätten nyligen att de öppnar två datacenter i Norge. Därmed blir Microsoft Office 365 och Dynamics 365 de enda produktivitets- och verksamhetsapplikationsplattformar där data och information kan lagras i Norge. Det är viktigt för alla företag som behöver lagring i Skandinavien. Totalt sett har Microsoft nu datacenter i 18 olika länder runt om i världen.

Dolven berättar att Microsofts leverans av molntjänster erbjuder en enhetlig upplevelse som stöds av robusta processer, system och kontrollfunktioner för att säkra datan – i enlighet med regionala och lokala bestämmelser.

Med en molnlösning får du en trygg, driftsäker och kostnadseffektiv lösning som alltid är uppdaterad. Det är något som allt fler verksamheter tar till sig.

– Sammantaget ser vi att de allra flesta kunderna upplever de ekonomiska fördelarna, både direkt och indirekt som är förknippade med att uppgradera affärssystemet, avslutar Andreas Dolven.

DXC tar ansvar för din digitala framgång 

Läs mer om varför Nord-Lock Group har valt Dynamics 365

Här kan du läsa mer om Microsoft Dynamics 365

Säg din mening

*