Business Intelligence gör produktionen konkurrenskraftig

Alltför många produktionsverksamheter utmanas av tidskrävande manuell rapportering och drar inte nytta av konkurrensfördelarna genom att konvertera data till insikter. Men det är inte data som saknas, utan rätt verktyg.

När jag pratar med danska produktionsverksamheter om rapportering av verksamhetsdata så är det fortfarande överraskande många som fortfarande har en manuell process. En gång i månaden uppmanas it-avdelningen att leverera data från affärssystemet till företagets ekonomiavdelning. Annars görs arbetet av anställda som får ägna dagar åt att skapa rapporter, vanligtvis i Excel. Det finns data i systemet, men de är svårtillgängliga.

Datadriven produktion

Idag lever vi en verklighet där digital transformation är oundviklig. Om du vill kunna möta en alltmer hård global konkurrens är det en förutsättning att verksamheten är datadriven. Det gäller särskilt produktionsverksamheter. I grund och botten handlar det om att kunna hålla reda på sin produktion och det kräver djupa insikter med hjälp av Business Intelligence. Finns det till exempel nödvändig maskinkapacitet när en beställning mottas? Vet du exakt när du kan börja producera ordern? Eller när är det gjort så att transporten kan samordnas utan att ligga för länge på lagret? Var ordern producerad optimalt? Eller var hälften av resurserna bortkastade, så att företaget faktiskt kunde ha beställt mer eller producerat den första ordern på halva tiden?

Minskad vinst utan Business Intelligence

Om denna typ av insikter inte är lättillgängligt när du planerar produktionen, så går du miste om en betydande konkurrensfördel och ger därmed konkurrenterna ett försprång. En sak är säker: många produktionsverksamheter, som har lättillgänglig och snabb inblick i sin egen data med hjälp av Business Intelligence, sitter på en betydande konkurrensparameter. Både på den övergripande nivån (inte minst i förhållande till fördelningen av arbetskraftskostnader för projektledning, kvalitetsledning, manuellt arbete etc.) och på den konkreta nivån i förhållande till varje produktionsparti.

Enhetspriset stiger och vinsten faller nämligen om resurserna inte nyttjas på bästa möjliga sätt. Och om konkurrenternas produktion kontinuerligt fungerar fem procent mer optimalt än din så kommer du snabbt hamna på efterkälken om du inte agerar.

Koll på produktionen (nästan) i realtid

Därför resulterar snabb åtkomst till operativa data i optimal rapportering. Det finns en tydlig konkurrensfördel i att kunna övervaka sin produktionsprestanda mer eller mindre i realtid – inte varannan dag eller timme per timme. Låt mig visa ett exempel:

Om man startar en produktion måndag och tisdag är det möjligt att se om du inte har kunnat producera som förväntat, till exempel när det gäller antal enheter eller tidsåtgång har du möjlighet att justera och korrigera. På fredag når du det planerade målet för veckan. Som minimum kan du minska risken för att prestera under resten av veckans dagar.

Om data istället skulle hämtas manuellt från systemet vore det bara möjligt att se hur produktionen går framåt – i bästa fall för att se om det inte gick som förväntat. Det är en klar fördel att kunna korrigera regelbundet och inte bara för att rationalisera i efterhand.

Därmed är det inte sagt att analysen inte är nödvändig. Rapporten ska kunna ge en överblick över produktionen över tid – hur presterade vi förra veckan, förra månaden förra året? För detta kan man se trender och mäta hur långsiktiga åtgärder påverkar verksamheten.

Läs också: 11 saker som du kan använda machine learning till i produktionsverksamheter

Business Intelligence för Microsoft Dynamics

Vi på DXC tror att ett Business Intelligence-verktyg är den bästa lösningen för verksamheter som vill få ut mesta möjliga nytta av sin data. Många av våra kunder använder Microsoft Dynamics AX eller Dynamics 365 som affärssystem. Eftersom båda lösningarna är omfattande plattformar med många standardmoduler och tilläggsmoduler så är det en komplicerad och datatung uppgift för verksamheter att manuellt hitta rätt data och förse rätt personer inom organisationen.

Därför är vår lösning DXC BI för Microsoft Dynamics ett mycket bra exempel på en Business Intelligence-lösning som gör vardagen smidigare för verksamheter. Lösningen ger snabb och kontinuerlig tillgång till verksamhetsdata, något som är en förutsättning för datadriven produktion.

Baserad på best practice

DXC BI är bland annat baserad på best practice från ett antal större produktionsverksamheter, vilket innebär att vi i förväg har identifierat alla parametrar som är nödvändiga för dessa bolag, inklusive vilken information som är relevant gällande upphandling, försäljning, produktion och lagerhantering. Ett antal rapporteringsbehov omfattas på så sätt utan anpassning och lösningen kan både ge en strategisk överblick över lednings- och driftsdata som bidrar till optimering av den dagliga verksamheten.

Det är också enkelt att titta på data på nya sätt och skapa nya rapporter som kan nås direkt av enskilda medarbetare. På så sätt behöver du inte längre ­söka efter data inom organisationen. Och eftersom DXC BI samspelar med Microsoft Power BI finns både daglig och strategisk rapportering tillgänglig som tydliga och lättförståeliga instrumentpaneler, som även kan nås online.

Läs mer om DXC BI genom att klicka här 

Säg din mening

*