5 goda anledningar till outsourcing

Om du låter en it-partner hantera företags it-lösningar kan den interna it-avdelningen fokusera på teknik som skapar värde åt verksamheten.

I en artikelserie som består av tre delar har John T. Hummelgaard, Sales Director DXC Eclipse Denmark, berättat hur företag kan optimera sina affärsprocesser genom att låta en it-partner ta hand om driften av it-infrastruktur, it-lösningar och/eller applikationer.

Här är en sammanfattning av artikelserien – och fem skäl till varför det är en bra idé att låta partners, som DXC, stå för driften av it-infrastruktur och applikationer.

Med Managed Services tar DXC hand om verksamhetens viktigaste it-system dygnet runt. Det bidrar bland annat till ökad produktivitet för medarbetarna. Hummelgaard menar att företagets egna it-medarbetare i större utsträckning bör delta i utvecklingen och förbättringen av verksamheten i samverkan med affärsenheterna inom verksamheten.

– Med outsourcing kan verksamhetens medarbetare fokusera på möjligheterna som teknik och it kan innebära för verksamheten. Med en extern partner som hanterar it är det möjligt att frigöra tid för företagets egna it-medarbetare, säger John T. Hummelgaard.

Han lyfter också fram kompetensbehovet. Med en driftspartner behöver du inte ha lika omfattande kompetens internt på alla lösningar och plattformar. Istället kan du koncentrera dig på utvalda tekniker, speciellt de som kommer att påverka branschen mest.

Läs också: Gör anställda mer produktiva

Outsourcing i molnets värld 

För att undvika problemen som nämns ovan använder många företag molnbaserade affärssystem. Men innebär det att behovet av en it-partner som kan drifta infrastruktur och/eller applikationer försvinner? Inte enligt John T. Hummelgaard.

John T. Hummelgaard motiverar sitt svar på följande sätt:

– Även om applikationsleverantören, som Microsoft eller SAP, tar hand om infrastrukturprestanda, utveckling, säkerhet och leverans av uppdateringar, så måste kunden, dvs. företaget, ta ansvar för testmiljöer, användaradministration, åtkomstkontroll och så vidare. Verksamheten är också fortfarande ansvarigt för bland annat att definiera och upprätta de processer som affärsapplikationen ska understötta samt test av anpassningar.

Han betonar också att det även tillkommer integrationer med olika system.

– Alla branscher går mot att använda fler plattformar och tekniker som det gäller att koppla ihop. Det är också viktigt att kunden tänker underhåll och utveckling för hela ekosystemet för it. Med andra ord tar molntjänster inte bort behovet av att administrera, övervaka och hantera applikationen.

Läs också: En molnplattform löser inte alla problem

Fem stora fördelar med outsourcing

1. Systemen fungerar alltid

Idag är de flesta företag beroende av att deras it-lösningar fungerar smidigt dygnet runt och året runt. Systemets nertid leder till förlust av intäkter, skadat varumärke och missnöjda kunder.

En it-partner kan säkerställa att infrastruktur och applikationer alltid fungerar som de ska. Det bidrar till ökad produktivitet, nöjda kunder, högre omsättning och bättre lönsamhet.

2. Låt it-avdelningen koncentrera sig på att skapa värde

Med Managed Services kan it-avdelningen koncentrera sig på att vara ett bollplank för ditt företag så att alla affärsområden får bästa möjliga utveckling av sina it-lösningar.

Med andra ord kan du koncentrera din it-kompetens på branschen som du verkar inom. Du kan lägga minsta möjliga tid på det it-verktyg som du använder och istället avsätta pengar och resurser där det ger mest mening och skapar störst värde.

3. Koncentrera dig på att utveckla verksamheten – inte it-lösningarna

Microsoft Dynamics 365 är en plattform som hela tiden utvecklas. Välj en partner som har djup inblick i utvecklingen, som både känner till Microsoft, dig som kund och dina behov. På så sätt kan du och din verksamhet fokusera på det som är relevant för ditt företag och hänga med i utvecklingen av it-lösningar.

4. En partner som hanterar allt 

Med Managed Services får du en kontaktpunkt för hela it-lösningen och affärssystemet. En sak är att få hjälp och stöd kring Microsofts plattform, men de allra flesta verksamheter har applikationer från flera leverantörer och kanske flera it-leverantörer.

Samtidigt får du en it-partner som hanterar integrationer mellan olika system och applikationer och som tar hand om support och service för tilläggslösningar.

5. Betala bara för det du använder

Oavsett om du har systemen lokalt eller i molnet är det svårt att säkerställa rätt licenser och abonnemang. En it-partner kan se till att du får en översikt över licens- och abonnemangsbehov. Dessutom är det möjligt att säkerställa att du betalar i linje med verksamhetens behov, allt eftersom att man skalar upp och ner.

John T. Hummelgaard sammanfattar DXC:s erbjudande inom Managed Services:

– Du frigör resurser och kan fokusera på värdeskapande uppgifter. Samtidigt får du ökad upptid och bättre kvalitet på dina it-system vilket i sin tur gör verksamheten effektivare och bidrar till förbättrade tjänster.

Frigör tid och resurser med Managed Services för Microsoft Dynamics 365

Läs också: Outsourcing i molnets värld 

Säg din mening

*