Är outsourcing relevant när applikationerna flyttas till molnet?

I en serie som består av tre artiklar förklarar John T. Hummelgaard, Sales Director, DXC Eclipse Denmark, hur företag kan optimera affärsprocesser genom outsourcing.

– Verksamheter flyttar allt fler applikationer till molnet. Behovet av en it-partner som kan stötta verksamheten blir inte mindre- snarare tvärtom, säger John T. Hummelgaard, Sales Director, DXC Eclipse Denmark.

I en serie som består av tre artiklar berättar han om DXC:s erbjudande inom outsourcing (Managed Services) och varför det är smart att låta ett it-företag hantera it-driften. Ta del av den andra artikeln i serien.

I min första artikel berättade jag om DXC:s erbjudande Managed Services. Med våra operativa tjänster behöver du inte lägga tid, kraft eller medarbetarresurser på drift av infrastruktur, applikationer eller hantering av maskiner som inte fungerar. Vi finns till hands för att hjälpa dig när något går fel, oavsett var det uppstår eller när det inträffar. DXC:s Managed Services består av tre områden: Application Management Services, Infrastructure Services och Field Service/POS Services.

Men är våra tjänster lika relevanta idag när alla typer av verksamheter i allt högre utsträckning köper applikationer som molntjänst? Det korta svaret är ja. Vill du veta varför? Då ska du läsa vidare.

Initialt har användningen av molntjänster fokuserat på “enklare” programvara såsom verksamhetsstöd, kundinformation, tidsregistrering, internkommunikation m.m. Men under det senaste året har verksamheter börjat köpa in avancerade affärssystem, ERP och CRM-lösningar som molntjänst.

Många företag har låtit en it-partner ansvara för driften av verksamhetsapplikationer, oavsett om de har installerats på egna servrar eller hos en hostingleverantör (ASP).

Men behöver du fortfarande en operativ partner när applikationerna finns som molntjänst? Det menar jag. Men låt oss först titta på vad applikationshantering traditionellt sett innebär.

Vad är traditionell applikationshantering?

DXC:s applikationshanteringstjänster, både on-premises och hosting, inkluderar följande:

 • Stöd för användare och applikationssupport
 • Applikationsövervakning och prestandaoptimering
 • Hantering av olika miljöer, t.ex. testmiljö och utvecklingsmiljö
 • Uppdateringar
 • Förändringsledning
 • Utveckling och implementeringar
 • Backup och restore
 • Administration av lösningar och tjänster från tredje part

Kom igång med Application Management Services- Läs mer här 

Vad händer när applikationen flyttas till molnet?

När applikationen flyttas till molnet kommer applikationsleverantören att hantera delar av applikationsdriften. Nedanstående illustration visar vem som ansvarar för vad i Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations.

Microsoft ansvarar för de mörka områdena, som skulle ha hanterats av en outsourcingpartner i en traditionell applikationsdrift. Detta inkluderar infrastrukturprestanda, säkerhet, utveckling och leverans av uppdateringar. Det är dock verksamhetens ansvar att hantera användarnas åtkomst till applikationerna, inklusive säkerhet, hantering av användare, åtkomstkontroll osv.

På applikationssidan ansvarar verksamheten fortfarande för att bl.a. definiera och sätta upp de processer som affärsapplikationen ska understötta, utveckla och testa anpassningar samt säkerställa att utvecklingsmiljöer fungerar. Det är också företagens ansvar att implementera korrigeringar och uppdateringar som Microsoft tillhandahåller.

Med andra ord tar molnet inte bort behovet av att administrera, övervaka och hantera programmet. Samtidigt kan det vara utmanande att se till att abonnemanget har rätt nivå.

Läs också: Vad är Managed Services? 

Vad är applikationsdrift i molnets era?

Med DXC:s applikationsdrift för molnbaserade applikationer (Cloud Application Services) kan verksamheten och dess anställda fokusera sig på det som skapar värde. Cloud Application Services innehåller följande:

 • Stöd till användare och applikationssupport
 • Hantering av tredjeparts- och  leverantörslösningar
 • Hantering av användare och åtkomstkontroll
 • Abonnemangshantering av Azure
 • Hantering av test- och utvecklingsmiljöer
 • Hantering av plattformsuppdateringar
 • Backup och restore

Frigör tid och resurser med Managed Services för Microsoft Dynamics 365

Tre fördelar med applikationsdrift i molneran 

 1. Vad är värdet av att låta en partner som DXC drifta applikationen i en värld där verksamheter får fler och fler molnbaserade applikationer?
 2. Som verksamhet behöver du inte ha kunskap om hur Microsoft utvecklar sin plattform. Istället är det möjligt att lägga minimalt med tid på hantering av verktyg som understöttar bolagets drift. Det handlar om vad man ska lägga tid, energi och pengar på.
 3. Du får en kontaktpunkt för hela bolagets verksamhetslösning, antingen på egen eller driftad server eller i molnet. Molnplattformar utvecklas hela tiden. Med en partner som både förstår din verksamhet och Microsofts planer kan ditt företag fokusera på det som är viktigt.

Läs mer om hur du uppnår din digitala potential- Ta del av 5 goda råd och 10 konkreta case

Säg din mening

*