En molnplattform löser inte alla problem

I en serie som består av tre artiklar förklarar John T. Hummelgaard, Sales Director, DXC Eclipse Denmark, hur företag kan optimera affärsprocesser genom outsourcing.

– Med Dynamics 365 tar Microsoft en stor del av ansvaret för driften av applikationen och den underliggande infrastrukturen. Det är dock viktigt att veta var Microsofts ansvar slutar och var verksamhetens ansvar börjar. Med en outsourcingpartner blir det lättare att skapa en överblick, säger John T. Hummelgaard, Sales Director, DXC Eclipse Denmark.

I en serie som består av tre artiklar berättar han om Managed Services, DXC:s erbjudande inom outsourcing. Du får också ta del av varför det är smart att låta ett it-företag ta hand om it-driften, även i molneran. Ta del av den tredje artikeln.

I min första artikel berättade jag om DXC:s erbjudande Managed Services. I den andra artikeln skrev jag om behovet av att ha en drifts- eller outsourcingpartner i en tid då molnet dominerar. Trots att leverantörer av molntjänster och molnbaserade applikationer hanterar delar av infrastruktur är det fortfarande smart att låta en it-partner ta hand om driften. Det gör medarbetarna mer effektiva och gör det möjligt att koncentrera sig på värdeskapande insatser.

Läs också: Vad är Managed Services?

Många bolag använder allt fler applikationer som molntjänster. Med molntjänster blir verksamhetens it-lösningar flexibla och kan lättare anpassas efter behov.

Samtidigt gör molntjänster verksamhetens anställda mer produktiva och it-medarbetare kan lägga sin tid på det som skapar värde, istället för att drifta infrastruktur och utveckla applikationer.

Dock är det lätt gå i fällan och tro att du inte behöver en partner för outsourcing eller it när du använder molntjänster. Då glömmer man att applikationsleverantörens ansvar inte omfattar allt. Verksamheten ansvarar exempelvis för säkerhet, användaråtkomst, implementering av uppdateringar samt att utvecklings- och testmiljöer fungerar.

Läs också: Outsourcing i molneran

Vad händer när applikationen flyttas till molnet?

När applikationen flyttas till molnet kommer applikationsleverantören att hantera delar av applikationsdriften. Nedanstående illustration visar vem som idag är ansvarig för vad i Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations.

Microsoft ansvarar för de mörka områdena, som skulle ha hanterats av en outsourcingpartner i en traditionell applikationsdrift. Detta inkluderar infrastrukturprestanda, säkerhet, utveckling och leverans av uppdateringar. Det är dock verksamhetens ansvar att hantera användarnas åtkomst till applikationerna, inklusive säkerhet, hantering av användare, åtkomstkontroll osv.

På applikationssidan ansvarar verksamheten bland annat för att bl.a. definiera och sätta upp de processer som affärsapplikationen ska understötta, utveckla och testa anpassningar samt säkerställa att utvecklingsmiljöer fungerar. Det är också företagets ansvar att implementera korrigeringar och uppdateringar som Microsoft tillhandahåller.

Med andra ord tar molnet inte bort behovet av att administrera, övervaka och hantera applikationen. Samtidigt kan det vara utmanande att säkerställa att abonnemanget har rätt nivå.

Fyra stora fördelar

Att låta en partner att ta hand om it-driften har fyra stora fördelar, även du har en molnplattform. Du kan koncentrera din kompetens på den bransch du arbetar inom, istället för att även bygga upp kunskap om Microsofts utveckling. Du kan lägga minsta möjliga tid på verktyget som du använder. Avsätt pengar och resurser till det som är vettigast.

En kontaktpunkt för hela lösningen och affärssystemet. En sak är att få hjälp och stöd kring Microsofts plattform, men de allra flesta verksamheter har applikationer från flera leverantörer och kanske flera it-leverantörer. Med Managed Services får du en kontaktpunkt, oavsett vad det gäller.

Dynamics 365 är en plattform som hela tiden utvecklas. Välj en partner som har djup inblick i utvecklingen, som både känner till Microsoft, dig som kund och dina behov. På så sätt kan du och din verksamhet fokusera på vad som är relevant för ditt företag.

Som partner kan vi se till att du får en smidig plattform och inte använder och betalar för fler resurser än vad du behöver. Vi hjälper din verksamhet att skala både upp och ner. Du får också hjälp med att säkerställa att prenumerationen för molntjänst(erna) anpassas efter behov.

Låt DXC ansvara för bolagets it-drift- Dygnet runt 

Många företag tycker att deras it-avdelning kämpar med att hänga med. När fler användare kopplas på och arbetsflöden digitaliseras drunknar många avdelningar i felsökning, tillfälliga lösningar och support.

Med Managed Service kan du frigöra resurser som istället kan användas till att skapa värde för verksamheten. Samtidigt får du förbättrad upptid och bättre kvalitet på it-systemen, vilket i sin tur gör verksamheten effektivare och ger bättre service till både kunder och anställda.

Med Managed Services sparar du både tid och pengar. På så sätt kan du använda dina medarbetarresurser på det sätt som skapar största möjliga värde.

Så blir CRM-systemet motorn som du behöver

Frigör tid och resurser med hjälp av DXC

Säg din mening

*