Big Data gör industrin smartare

Bättre produktkontroll, kundupplevelse, omsättning och lönsamhet. Läs hur du drar nytta av Big Data.

Internet of Things , IoT, ger möjlighet till att samla in stora mängder data och analysera dem. Big Data öppnar upp för nya affärsmöjligheter. Detta gäller särskilt inom industrin och projektorienterade produktionsföretag.

De senaste åren har Internet of Things gått från att vara ett buzzword till att ha fått ökad spridning när det gäller konkreta och värdefulla affärsmöjligheter.

Ta till exempel en porttillverkare. Produkten kommer att vara helt annorlunda när man bygger in olika sensorer. Du kan till exempel skapa en port som öppnas automatiskt med specifika registreringsnummer.

Det kan också vara möjligt att fakturera parkering baserat på när bilarna anländer och åker. Det kan också vara möjligt att planera underhåll i förväg, baserat på att porten meddelar när behovet av service uppstår.

Dessutom kan all insamlad data ge tillverkaren värdefull information om produkten. Denna information kan sedan användas i nya produktioner för att förbättra produkten. På så sätt kan fysiska produkter också få samma små, stegvisa förbättringar som vi känner igen från mjukvarubaserade tjänster.

Internet of Things kombinerat med datainsamling och dataanalys har, som exemplet ovan visar, en intern och en extern effekt.

– Den interna effekten handlar om att sänka kostnader, effektivisera processer och göra processer snabbare. De externa fördelarna är kundnytta och kundupplevelse. Och förbättrar man kundupplevelsen och värdet ökar produktens värde samtidigt. Det ger ofta ökade intäkter och bättre marginaler, säger Henrik Borg, chef för Digital Solutions på DXC Skandinavien.

Alla pratar om Big Data – Men vad är det egentligen?

Vikten av att börja med ledningen

Hur börjar du med Internet of Things och Big Data? DXC:s Henrik Borg betonar att sådana digitaliseringsprojekt måste vara förankrade i ledningen.

– Utgångspunkten måste alltid vara att projektet skapar värde för verksamheten. Vad är businesscaset? För det andra måste tekniska experter och it-avdelningen komma på banan. Och kom ihåg att alla it-satsningar måste vara rotade i hela organisationen, säger Henrik Borg.

Henrik Borg betonar att IoT och Big Data är något som alla chefer bör förhålla sig till. Man bör också titta på vilken inverkan tekniken kommer att få och hur det kommer att påverka branschen som man verkar inom.

– Glöm inte de möjligheter som IoT och Big Data ger. Detta gäller särskilt för företag som arbetar projektorienterat. För projektbaserade industriföretag ger tekniken ett antal uppenbara fördelar, fortsätter Henrik Borg och listar tre fördelar och möjligheter:

• Nya affärsmodeller och erbjudanden som riktar sig till varje enskild kunds behov utifrån dess unika förutsättningar

• Använd data kontinuerligt i förbättringsarbetet med produkt- och processutveckling

• Predictive maintenace/förebyggande underhåll – åtgärda när det verkligen behövs och planera det så det ger minst påverkan på den dagliga driften

Gör data mer värdefullt

Henrik Borg betonar att industrin måste bearbeta sin data korrekt om den ska skapa fördelar.

– En sak är att samla in strukturerad och ostrukturerad strömmad data (Big Data). Det är en helt annan sak att skapa information av data som skapar värde för kund och den egna organisationen. Det viktiga är att hitta use-casen som skapa värde för kunden eller för den egna verksamheten. Integrera beslutstöd som en självklar del i ledningsstrukturen och beslutsfattande, säger Henrik Borg och lyfter fram de två viktigaste punkterna:

• Hitta use-casen som skapar värde för kunden eller för den egna verksamheten

• Datadrivna beslut – Integrera beslutstöd som en självklar del i ledningsstrukturen och beslutsfattandet

Få koll på Project Industries för Dynamics NAV

Läs mer: Project Industries för Dynamics AX

Säg din mening

*