Microsoft Dynamics 365 gör tuggummikungen redo inför framtiden

Med en standardiserad molnlösning hålls alla möjligheter öppna – både nu och i framtiden.

Efter att ha sålt 70 procent av aktierna i Fertin (tidigare Gumlink som bl.a. ägde tuggummimärket Dandy) till kapitalfonden EQT i början av 2017, är det danska bolaget Bagger-Sørensen nu redo att återinvestera sitt kapital. Utöver en rad passiva investeringar och en egendomsportfölj letar man efter utvecklingsföretag – inom många branscher.

Vi framtidssäkrar oss nu, så att vi inte står med en föråldrad lösning när vi väl är redo.Carsten Lund Sørensen, Ekonomichef

För att göra organisationen redo för att snabbt kunna reagera på förändringar har Bagger-Sørensen & Co valt att uppgradera sin Dynamics AX-lösning. Med utgångspunkt i en field gap-analys valde Bagger-Sørensen att utnyttja de standardmolnlösningar som Microsoft Dynamics 365 erbjuder. Det har inneburit en snabb implementering och driftsättning. Inledningsvis fokuserade man på en Business Intelligence-lösning med möjlighet till en dynamisk konsolidering av bokföringen och en flexibel faktureringsplattform.

Carsten Lund Sørensen, ekonomichef på bolaget, berättar hur man förbereder en verksamhet inför framtiden, när man knappt känner till den bransch som företaget ska verka inom. Han berättar också om vilka överväganden man gjorde när man valde en molnlösning istället för on-premises.

Microsoft Dynamics 365 är alltid redo för expansion

Så skapade Verdo en enhetlig pipeline och ökad cross sales

Säg din mening

*