Digitala pionjärer: Dansand stärkte sin ställning med hjälp av automatisering

Danmarks ledande sandspecialist befäste sin ställning inom branschen med hjälp av automatisering. Läs om hur det gick till och få tre råd kring digitalisering från en digital pionjär.

Det danska produktionsföretaget Dansand stod för 15 år sedan inför en stor utmaning.

– Våra analyser visade att vi längre fram skulle få svårt att få tag på den bemanning vi behövde för att kunna nå våra tillväxtmål. Vår verksamhet är belägen ute på landet där det saknas tillgång till kollektivtrafik, så vi var tvungna att göra något, säger Dansands CEO Thomas Steen Hansen.

Därför fattade det danska företaget ett beslut om att automatisera så stora delar av verksamheten som möjligt.

– Alla manuella processer som gick att automatisera skulle automatiseras, berättar Thomas Steen Hansen.

Det innebar bland annat implementering av helautomatiska säcklinjer, orderhantering via EDI och digital styrning av de produktionsanläggningar där de 350 000 ton sand som företaget producerar varje år rengörs och torkas.

Automatisering befäste Dansands ledande ställning i Danmark

Dansand har gjort en anmärkningsvärd resa sedan företaget grundades 1971. Man har lyckats utveckla företaget från ett vanligt grustag till ett högteknologiskt produktionsföretag.

– Tack vare vår digitaliseringsstrategi har vi kunnat upprätthålla en brant tillväxtkurva trots utmaningarna med att attrahera arbetskraft. Bland annat eftersom vi inte har behövt utöka personalstyrkan i samma takt som vi har vuxit och fått fler uppgifter, säger Thomas Steen Hansen.

En av de största vinsterna med digitaliseringen är en i allmänhet ökad konkurrenskraft och en konsolidering av Dansands ställning.

– Automatiseringen har befäst vår ställning som Danmarks ledande sandspecialist, säger Dansands CEO Thomas Steen Hansen.

Han utvecklar:

– Idag kan vi nyttja vår produktionsanläggning dygnet runt, vi kan leverera våra mest sålda sandtyper från en helautomatisk distributionsanläggning när det passar in i kundens planering och vi är direkt uppkopplade mot tyska detaljhandelskedjors lagersystem, så att vi kan optimera varuflödet till butikerna. Det är unikt för vår bransch.

Läs mer: Vad kännetecknar en digital pionjär? Här får du svaret

Avmystifiera automatisering för medarbetarna

Automatiseringen har även positiv inverkan på anställningstryggheten för sandspecialistens medarbetare:

– Vi har möjlighet att behålla våra duktiga medarbetare – även under perioder med låg aktivitet, då många produktionsföretag avskedar sin personal, säger Thomas Steen Hansen.

Samtidigt bidrar automatiseringen till mer attraktiva arbetstider för produktionspersonalen, då de till exempel kan styra vissa processer hemifrån via en smartphone istället för att behöva vara på jobbet vid obekväma tidpunkter på dygnet. Om ett fel uppstår rapporterar systemet om det och allt förutom mekaniska defekter kan lösas på digital väg från operatörens hem.

Ordet ”automatisering” kan verka avskräckande för medarbetare på ett produktionsföretag. Så har det också varit för vissa av Dansands 40 medarbetare, där hälften är produktionsmedarbetare och resten funktionärer.

Därför har man fokuserat mycket på att kommunicera syftet med automatiseringen.

– Förändringsledning är väldigt viktigt. Man måste avmystifiera digitaliseringen för medarbetarna, säger Thomas Steen Hansen.

Han slår fast att det danska företaget har fokuserat på arbetsmiljö, trivsel och säkerhet under hela digitaliseringsprocessen.

– Vår avsikt när vi implementerar ny teknik är aldrig att minska den befintliga medarbetarstaben. Men om vi inte tänker in digitalisering i våra processer förlorar vi vår konkurrenskraft, säger Dansands CEO.

Så automatiserar Dansand sin produktion

Stora delar av produktionen och administrationen på Dansand är automatiserade. Bland annat rengöring, torkning och sortering på stora automatiska siktar.

Beställningar från över 1 000 byggmarknader i Tyskland tickar direkt in i ERP-systemet, en säljorder genereras automatiskt och en beställning skickas till transportören om att en pall ska skickas till Tyskland. Leverans av de mest sålda typerna av torkad kvartssand sker via en helautomatisk distributionsanläggning.

Kunden kör in under distributionsröret, matar in sitt ordernummer och får den önskade mängden sand lastad, utan att Dansands medarbetare behöver göra något.

Tre goda råd från en digital pionjär

Dansand ser sig själva som en digital pionjär:

– Jag ser oss definitivt som en digital pionjär inom vår bransch, säger Thomas Steen Hansen, som ser fram emot ett nytt, spännande år med stora digitaliseringsprojekt.

Den digitala pionjären avslutar med att ge tre goda råd till andra företag som vill digitalisera sin verksamhet:

1. Digitaliseringen ska vara strategiskt förankrad. Finkamma marknaden i jakt på tekniker som kan hjälpa er med att lösa era utmaningar. Använd bara de lösningar som är meningsfulla i ett strategiskt sammanhang.

2. Kasta er ut i det. Ni ska inte vara rädda för att prova på ny teknik.

3. Avmystifiera digitaliseringen för medarbetarna. Det är först när digitaliseringen blir meningsfull för företagets medarbetare som intresset väcks hos dem.

Saknar du goda skäl att digitalisera verksamheten? Här får du sju stycken

Så blev BabySam en digital pionjär

Påbörja resan mot att bli en digital pionjär genom att läsa vårt kostnadsfria whitepaper

Säg din mening

*