Digitaliserad produktion av byggnadsmoduler – styrt från en cockpit

Tillväxt är bra. Men tillväxt kan också leda till att man förlorar överblicken och därmed också förlorar i lönsamhet. Särskilt när man säljer kostnadstyngda lösningar inom byggbranschen.

Byggbranschen växer. Det märks även hos Scandi Byg i danska Løgstør, som bland annat bygger bostäder, förskolor och kontor i rumsstora moduler. Modulerna byggs i Scandi Bygs fabrikslokaler och de färdiga modulerna levereras sedan till byggplatsen. Det rör sig med andra ord om stora industriella produktioner med hög komplexitet när det gäller byggdelar, projektplanering och budgetering.

Thomas Raunsbæk, VD för Scandi Byg:

– Utmaningen för vårt företag låg i att kunna dra nytta av tillväxtmöjligheterna och samtidigt ha koll på alla processer och detaljer i de mycket kostnadstyngda projekt vi driver varje dag. Vi bjuds helt enkelt in att lämna anbud på allt större projekt. Därför blir det allt viktigare för vårt företag att ha detaljerad insyn i vår dagliga verksamhet och våra processer och att all information är samlad på ett ställe. Dels för att vi ska kunna ta fram konkurrenskraftiga erbjudanden, dels för att säkerställa att vi tjänar pengar på det arbete vi utför och att det inte uppstår några flaskhalsar som riskerar att fördröja leveransen.

Överblick, överblick, överblick

För Thomas Raunsbæk och hans projektledare var det särskilt en sak som var avgörande för beslutet om att byta ERP-system: behovet av en heltäckande och lättöverskådlig överblick över företagets projekt. Både på övergripande nivå och in i minsta projektdetalj.

– Tidigare använde vi ett föråldrat ERP-system tillsammans med en uppsjö av små ”lokala” system som inte alltid lyckades kommunicera med varandra, vilket gjorde det svårt att samla all information. Det är inte hållbart i längden för ett företag som vårt, säger han.

Få en fördjupning i videon nedan:

Scandi Byg valde att implementera Microsoft Dynamics NAV 2018 med en branschanpassad projektstyrningslösning i toppen inom hela organisationen.

– Det innebär fördelar på alla nivåer. Medarbetarnas vardag är mycket enklare nu. De sparar massor av tid som de annars skulle ha behövt ägna åt administrativt arbete och kan fokusera på det de gör bäst – och det de tycker är roligast: att leda stora och komplicerade byggprojekt. Samtidig har jag och vår projektledare nu fullständig överblick över verksamheten och våra projekt, vilket är avgörande för att vi ska kunna dra nytta av tillväxtmöjligheterna.

Microsoft Dynamics NAV: Skapa förutsättningar för ett bättre resultat

Nära kontakt med ledningen under hela processen

Det var dock inte utan viss bävan som beslutet fattades. Thomas Raunsbæk fortsätter:

– Självklart tänker man sig för innan man väljer att byta ut hela ryggraden i sitt företag. Den största rädslan är ju att man plötsligt ska befinna sig i en situation där man inte kan svara sina kunder, betala sina leverantörer eller skicka några fakturor på flera veckor eller månader. Det skulle vara katastrofalt för oss. Därför lade vi inte bara vikt vid priser och tekniskt kunnande när vi valde leverantör. Det faktum att DXC och deras projektmedarbetare hade konkret erfarenhet från projektbranschen, och att man kunde erbjuda en branschanpassad version av Microsoft Dynamics NAV 2018, var i hög grad också en bidragande faktor till att vi valde DXC som leverantör. Det är ju inte varje dag som man byter ERP-system, så man måste välja en leverantör som man litar på.

Det är ju inte varje dag man byter ERP-systemThomas Raunsbæk, VD för Scandi Byg

Video: Digitalisering och automatisering gav Nord-Lock Group ökad konkurrenskraft

– Dessutom fokuserade jag tidigt under projektet på att få våra egna och DXC:s medarbetare att samspela i en stundvis oerhört intensiv process. Detta säkrade vi bland annat genom att ha möten ofta, både mellan de projektansvariga och mellan mig själv och DXC:s ledare. Och jag måste säga att det blev en framgångsrik strategi – de få problem som har uppstått har vi kunnat lösa väldigt snabbt. Jag rekommenderar alla som ska byta ERP-system att se till att både företagets och leverantörens ledning hela tiden är involverade i projektet, säger Scandi Bygs VD Thomas Raunsbæk.

Guide: Guide och checklista för val av rätt ERP-partner

Säg din mening

*