Experter på smart tillverkning: fokusera på dessa grundläggande åtgärder

Två experter inom tillverkningsbranschen understryker att öppenhet och samarbete är nycklarna för den som vill lyckas med smart tillverkning.

Nästan ett decennium efter att smart tillverkning lanserades står tillverkningsbranschen fortfarande inför många utmaningar när det gäller att implementera och dra nytta av detta nya arbetssätt fullt ut.

Martin Rainer och Wolfgang Lucny, DXC:s tillverkningsbranschexperter, pratar om de utmaningar som väntar branschen, avgörande nästa steg och vikten av partnerskap och samarbeten för att lyckas med smart och uppkopplad tillverkning.

Grundläggande åtgärder som tillverkare bör vidta inför en kommande digital transformation

Martin Rainer: Börja med att göra läxan. Det innebär inte att du måste förnya exakt allt – men det innebär att du måste rensa i din föråldrade miljö.

Med ”rensa” syftar jag på rensning av den grundläggande infrastrukturen, era data – det är oerhört viktigt att det finns en viss grad av centralisering och standardisering i era masterdata, framför allt i era produktrelaterade masterdata och kundrelaterade masterdata – och hur allt är sammankopplat med olika konfigurationer av produkten och hur det avspeglas i prissättningen.

En utmaning som har sysselsatt oss i två hela decennier är något som är absolut nödvändigt även i dag.

Dessutom – samtidigt som det är oerhört viktigt att ni hittar ett snabbt och relativt enkelt sätt att komma igång med att testa ett par användningsfall är det lika viktigt att ni skapar och upprätthåller en större digital bild som innefattar en vision om referensarkitekturen i enlighet med affärsmodellen.

Att skapa en sådan heltäckande bild och upprätthålla den medan ni går vidare med er digitala transformation är lika viktigt som att snabbt och enkelt komma igång med att testa saker, så att ni vet hur hela företaget och affärsmodellen kommer att fungera när ni övergår till digital teknik.

Wolfgang Lucny: Man ska inte underskatta den arbetsinsats som krävs från företagsledarnas sida. Ledarna bör hjälpa teamen att hantera förändringarna, beskriva visionen, motivera teamen och vägleda dem genom den organisatoriska och kulturella förändringen.

Vi ser ofta att digitala initiativ drivs på ett nedifrån-och-upp-sätt. Men det måste ske enligt en uppifrån-och-ned-princip. Sådana här initiativ måste drivas av styrelsen respektive företagsledarna.

Att vägleda företaget, dess medarbetare och dess samarbetspartner genom en sådan här förändring kräver konstant arbete och kommunikation. Man måste också vara mycket transparent och visa hur mycket den digitala transformationen kommer att betyda för var och en av dem, och hur alla kan förbereda sig inför framtiden så att de är redo att hantera de kommande utmaningarna.

Stressa inte över att du eventuellt har hamnat på efterkälken. Bara omkring sex procent av världens alla företag har engagerat sig fullt ut i en digital transformation. Resten försöker fortfarande hitta vägen framåt.

Man ska dock heller inte underskatta behovet av digital transformation. Förändringen kommer att ske. Den kanske inte kommer att ske så snabbt som vi hade föreställt oss, men du måste engagera dig i det här området, du måste fundera över vad det innebär för just ditt företag och hur ni behöver anpassa er. Nya konkurrenter, som inte går att urskilja i dag, kan dyka upp. Så, om du inte har satt igång än är det dags nu.

Allianser och partnerskap är oerhört viktigt

WL: Eran av smart och uppkopplad tillverkning kräver mycket mer samarbete än vad den kräver konkurrens.

Öppenhet måste vara det nya rådande mantrat – inte bara internt genom att man river traditionella funktionella silor för att kunna upprätta verkligt heltäckande processer längs kundresan, utan också internt genom att man engagerar leverantörer, konkurrenter och inte minst kunder på vägen mot öppen innovation, nya produkter och nya affärsmodeller.

Eftersom hjärtat i den digitala transformationen är digitala tekniker måste du ha en strategi kring hur företaget ska säkra relevanta digitala förmågor, färdigheter och kompetenser, något som – åtminstone i Europa – blir allt dyrare och allt mer svårtillgängligt.

Om du är en tillverkare måste du utvärdera din nuvarande IT-kompentensbas, identifiera befintliga luckor och bedöma hur stora möjligheter du har att rekrytera nya talanger från marknaden – det vill säga, har du det anseende som krävs – och fråga dig huruvida du har möjlighet att erbjuda en givande karriär för folk som börjar arbeta på ditt företags IT-avdelning.

Eller så bör du fundera på om det vore en bättre idé att samarbeta med väl ansedda IT-företag, som kommer att bidra med kunskap och förstklassiga färdigheter och kompetenser. Vi ser att de flesta företag väljer det senare alternativet.

Alla bör hur som helst vara medvetna om att det pågår ett krig om talanger där ute vad gäller IT-talanger, och framför allt talanger med digital kompetens inom analys, artificiell intelligens (AI), säkerhet och några andra områden.

Partnerskap är avgörande, men ger upphov till en ny typ av säkerhetsproblem

WL: Detta nya arbetssätt kräver en mycket högre grad av öppenhet, samarbete och kunskapsdelning mellan företag. Före detta konkurrenter, samarbetspartners, leverantörer och kunder måste samarbeta i den nya världen och bygga ett uppkopplat och integrerat ekosystem. Samarbete innebär att man öppnar upp och delar information på ett säkert sätt, till och med hela vägen ned till immateriella tillgångar.

Detta innebär att säkerhetsutmaningarna kommer att bli mycket mer omfattande framöver. Inte bara på grund av det nya ekosystemet av företag, utan också på grund av de många smarta produkter och enheter som kommer att vara anslutna till och integrerade i ditt företags nätverk.

Detta kommer inte bara att leda till en ökad komplexitet för företagen utan också att de måste ha välfungerande rutiner för informationsförvaltning/datahantering för att kunna avgöra vilken information som kan och får delas med vem, och vid vilka tillfällen.

Läs också: Tillverkningsindustrins digitala förvandling

Läs också: Fem sätt på vilka augmented reality kan transformera din verksamhet

Säg din mening

*