Molnalkemi omvandlar data till pengar

Dra nytta av det fullständiga värdet i dina data genom att använda dig av molnets skalbarhet. Molnet är det snabbaste och minst kostsamma sättet att integrera data.

Konsumentinriktade branscher som bankväsende och detaljhandel vill väldigt gärna förstå sina kunder bättre, så att de därigenom kan förutsäga inköpsmönster och erbjuda personligt anpassade produkterbjudanden.

I infrastrukturbaserade branscher som tillverkning eller energi behöver företagen smarta system som kan förutsäga driftsavbrott eller fel på utrustning så att sådana händelser kan förhindras.

Och tjänstesektorer som vård- och försäkringsbranschen vill använda sig av analys för att kunna förutsäga och förkorta längden på sjukhusvistelser eller identifiera vilka typer av förare som mest sannolikt kan bli inblandade i olyckor.

De data som krävs för att göra allt detta möjligt finns redan insamlade. De maskininlärningsalgoritmer som kan utvinna affärsinsikter ur dessa data är redan skrivna. Så – vari består hindret?

Många företags data ligger otillgängliga i silor. Enligt vissa analytikers uppskattningar kan det vara så att vi bara drar nytta av 20–30 procent av det värde som finns i våra tillverkningsdata, och bara 10–20 procent av värdet i våra data inom vård och offentlig sektor.

Och det är inte direkt så att data rasslar in i de här systemen i allt långsammare takt – tvärtom. Faktum är att i och med framväxten av sakernas internet så ökar mängden data från givare och andra smarta enheter snabbt.

Det enda sättet att dra nytta av det fullständiga värdet i dessa data är att använda sig av molnets skalbarhet. Molnet är det snabbaste och minst kostsamma sättet att integrera data. Det ger tillgång till avancerade algoritmer, plattformar med snabb datahantering och enorm lagringskapacitet.

En hybridmolnlösning

Även om ett företag har en molnfokuserad strategi kan det vara så att vissa arbetsbelastningar inte lämpar sig för det offentliga molnet på grund av regelverksmässiga eller arkitektoniska begränsningar eller krav gällande licensiering och datasuveränitet.

Lösningen är en hybridmolnstrategi där det offentliga molnet, i det fall där det är möjligt, kombineras med det privata. Denna ”det bästa av båda världar”-metod innebär att ett hybridmoln automatiskt hanterar och övervakar genomförandet av arbetsbelastningar inom flera olika miljöer samtidigt, baserat på arbetsbelastningens specifika behov.

En viktig del av att arbeta med hybridmoln är att man övergår från en traditionell datacenter- och IT-leveransmodell till ett privat moln. När man använder ett privat moln omvandlas anläggningens infrastruktur till konvergerade och hyperkonvergerade plattformar och programvarudefinierade intfrastrukturtjänster. Detta möjliggör övergång från manuellt till automatiskt arbete och från statisk till dynamisk och elastisk hantering av arbetsbelastningar.

Att börja använda ett hybridmoln är komplicerat och kräver investeringar, men företagen har att välja mellan att omfamna en hybridmolnstrategi eller att hamna på efterkälken. Enligt IDC FutureScape’s Worldwide Cloud 2017 Predictions kommer över 85 procent av stora IT-företag att börja använda så kallade multi-cloud-arkitekturer under det här året. Det är alltså hög tid att påbörja övergången till hybridmolnet.

Mer information om hur man skapar en verksamhetsrelevant infrastruktur som uppfyller dina intressenters, användares och utvecklares behov finns i DXC:s skrift: ”Enabling the Enterprise Through Hybrid Cloud

Läs också: 3 regler för multimolnmiljöer: Enkla, billiga och säkra

Säg din mening

*