Så får du framgångar med digital produktion

En av de största utmaningarna som tillverkare står inför i dag är att de måste uppdatera sina befintliga produktionslinjer. Vad kan man göra åt en produktionslinje som byggdes för tjugo år sedan, då digital tillverkning inte existerade ännu?

Samarbete föder innovation. Samarbete med andra marknadsaktörer är A och O i denna nya era av digital tillverkning.

När nu digitala tekniker leder till att både kundernas krav och det sätt på vilket produktionslinjer fungerar förändras vill tillverkarna samarbeta för att kunna tackla de nya utmaningar som uppstår.

En av de största utmaningarna som tillverkare står inför i dag är att de måste uppdatera sina befintliga produktionslinjer. Det är inte alla som har möjlighet att ge sin anläggning en helt ny design.

Vad kan man göra åt en produktionslinje som byggdes för tjugo år sedan, då digitala tekniker inte existerade ännu?

Koppla ihop dig med innovatörerna

Ett av Europas största innovationsnav, Startup Autobahn är ett exempel på hur samarbeten kan lösa tillverkningsrelaterade utmaningar.

Den ursprungliga idén till Startup Autobahn kommer från biltillverkaren Daimler. De insåg att uppstartsföretag och deras innovativa tekniker kan bidra till att förbättra befintliga produkter, tjänster och produktionsprocesser.

Traditionella tyska tillverkare brukade flyga jorden runt för att träffa uppstartsföretag, men till sist beslöt sig Daimler för att låta innovatörerna komma till deras hem, Stuttgart, som i egenskap av tillverkningsnav hade utmärkta förutsättningar för att bli ett centrum för innovation.

Startup Autobahn är i dag en öppen plattform där stora företag samarbetar med uppstartsföretag för att hantera tillverknings- och fordonsrelaterade trender och utmaningar.

Detta samarbete innebär två fördelar: innovativa tekniker blir inbäddade i stora företag och uppstartsföretagen lär sig genom dessa företags affärsexpertis om hur de ska växa från en grundidé till ett starkt och stabilt företag.

Läs också: Så drar du nytta av potentialen hos Industri 4.0

Hur fungerar det?

Vanligtvis tar de företag som ingår i Startup Autobahn, så som Daimler, Porsche och DXC Technology, första steget och slår fast vilka trender och utmaningar man ska fokusera på. Därefter letar de efter uppstartsföretag som arbetar med de respektive teknikerna och väljer ut 25 till 35 sådana företag att samarbeta med under en hundradagarsperiod.

Tanken är att uppstartsföretagen och de etablerade företagen ska arbeta med gemensamma lösningar och prototyper som kan hjälpa tillverkare, eller IT-företag som DXC, med sin digitala omställning för tillverkningskunder.

Tekniklösningarna genomgår en testnings- och utvärderingsfas, och de som godkänns testas sedan i verkliga miljöer då man bedömer hur väl de passar ihop med befintlig teknik och befintliga tjänster.

På så sätt får företagen själva se hur tillförlitlig tekniken är och hur användbar den är när det gäller att lösa en viss utmaning kopplad till digital transformation.

Exempelvis samarbetar DXC med Cybus, ett uppstartsföretag som utvecklar en programvara som heter Cybus Connectware. Denna programvara fungerar som en universell länk från tillverkares befintliga och nya maskiner till interna och externa system, tjänster och program.

Företagen samarbetar för att hjälpa kunder att hantera sina fabriks- och verkstadsgolv på ett effektivt sätt. Cybus Connectware översätter maskinspråk till kompatibla data och ger maskindata tillgång till vissa tjänster.

Detta hjälper leverantörer av heltäckande IT-lösningar att utveckla nya tjänster för kunder inom tillverkningsbranschen, så som analyser för fabriksgolv eller samordnad tjänsteorkestrering för flera olika anläggningar.

En tillverkare kan mer eller mindre få en så kallad ”digital tvilling” av sitt fabriks- eller verkstadsgolv och ha alla sina data på samma plats, vilket innebär att man kan köra flera tjänster, så som underhåll eller leverantörssamarbeten, på en och samma gång.

Ett annat uppstartsföretag, evan.network, började genom att erbjuda en plattform som möjliggör automatisk hantering av avtal mellan ett företag och dess leverantörer baserat på blockkedjeteknik, vilket snabbar på kommunikationen inom ekosystemet av leverantörer.

Denna lösning kan vara väldigt värdefull nu när distributionskedjor blir interaktiva och rör sig bort från den linjära modellen. I evan.network-modellen används smart, avtalsstödjande blockkedjeteknik som gör det möjligt för ett företag att omvandla alla sina skrivna avtal till exekverbar kod.

Exempelvis kan en tillverkare som behöver en viss komponent sätta ihop en beställning med en beskrivning av produktens funktioner och önskat leveransdatum, skicka denna till ekosystemet av leverantörer och snabbt få svar från flera olika leverantörer om vad de har att erbjuda.

Dessutom driver uppstartsföretaget ett blockkedjenätverk som hjälper tillverkare att kontrollera transaktioner, erbjudanden och avtal, vilket är värdefullt för den som vill bygga ett starkare förtroende inne i ett distributionskedjenätverk.

Även om många tillverkare fortfarande anser att de måste göra och uppfinna allt på egen hand är det dags att ändra på det sättet att tänka.

Uppstartsföretag tillhandahåller nyskapande, nischade lösningar och tekniker som kan uppfylla både befintliga och kommande behov hos tillverkare och många olika slags kunder.

Branschen rör sig framåt i snabb takt. Därför är samarbeten med uppstartsföretag som redan har löst delar av problemet och utmärkt sig på marknaden ett logiskt nästa steg.

Läs också: Tillverkningsindustrins digitala förvandling

Ladda ner guiden: Så påverkar Industri 4.0 ditt företag

Säg din mening

*